Môžem prijímať iba reklamy s cenou za tisíc zobrazení (CTZ)?

V súčasnosti neponúkame možnosť zobrazovať iba reklamy s cenou za tisíc zobrazení (CTZ). Reklamy Google, ktoré sa zobrazia na vašej stránke, sú kombináciou reklám s cenou za kliknutie (CZK) a reklám s cenou za tisíc zobrazení (CTZ).