Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Hoe schakel ik AdSense uit voor een advertentieblok?

Als u AdSense uitschakelt voor een advertentieblok, verkleint u daarmee waarschijnlijk het aantal adverteerders dat biedt op een positie op uw site.

AdSense uitschakelen voor een afzonderlijk advertentieblok:

  1. Klik in uw account voor DFP Small Business op het tabblad Voorraad en klik vervolgens in het linkervenster op Advertentieblokken.

  2. Klik op de naam van het advertentieblok dat u wilt uitschakelen.

  3. Klik naast 'Instellingen voor AdSense-voorraad' op Bewerken.

  4. Verwijder het vinkje uit het selectievakje Maximaliseer uw inkomsten uit onverkochte of restantvoorraad met AdSense.

  5. Klik op Opslaan.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?