Prehľad

Články v tomto sprievodcovi poskytujú úvod do metodológie zobrazovania reklám používanej službou DFP Small Business. V týchto článkoch nájdete informácie o nastavení frekvencie zobrazovania, nadmernom doručení alebo nedostatočnom zobrazovaní, sledovaní priebehu zobrazovania a postupe pri výbere reklám.

Do akej miery vám tento článok pomohol:

Pripomienky sa zaznamenali. Ďakujeme!
  • Vôbec mi nepomohol
  • Veľmi mi nepomohol
  • Viac-menej mi pomohol
  • Veľmi mi pomohol
  • Nadmieru mi pomohol