Prehľad

Články v tomto sprievodcovi poskytujú úvod do metodológie zobrazovania reklám používanej službou DFP Small Business. V týchto článkoch nájdete informácie o nastavení frekvencie zobrazovania, nadmernom doručení alebo nedostatočnom zobrazovaní, sledovaní priebehu zobrazovania a postupe pri výbere reklám.