Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Kontrola průběhu zobrazování řádkové položky

Chcete-li zkontrolovat průběh zobrazování řádkových položek, klikněte na kartu Zobrazování a poté na objednávku, která obsahuje příslušnou řádkovou položku. Průběh, počet zobrazení a počet kliknutí se aktualizují přibližně každých 15 minut.


Řádkové položky s absolutním cílem (určitý počet zobrazení)

Průběh se vypočítá jako procento uskutečněných zobrazení z cílového počtu děleno procentem uplynulého času:

progress = (% of impression goal delivered) / (% of time elapsed)

Průběh zobrazování vychází z předpokladu rovnoměrné distribuce zobrazení. Například řádková položka, u které v polovině kampaně již byla zobrazena polovina z cílového počtu zobrazení, má hodnotu průběhu 100 %. Řádková položka, která dosáhla poloviny cílového počtu zobrazení na konci třetího dne čtyřdenní kampaně, pak bude mít následující průběh:

50 / 75 = 67%

Protože služba DFP rychlost zobrazování přizpůsobuje vzorcům návštěvnosti vašeho webu, průběh nemusí být vždy nejlepším indikátorem nadlimitního nebo podlimitního zobrazování. Průběh se během kampaně s fluktuací zobrazování bude měnit. Pokud reklamní server v budoucnu předpokládá období s nízkou návštěvností, mohl by průběh řádkové položky být například větší než 100 %. Podobně platí, že u řádkové položky s průběhem nižším než 100 % nutně nemusí dojít k podlimitnímu zobrazení.

Nejpřesnější informace o tom, zda řádková položka zobrazuje reklamy podle plánu k dosažení plného počtu zobrazení, poskytuje prognóza dostupnosti. Naleznete ji na kartě Dostupnost řádkové položky. Prognóza dostupnosti umožňuje zjistit, zda je k dispozici dostatek zobrazení, aby řádková položka k datu ukončení dosáhla cílového počtu zobrazení.

Podívejte se na hodnotu pod nadpisem Průběh:

  • Hodnota 100 % znamená, že podíl uskutečněných zobrazení je aktuálně roven podílu uběhlého času z celkového trvání kampaně.

  • Hodnota větší než 100 % znamená, že podíl uskutečněných zobrazení je aktuálně větší než podíl uběhlého času z celkového trvání kampaně.

  • Hodnota menší než 100 % znamená, že podíl uskutečněných zobrazení je aktuálně menší než podíl uběhlého času z celkového trvání kampaně.

  • Je-li zobrazena hodnota Nelze použít, nemá řádková položka žádný kvantitativní cíl nebo není k dispozici dostatek informací.


Řádkové položky s procentuálním cílem (sponzorství) nebo bez času ukončení

Sloupec ukazuje sloupcový graf počtu zobrazení za uplynulý týden a také počet zobrazí v nejaktivnějším dni daného týdne.


Další zdroje

Pokud na svých webových stránkách používáte značky reklam GPT, můžete k odstranění problémů se značkami reklam použít nástroj na ladění na obrazovce, který se nazývá Konzole pro majitele stránek Google.

Podrobnější informace naleznete v informacích o výběru reklam.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?