Řádková položka nezobrazuje reklamy

Pokud jedna z vašich řádkových položek nezobrazuje reklamy, postupujte podle níže uvedených kroků k odstraňování problémů nebo použijte ladicí nástroj:

Provozování reklam

 • Byla objednávka a řádková položka schválena?

 • Zkontrolovali jste stav řádkové položky?

  Stav řádkové položky se změní z Připraveno na Realizováno, pokud se začnou realizovat platná zobrazení. Zobrazení vygenerovaná testovacími stránkami a zrušená z důvodu neplatné aktivity na stav nemají vliv.

 • Uběhla dostatečná doba k tomu, aby se změna na serveru mohla projevit?

  Pokud ne, zkontrolujte trvání řádkové položky kliknutím na kartu Objednávky a poté na objednávku obsahující řádkovou položku. Zobrazí se datum zahájení a datum ukončení řádkové položky.

 • Nenastavili jste pro řádkovou položku nadměrnou rezervaci? Pokud se pokoušíte zajistit více zobrazení, než máte, nezobrazí se každá řádková položka (Další informace o nadlimitním a podlimitním zobrazení reklamy).

Zobrazování reklam

 • Jsou k řádkové položce přiřazeny reklamy? Než se budou reklamy moci zobrazit, je třeba je přiřadit k řádkové položce. (Je-li k řádkové položce přiřazeno několik reklam, bude při každém zobrazení stránky zobrazena pouze jediná reklama.)

 • Můžete také zobrazit reklamu v náhledu nebo pomocí nástroje ladění zkontrolovat volání reklam a kód reklamy, který vrací reklamní server.

Cílení a soupeření řádkových položek

 • Vložili jste na své stránky správné značky?

 • Nejsou nastaveny filtry cílení nebo použita nastavení zobrazování (např. omezení frekvence), která by bránila zobrazování reklamy?

 • Obsahuje značka reklamy vlastní kritéria, na která cílí řádková položka?

  Chcete-li zobrazit kritéria cílení řádkové položky, klikněte na kartu Inventář, poté klikněte na položku Cílení.

 • Nedochází ke konfliktu s jinou řádkovou položkou?

  Řádkové položky nemusí zobrazovat reklamy, pokud má jiná řádková položka prioritu nebo se zpožďuje oproti plánu. Chcete-li zjistit, které reklamy si konkurují, použijte nástroj ladění nebo na kartě Objednávky zkontrolujte seznam řádkových položek označených Realizováno.

Podrobnější informace naleznete v části Informace o výběru reklam.