Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

De weergave van regelitems reguleren

Wanneer een regelitem de campagne start, maakt DoubleClick for Publishers (DFP) een eerste weergaveplan dat dan wordt aangepast op basis van wijzigingen in het systeem in de loop der tijd.

Weergaveplanning

De advertentieserver gebruikt de volgende stapsgewijze methodologie om een plan te maken dat de weergave van uw regelitems plant. Elke stap past het aantal vertoningen aan waarop het systeem zich baseert om de weergavedoelstellingen per dag en uur in te stellen. Klik door elke stap om meer te lezen over welke berekeningen zijn gemaakt om uw regelitems weer te geven.

1. Eerste berekeningen

Nadat een versnelde of gelijkmatige weergave van het regelitem is geboekt, berekent DoubleClick for Publishers (DFP) hoeveel vertoningen er per dag voor het regelitem moeten worden weergegeven. Deze berekening is gewoon het aantal vertoningen die voor het regelitem zijn geboekt, gedeeld door het aantal dagen in de campagne van het regelitem. Deze doelstellingen weerspiegelen echt gelijkmatige weergave, zoals weergegeven in Tabel 1 hieronder.


Stel u een campagne met 7000 geplande vertoningen voor die een week duurt. Perfect gelijkmatige weergave resulteert in 1000 vertoningen per dag van de week.

2. De verwachte verkeersvorm gebruiken voor de weergavesnelheid

Als de instelling voor het gebruiken van de verwachte verkeersvorm voor de weergavesnelheid is ingeschakeld voor uw netwerk, kijkt DFP vervolgens naar de gemiddelde vorm van het netwerk gedurende de afgelopen 28 dagen (afgeleid van het totale verkeer naar het netwerk) om een eerste weergaveplan samen te stellen. (Onze systemen gebruiken eerdere weergavegegevens die niet afhankelijk zijn van de online prognosesimulatie.)

  • Als het regelitem minder dan twee weken wordt uitgevoerd, gebruiken we uw gemiddelde netwerkgegevens per dag van de week om de weergavesnelheid te bepalen.

  • Als het regelitem al twee weken of langer wordt uitgevoerd, gebruiken we het vorige weergavepatroon van het regelitem zelf om de weergavesnelheid te bepalen.

Als het verkeer naar de getargete voorraad bijvoorbeeld zeer hoog is tijdens de avonden en weekends, geeft DFP meer vertoningen weer op deze momenten en minder op rustige momenten. Zo kan DFP vlot vertoningen weergeven die relatief zijn voor de natuurlijke schommelingen in het verkeer van uw site en kan onderweergave worden voorkomen wanneer een campagne afloopt gedurende een periode met weinig verkeer.

De onderstaande grafiek illustreert dit.


Voor het toepassen van de eerdere verkeersvorm voor de weergavesnelheid worden eerdere verkeerspatronen naar uw websites gebruikt om trends te voorspellen en de snelheid van de advertentieweergave te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan een website die elke dag het meeste verkeer heeft tussen 16.00 uur en 1.00 uur. De advertentieserver geeft dan minder vertoningen weer tijdens de uren met weinig verkeer in de vroege ochtend en is agressiever tijdens de avonduren met veel verkeer.

Voor de meeste netwerken is de instelling voor het gebruik van de verwachte verkeersvorm voor de weergavesnelheid ingeschakeld, terwijl dit niet het geval is voor recente upgrades van DoubleClick. Als de instelling niet is ingeschakeld, worden de advertentieserverdoelen alleen ingesteld door de benodigde vertoningen in de loop der tijd te verdelen. Neem contact op met uw accountbeheerder om na te gaan of de instelling is ingeschakeld voor uw netwerk.
3. Versnellen

De volgende DFP past een versnellingsfactor toe op de doelstellingen van het regelitem. Zoals hierboven beschreven voor versnelde regelitems, kan deze factor tot 40 procent in één keer bedragen, maar is dit gemiddeld 25 procent gedurende de eerste helft van de campagne. Dit komt overeen met ongeveer vijf procent hoger dan het doel gedurende de eerste helft van een campagne voor een gelijkmatige weergave. Deze versnellingsfactoren worden doorlopend toegepast, wat betekent dat een gelijkmatige weergave van een regelitem op de eerste dag vijf procent hoger is dan het weergavedoel. Op de tweede dag wordt het regelitem vijf procent meer weergegeven dan het doel voor de tweede dag, omdat het doel van de tweede dag iets lager is dan dat van de eerste dag door de extra vijf procent op de eerste dag.

Dit gaat verder gedurende de levensduur van het regelitem zodat, aangezien alle andere factoren gelijk zijn, er een kleine verlaging is in de vertoningen die dagelijks worden weergegeven. Voor regelitems die op 'Gelijkmatig' zijn ingesteld, is deze verlaging in de meeste gevallen zeer klein. Voor regelitems die op 'Versneld' zijn ingesteld, is deze verlaging duidelijker. 

Frontloaded adserving vs. even vs. none

Wanneer een regelitem op gelijkmatige weergave is ingesteld, mag de advertentieserver alleen het dagelijkse doel met vijf procent overschrijden. Voor versnelde weergave kan de advertentieserver het doel met tot 40 procent in één keer overschrijden. Het doel wordt gemiddeld echter met 25 procent overschreden gedurende de eerste helft van de campagne en keert terug naar gelijkmatige weergave gedurende de tweede helft. Op deze manier worden er meer vertoningen weergegeven aan het begin van de campagne dan bij perfect gelijkmatige weergave, en minder aan het einde van de campagne. Zo wordt ervoor gezorgd dat de weergave het doel van het regelitem kan bereiken omdat er geen gebrek aan voorraad is aan het einde van de campagne.

 

Als u deze versnellingsfactor op ons huidige voorbeeld toepast, krijgen we de weergavedoelen die in Tabel 4 worden weergegeven.


Wanneer de advertentieweergave de verkeersvorm (indien ingeschakeld voor uw netwerk) combineert met versnelling, komt de weergave overeen met verkeerspatronen, maar wordt het doel korte tijd met tot wel 40 procent en met 25 procent gedurende de eerste helft van de campagne overschreden. Ook nu worden er dan meer vertoningen weergegeven aan het begin van de campagne om te voorkomen dat de voorraad op het laatste moment op is.

 

Wijzigingen in de loop der tijd

In de loop der tijd moet DFP de doelen voor uw regelitem aanpassen op basis van het eigenlijke aantal vertoningen dat het heeft weergegeven. De oorspronkelijk berekende doelen, zoals hierboven beschreven, zijn slechts geldig als de server elk uur exact het doel weergeeft. Klik door elke stap hieronder om te ontdekken welke berekeningen tijdens de weergave zijn geüpdatet en aangepast.

1. Tevredenheidsindex

DFP berekent een tevredenheidsindex waarmee wordt gemeten hoeveel een regelitem voor- of achterloopt op het schema. Een tevredenheidsindex meet met name hoe goed een regelitem in de afgelopen 24 uur heeft gepresteerd, in verhouding tot de doelen die de advertentieserver ervoor heeft ingesteld. De tevredenheidsindex wordt dan gebruikt tijdens het selectieproces voor regelitems, zodat regelitems die verder achterblijven, vaker worden geselecteerd. Als u niet vertrouwd bent met de tevredenheidsindex en de manier waarop deze wordt gebruikt in het selectieproces voor regelitems, bekijkt u de whitepaper over advertentieselectie in dit Helpcentrum voor meer informatie.

2. Drempelwaarde voor tevredenheidsindex

In plaats van een regelitem te selecteren op basis van de tevredenheidsindex, stelt DFP voor elk regelitem een andere drempelwaarde in. De tevredenheidsindex voor het regelitem moet groter zijn dan deze drempelwaarde om ervoor te zorgen dat de advertentieserver dat regelitem selecteert uit alle regelitems die het verzoek van de advertentieserver hebben geaccepteerd. Deze drempelwaarde wordt ook eenmaal per uur berekend en wordt beheerd door de PID-regelaar (Proportional Integral Derivative).

