Videoannonser

Eftersom videoannonser måste startas av användaren är risken liten att de uppfattas som störande. Användaren väljer själv att spela upp videoklippet och kan när som helst pausa eller justera volymen med kontrollerna. Videoannonser som spelas upp vid klick visas först som en startbild och bör inte öka hämtningstiden för din sida. Även användare med låg bandbredd kan se videoklippen eftersom direktuppspelningen är optimerad för alla bandbreddstyper.

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp