Posouzení průběhu zobrazování řádkové položky


Nejpřesnější informace o tom, zda řádková položka zobrazuje reklamy podle plánu k dosažení plného počtu zobrazení, poskytuje prognóza dostupnosti. Naleznete ji na kartě Dostupnost pro řádkovou položku. Prognóza dostupnosti umožňuje zjistit, zda je k dispozici dostatek zobrazení, aby řádková položka dosáhla cílového počtu zobrazení k datu ukončení. Pokud nebude, uvidíte, kolik zobrazení bude řádkové položce chybět, a budete moci zobrazit seznam konkurenčních řádkových položek.

Chcete-li pro řádkové položky zkontrolovat stav Indikátoru průběhu, jednoduše klikněte na kartu Objednávky a poté klikněte na objednávku, která obsahuje příslušnou řádkovou položku. Indikátor průběhu (PI) představuje poměr mezi počtem uskutečněných zobrazení a počtem zobrazení, která byla očekávána vzhledem k uplynulému času:

PI = (% uskutečněných zobrazení z cílového počtu) / (% uplynulého času)

Průběh zobrazování vychází z předpokladu rovnoměrné distribuce zobrazení. Příklad: Řádková položka, která dosáhla poloviny cílového počtu zobrazení během poloviny kampaně, bude mít PI 100 %. Řádková položka, která dosáhla poloviny cílového počtu zobrazení na konci třetího dne čtyřdenní kampaně, pak bude mít následující PI:

50/75= 67%

Protože reklamní server služby DFP řídí tempo zobrazování podle průběhu provozu na vašem webu, může se stát, že hodnota PI nebude při měření nadlimitního či podlimitního zobrazování zcela přesná. Hodnota PI pro řádkovou položku může například převyšovat 100 % i v období intenzivního provozu. Dojde k tomu tehdy, jestliže reklamní server předpokládá, že v budoucím období bude provoz nízký.

Zkontrolujte hodnotu uvedenou pod nadpisem Indikátor průběhu:

  • Pokud je hodnota 100 %, odpovídá podíl uskutečněných zobrazení podílu uběhlého času z celkové doby trvání kampaně.
  • Pokud je hodnota >100 %, je podíl uskutečněných zobrazení větší než podíl uběhlého času z celkové doby trvání kampaně.
  • Pokud je hodnota <100 %, je podíl uskutečněných zobrazení menší než podíl uběhlého času z celkové doby trvání kampaně.
  • Je-li zobrazena hodnota Není k dispozici, nemá řádková položka žádný kvantitativní cíl nebo není k dispozici dostatek informací.
U řádkových položek s hodnotou PI nižší než 100 % nemusí ve výsledku nutně dojít k podlimitnímu zobrazení. Reklamní server přizpůsobí tempo zobrazování v maximální možné míře tak, aby u řádkových položek nadlimitní nebo podlimitní zobrazování vyrovnal. U řádkové položky s hodnotou nižší než 100 % se reklamní server například pokusí docílit většího počtu zobrazení. Z tohoto důvodu se hodnoty PI budou v průběhu kampaně měnit v závislosti na změnách tempa zobrazování.

Může se stát, že se reklamnímu serveru zobrazování vyrovnat nepodaří. Dochází k tomu v případech, kdy není k dispozici dostatečný objem inventáře (například u položek s nadměrnou rezervací).

Pokud na svých webových stránkách používáte značky reklam GPT, můžete k odstranění problémů se zobrazováním reklam ve vašich reklamních značkách použít nástroj na ladění na obrazovce nazývaný Konzole pro majitele stránek Google.

Podrobnější informace naleznete v informacích o výběru reklam.