Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Rapporter om DFP-annonser för mobilappar

Rapporttjänsterna i DFP:s sökfrågeverktyg och API:et för DFP ger dig tillgång till detaljerade rapporter om mobilspecifika mätvärden. Beroende på annonsutrymmesstrukturen kan du hämta rapportdata för mobilappar i DFP:s sökfrågeverktyg med annonsenheter eller med dina fördefinierade nyckel-värden. I den här artikeln beskrivs några av filtreringsalternativen, dimensionerna och mätvärdena som är specifika för annonser i mobilappar.

Annonser i mobilappar: filtreringsalternativ

  • Annonsenhetens målplattform = mobil (omfattar mobila webbläsare och mobilappar)
  • Radens målplattform = mobil (omfattar mobila webbläsare och mobilappar)
  • Enhetskategori = dator, smartphone, surfplatta, funktionstelefon (omfattar mobila webbläsare och mobilappar)
Ett begränsat antal dimensioner och mätvärden stöds med enhetskategorin. Om dimensioner och mätvärden inte är kompatibla med enhetskategorin är de nedtonade i användargränssnittet och kan inte väljas.

Läs mer om filter i sökfrågeverktyget.

Annonser i mobilappar: dimensioner

Förutom de allmänna dimensionerna i sökfrågeverktyget är följande dimensioner särskilt praktiska för mobilrapportering.

  • Enhetskategori (dator, smartphone, surfplatta, funktionstelefon)
  • Inriktning (praktiskt för information om mobiloperatör och mobilenhet som används i radinriktning)

Läs mer om dimensioner i sökfrågeverktyget.

Mobilannonser i appar: mätvärden

Det här är en äldre version av medlingsfunktionen. Vi rekommenderar att du använder den nyare versionen av medling för mobilappar i stället.

Följande mätvärden är praktiska med annonsmaterial för SDK-medling:

  • Antal visningar av annonsmaterial för SDK-medling
  • Antal klick på annonsmaterial för SDK-medling
  • Du kan jämföra medlingsmätvärdena med konkurrerande efterfrågan (t.ex. DoubleClick Ad Exchange), som du kan se under Ad Exchange.
  • Hantera priset för medlingsnätverk så att avkastningen ökar genom att tillåta rättvis konkurrens mellan alla källor till efterfrågan, inklusive Ad Exchange.

Läs mer om mätvärden i sökfrågeverktyget.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?