Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

La línia de comanda publica en excés o per sota de la freqüència normal

Els informes poden trigar fins a dues hores a mostrar l'activitat de publicació recent, els ajustaments en les dates de publicació, les impressions o altres modificacions. Si creieu que la línia de comanda publica en excés o per sota de la freqüència normal, potser podeu esperar i a continuació tornar a revisar els informes.

Com calcular la publicació

La manera més exacta de mesurar si una línia de comanda segueix la programació per publicar-se completament és la previsió de disponibilitat, que es pot trobar a la pestanya Disponibilitat d'una línia de comanda. Utilitzeu la previsió de disponibilitat per verificar si encara hi ha prou impressions perquè la vostra línia de comanda arribi al seu objectiu abans de la data de finalització. Si no n'hi ha prou, ho podreu veure per les impressions que manquen a la línia de comanda i visualitzar una llista de línies de comanda en competència.

També podeu revisar l'estat de l'"Indicador de progrés" de les línies de comanda. Només cal que feu clic a la pestanya Comandes i, seguidament, a la comanda que conté la línia adequada. L'Indicador de progrés (IP) és la proporció d'impressions publicades respecte del nombre que s'espera que s'hagi publicat tenint en compte la quantitat de temps que ha transcorregut:

IP = (% d'impressions publicades respecte de l'objectiu)/(% de temps transcorregut)

Per exemple, una línia de comanda que ha publicat la meitat del seu objectiu d'impressions quan ha transcorregut la meitat de la campanya té un IP del 100%. Tanmateix, una línia de comanda que ha publicat la meitat del seu objectiu d'impressions en finalitzar el dia 3 d'una campanya de 4 dies tindria un IP de:

50/75= 67%

Com que el servidor d'anuncis de DFP publica basant-se en patrons de trànsit al vostre lloc web, l'IP no és sempre una mesura exacta de la sobreimpressió o de la subimpressió. Per exemple, l'IP d'una línia de comanda pot situar-se per sobre del 100% durant un període de trànsit elevat si el servidor d'anuncis anticipa un període de trànsit baix en el futur.

Revisió del valor a "Indicador de progrés":

  • Si el valor és 100%, la proporció d'impressions publicades és uniforme respecte de la proporció de temps transcorregut a la campanya.
  • Si el valor és >100%, la proporció d'impressions publicades actualment està per davant de la proporció de temps transcorregut a la campanya.
  • Si el valor és <100%, la proporció d'impressions publicades actualment està per darrere de la proporció de temps transcorregut a la campanya.
  • Si el valor és N/A, la línia de comanda no té objectius de quantitat o no hi ha prou informació.
Una línia de comanda amb un IP per sota del 100% no necessàriament acabarà en subimpressió. El servidor d'anuncis ajusta tant com pot el ritme d'impressions per corregir la publicació de línies de comanda que van per davant o per darrere de la programació. Per exemple, el servidor d'anuncis intentarà publicar més impressions per a una línia de comanda amb un IP inferior al 100%. Per aquest motiu, els valors d'IP canviaran durant la campanya i, al mateix temps, el ritme d'impressions fluctuarà.

Els intents del servidor d'anuncis per corregir la publicació poden no tenir èxit si no hi ha prou inventari disponible (per exemple, si la línia de comanda té un excés de reserva).


Minimització de la subimpressió

És indispensable que sempre preveieu i aproveu una comanda abans de signar un contracte per garantir que tingueu prou impressions disponibles per satisfer els objectius de l'anunciant i que reserveu les impressions perquè les puguin utilitzar altres anunciants. Si tothom a la vostra xarxa està fent previsions correctament i només reserva el nombre d'impressions disponibles, podreu minimitzar en gran mesura la quantitat de subimpressions. Tanmateix, si ocasionalment encara patiu subimpressions, no ajusteu el tipus de línia de comanda com a resposta. Molts dels nostres clients amb més èxit tenen normatives internes que especifiquen que un coordinador de publicitat necessita l'aprovació del VP per canviar el tipus de línia de comanda. Us recomanem que implementeu normatives similars al vostre grup d'operacions publicitàries.