De PID-regelaar probeert ervoor te zorgen dat een regelitem gelijkmatiger reageert op veranderingen in de omgeving, zoals onverwachte veranderingen in de verkeersniveaus van uw website. In plaats van de drempelwaarde drastisch te verhogen telkens wanneer de tevredenheidsindex begint te dalen, zorgt de PID-regelaar voor een geleidelijkere aanpak. Bij het instellen van de drempelwaarde houdt de PID-regelaar rekening met hoe ver het regelitem van een perfecte tevredenheidsindex is verwijderd en hoe snel de tevredenheidsindex van het regelitem verandert. Het netto-effect is dat uw regelitems gelijkmatiger worden weergegeven dan in de DoubleClick-advertentieserver.

Omdat de aanpassingen van de PID-regelaar geleidelijk verlopen, kan het enkele uren duren voordat uw regelitem volledig juist is als het voor- of achterloopt. Ook al kan dit op korte termijn vreemd lijken, het verbetert de weergave aanzienlijk in de loop van de levensduur van het regelitem.

3. Herberekening van weergavedoel

DFP herberekent regelmatig de weergavedoelen per dag en per uur. Hiervoor wordt hetzelfde proces gevolgd als voor een nieuw regelitem, maar er wordt geüpdatete informatie gebruikt. De vertoningen worden toegewezen op basis van de totale overblijvende vertoningen en de totale resterende tijd in de campagne van het regelitem. Voor regelitems die minder dan 24 uur live zijn geweest, worden deze weergavedoelen elk uur geüpdatet. Na de eerste dag worden de weergavedoelen elke acht uur geüpdatet. De doelen worden vaker geüpdatet voor nieuwe regelitems zodat de server zich kan kalibreren op basis van de manier waarop het nieuwe regelitem wordt weergegeven.

Als een regelitem achterloopt op schema of enige tijd is onderbroken en vervolgens opnieuw wordt weergegeven, probeert DFP de ontbrekende vertoningen in de volgende 24 uur te compenseren. Vervolgens worden de resterende vertoningen gelijkmatig weergegeven gedurende de resterende dagen (ervan uitgaande dat het regelitem is ingesteld op gelijkmatige weergave).

Een regelitem heeft bijvoorbeeld een vertoningsdoel van 100.000 over een periode van tien dagen. Het regelitem behaalt zijn doel van 10.000 vertoningen op elk van de eerste twee dagen en wordt vervolgens vier dagen onderbroken. Op de zevende dag wordt het regelitem opnieuw gestart. Er moeten nog 80.000 vertoningen worden weergegeven. DFP probeert ongeveer 50.000 vertoningen weer te geven op de zevende dag: 10.000 vertoningen voor elke dag dat het regelitem was onderbroken, plus 10.000 vertoningen voor de huidige dag. (Vanwege de versnellingsfactor van vijf procent die wordt toegepast op regelitems die zijn ingesteld op gelijkmatige weergave, varieert het exacte vertoningsdoel voor elke dag.)

4. Geüpdatet op basis van de verwachte verkeersvorm voor de weergavesnelheid

Als de instelling voor het gebruik van de verwachte verkeersvorm voor de weergavesnelheid is ingeschakeld voor uw netwerk (zie het bovenstaande gedeelte), maakt de advertentieserver ook gebruik van informatie op basis van eerdere weergavepatronen om te bepalen hoe vaak een regelitem moet worden weergegeven in een bepaalde periode.

Voor netwerken waarvoor het gebruik van verwachte verkeerspatronen bij het bepalen van de snelheid is ingeschakeld, houdt OSI rekening met de advertentieweergavedoelen op basis van verkeerspatronen en wordt een nauwkeurigere meting van de weergavestatus getoond. Controleer altijd de prognose voor een regelitem voordat u een weergave wijzigt.

5. Gedrag aan het einde van de campagne

Gedurende de laatste zes uur van een regelitem met een vast doel dat zijn doelen nog niet heeft bereikt, gaat DFP de PID-controller aanpassen om ervoor te zorgen dat het doel wordt bereikt. In het laatste uur functioneert een regelitem dat nog steeds vertoningen moet leveren, alsof het is ingesteld om zo snel mogelijk te leveren.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?