Què haig de fer si la meva línia de comanda té subimpressió?

Tingueu en compte que si detecteu que una línia de comanda té subimpressió, no us heu de preocupar necessàriament. És possible que hi hagi altres línies de comanda en competència que s'estiguin enduent les impressions al principi de l'execució de la línia de comanda i que després es recuperi. Sempre podeu executar una previsió des de dins d'una línia de comanda per verificar si encara hi ha prou impressions perquè la vostra línia de comanda arribi a l'objectiu abans de la data de finalització. (Consulteu Visualitza una llista de línies de comanda en competència per saber quantes impressions hi ha disponibles per a una línia de comanda.)

Per tant, què heu de fer si una línia de comanda té subimpressió i, després d'executar una previsió, us adoneu que DoubleClick for Publishers no creu que arribi al seu objectiu d'impressions en finalitzar la campanya?

Nosaltres recomanem:

La subimpressió es produeix quan no hi ha prou impressions disponibles per a una determinada línia de comanda. Una de les nostres recomanacions és ampliar la data de finalització de la línia de comanda per tal que tingui més temps per arribar al seu objectiu d'impressions. En segon lloc, podríeu eliminar la limitació de freqüència per no limitar les impressions per usuari. En tercer lloc, podríeu ampliar l'orientació de la línia de comanda i obrir-la a més impressions disponibles. Per exemple, si la vostra línia de comanda està orientada a valors-clau molt granulars sense gaire trànsit o a una franja molt limitada del vostre inventari, podríeu orientar-la a valors-clau o a blocs d'anuncis amb més trànsit.

Per què no he d'augmentar simplement la prioritat de la línia de comanda?

Una reacció freqüent en detectar una línia de comanda amb subimpressió és canviar el tipus de línia de comanda de manera que la línia de comanda tingui prioritat respecte d'altres línies de comanda en competència. Per exemple, algunes persones convertirien una línia de comanda estàndard baixa, que té una prioritat predeterminada de 10, en una línia de comanda estàndard elevada, que té una prioritat predeterminada de 6. Com que la prioritat de la línia de comanda és la primera cosa que analitza el servidor d'anuncis per determinar quina línia de comanda es publicarà a una determinada sol·licitud d'anunci, és cert que en augmentar la prioritat la vostra línia de comanda tindrà més impressions. El problema és que ara altres línies de comanda en competència tindran subimpressió i estareu atrapat en un cicle de modificació manual dels tipus de línia de comanda a tota la vostra xarxa per donar-hi resposta. Això és extremadament ineficaç i, en molts sentits, frustra la finalitat de tenir un servidor d'anuncis. Per tant, augmentar la prioritat de les vostres línies de comanda pot provocar que les línies de comanda dels vostres companys tinguin subimpressió.

Per què no he de definir la línia de comanda perquè es publiqui al més aviat possible?

Una altra reacció freqüent a la subimpressió és canviar la configuració de "Publicar impressions" a "Tan aviat com sigui possible". Canviant aquesta configuració no aconseguireu que la línia de comanda recuperi el ritme i aconsegueixi el seu objectiu; és a dir, no s'assignaran més impressions a una línia de comanda amb subimpressió. Només s'eliminarà el límit horari o diari del servidor d'anuncis i s'utilitzaran totes les impressions de línies de comanda més aviat. Per exemple, si especifiqueu al servidor d'anuncis que voleu que una línia de comanda que s'està executant durant 10 dies amb un objectiu de 10.000 impressions publiqui de manera més uniforme durant el transcurs de la campanya, intentarà publicar unes 1.000 impressions al dia i, un cop hagi arribat a aquest objectiu diari de publicació, no publicarà més fins l'endemà. Si configureu la publicació de les impressions com a "Tan aviat com sigui possible", només elimineu el límit diari, de manera que totes les impressions disponibles es podrien arribar a utilitzar el primer dia.

Ha resultat útil aquest article?