Hogyan vizsgálhatja ki az eltéréseket?

Részletes ismertető a számok eltérésének okáról

Megszokott és várható dolog, hogy eltérések lesznek a jelentések között, ha valaki több rendszert használ a sorok megjelenítésének mérésére. A jelentésbeli eltérések kivizsgálásában az alábbi források nyújtanak Önnek segítséget. Az eltéréseket célszerű olyankor kivizsgálni, amikor a sor még fut, ugyanis a kampány befejezése után kevesebb problémamegoldási lépés áll rendelkezésre.

További információ a DoubleClick számítási módszereiről és IAB-megfelelőségéről.

 

Eltérések harmadik félnél

Amikor a hirdetésszerver harmadik fél által tárolt sorokat jelenít meg, eltérések lesznek a két rendszer jelentésében, és gyakori, hogy akár 20%-os különbség is előfordul az egyes kampányoknál. Az alábbi, „További információ az eltérésekről harmadik feleknél” című részben látható listákból ismerheti meg az eltérések előfordulásának okait, és hogy mit tehet ezek megelőzésére.

További információ a harmadik feleknél tapasztalható eltérésekről

Az eltérések oka lehet:

 • Várakozási idő: Az első sorkérés és a hirdetés megjelenítése közti késedelem különbséget eredményezhet a számlálásban. A felhasználók például gyakran elhagyják az oldalt, miután a böngésző már megkapta a DFP-sor kérését, de a harmadik fél még nem válaszolt a kért sorral, illetve előfordul, hogy rákattintanak egy linkre, de másik oldalt keresnek fel, még mielőtt a céloldal betöltődne.

 • Hálózati kapcsolat és a szerver megbízhatósága: A harmadik fél hirdetésszervere leállhat egy időre, vagy olyan problémába ütközhet, amely miatt nem tud naplózni egy megjelenítést.

 • Hirdetések letiltása: A hirdetéseket letiltó szoftverek megakadályozhatják a harmadik fél hirdetésének megjelenítését, miután a DFP már felszámolta azt.

 • Alacsony megjelenítési célok: Egy számszerűleg kis eltérés magas százalékos eltérést eredményezhet, amennyiben a sor összes megjelenítése kevés. Ha például egy kampány 100 megjelenítést teljesít naponta, akkor egy 30 megjelenítéses eltérés egy adott napon 30%-os napi eltéréshez vezet még akkor is, ha a kihagyott megjelenítések tényleges száma alacsony.

 • Nyomkövetési módszerek: A DFP a sorkéréseket számolja, míg a harmadik fél rögzítheti a megjelenítést más időpontban (pl. a követési képpont megjelenítésekor) is.

 • Szűrés: A hirdetésszerverek különféle módszerekkel szűrik a megjelenítéseket a spammerek, a botok, a keresőrobotok, az oda-vissza kattintások, a linkelemzők és más automatizált vagy nem számon tartandó internetes forgalom miatt.

 • Tesztelés: A DFP nem számolja azokat a megjelenítéseket és kattintásokat, amelyek olyan IP-címről érkeznek, amelyről korábban bejelentkeztek az adott DFP-fiókba. A harmadik felek nem biztos, hogy így tesznek.

Amiket érdemes ellenőrizni:

 • A makrók megfelelően vannak implementálva? (További információ a makrók felhasználásáról.)

  Ha a DFP felismeri az Ön által használt, harmadik féltől származó hirdetésszervert, hagyja, hogy automatikusan beillessze a makrókat. Ha nem biztos abban, hogy hová helyezze a makrókat, kérje a hirdetésfejlesztő, a hirdető vagy egy harmadik fél segítségét.

  • %%CACHEBUSTER%% – Győződjön meg róla, hogy megfelelően be van illesztve egy véletlen szám az egyes hívásokba.
  • %%CLICK_URL_ESC_ESC%% vagy %%CLICK_URL_UNESC%% – Ellenőrizze, hogy a kattintási makró az átkattintási URL megfelelő helyén van-e beillesztve a kódba.
  • %%VIEW_URL_ESC%% vagy %%VIEW_URL_UNESC%% – A közbeiktatott hirdetések esetében bizonyosodjon meg arról, hogy ez a makró szerepel a hirdetéskódban.

  Legjobb megoldásként azt javasoljuk, hogy nem megtisztított (...UNESC) kattintási makrót használjon, ha a másik szerveren tárolt hirdetés normál képfájl (például GIF vagy JPEG). A megtisztított (...ESC) kattintási makrót Flash-hirdetésekhez használja.

 • Több hirdetési címkét adott meg a weboldal fejlécében, mint amennyit megjelenít annak törzsében? A fejlécben megadott, de a törzsben meg nem jelenített hirdetési címkék megjelenítésnek számítanak, ha a címke betöltődik, ám ezek nem hajtanak végre hívásokat harmadik felek szerverei irányába. Ez eltéréshez vezet. Győződjön meg róla, hogy a fejlécben megadott hirdetési címkék mindegyike szerepel a weboldal törzsében is.
 • Ugyanazt a dátumtartományt hasonlítja össze a harmadik félnél és a megjelenítőnél?

 • A DFP és a harmadik fél ugyanazt az időzónát használja? Az eltérő időzónák alapján jelentést tevő hirdetésszerverek eltérő eredményt fognak adni.

 • Ugyanazokat a sorokat vagy hirdetéseket hasonlítja össze?

 • Használja a harmadik félnek ugyanazokat a címkéit más sorokban is a hálózatán?

 • A harmadik fél megerősítette, hogy ugyanazokat a címkéket nem biztosítja más megjelenítőknek?

 • Mekkora a hirdetéselem? A nagy hirdetések betöltése hosszabb ideig tarthat, ami eltéréseket okozhat a megjelenítésszám idejének mérésében.

 • A DFP jelentése tartalmazza a kitöltetlen megjelenítéseket is? A kitöltetlen megjelenítések megnövelik a DFP által mutatott számot, ugyanis azokat az előfordulásokat is tartalmazzák, amikor a harmadik fél hirdetésszervere nem lett meghívva. (További információ a kitöltetlen megjelenítéseket is tartalmazó jelentésekről.)

 • A sor használ földrajzi célzást a harmadik fél hirdetésszerverén? A különböző hirdetésszerverek különféleképpen rendelik hozzá az IP-cím alapú helyadatokat, ami jelentős eltérésekhez vezethet.

 • A sor nap vagy időpont szerint van osztva a harmadik fél hirdetésszerverén? A nap vagy időpont szerinti osztás a harmadik fél hirdetésszerverén oda vezethet, hogy a DFP számolja a megjelenítést olyan helyzetekben, amikor a harmadik fél nem jelenít meg sort.

 • A hirdetéshez több, harmadik félhez tartozó hirdetésszerver hívása kell (amelyet „lánckapcsolásnak” is neveznek)? Minden, harmadik félhez tartozó hirdetésszerver akár 20%-os kampányvarianciához vezethet. Ha egy harmadik fél szervere egy másik harmadik fél szerverére mutat, a várható eltérés növekszik. (Az egyes szerverek közötti 80%-os pontossággal ez akár 36%-os eltérést is okozhat, amint az a következő számításból kitűnik: 1 - (1 - 0,2) × (1 - 0,2) = 0,36).

 • A harmadik fél hirdetésszervere használ gyakoriságkorlátot? A harmadik fél gyakoriságkorlátja megakadályozhatja egy hirdetési kérelem kitöltését annak ellenére, hogy a DFP felszámolta a megjelenítést.

 • A szóban forgó sorok valamelyike tartalmaz másodlagos címkéket? (További információ a másodlagos hirdetésekről.)

 

Elemzési eltérések

Bizonyos elemzési megoldások cookie-k segítségével gyűjtik a webhely használatára vonatkozó adatokat. Ha nem állnak rendelkezésre cookie-adatok – például azért, mert a felhasználó letiltotta a cookie-kat a böngészőben – akkor a lekérések és az azokhoz tartozó adatok gyűjtése nem történik meg.

További információ az elemzési eltérésekről

Oldalmegtekintések és megjelenítések
Az elemzési nyomkövetés az oldalmegtekintéseken alapszik. Ezzel ellentétben a DFP hirdetésszervereinek alapkoncepciója nem az oldalakra épül:

 • Egy hirdetési címkét több oldalon is el lehet helyezni.
 • Egy hirdetési egységet több oldalhoz is lehet társítani.
 • Egy sorral több hirdetési egységet is meg lehet célozni.
 • Egy sor többször is megjelenhet egy adott oldalon.

Kódvégrehajtás
A DFP a hirdetési címkéknek teljesített megjelenítéseket számolja, míg az elemzőcsomagok az elemzés követési kódjának végrehajtásait. Mivel ezek a kódrészletek az oldalkód különböző részeiben találhatók, ezért nem biztos, hogy a rendszer mindkét szkriptet betölti és végrehajtja minden egyes oldalmegtekintéskor.

Egyes elemzőcsomagok például a HTML-kód aljára javasolják helyezni a követési kódot. Ha a felhasználó elhagyja az oldalt, mielőtt a követési kód végrehajtása megtörténne, az elemzőcsomag nem számol oldalmegtekintést, de a DFP felszámít egy megjelenítést.

Mivel a hirdetési címke kódja és az elemző követési kódja között nincs kapcsolat, az elemzőcsomagok nem felelnek a kitöltetlen megjelenítésekért, amelyeknek számos oka lehet:

 • Készlet hiánya
 • Tűzfal vagy rosszul beállított biztonsági szoftver
 • Hirdetések letiltása
 • Szakadozó hálózati kapcsolat
 • Általános késés

Iframe-ek
Egyes megjelenítők iframe-ekben jelenítik meg a DFP-címkéket. Az <iframe> címkét nem támogató böngészők nem jelentenek megjelenítést, míg az elemzőcsomag felszámolja az oldalmegjelenítést. Az iframe-ekben lévő hirdetési címkék plusz fordulót eredményezhetnek a böngésző és a szerver közti üzenetváltásban. E további késedelem miatt előfordulhat, hogy egyes felhasználók elhagyják az oldalt, még mielőtt a böngészőnek ideje lenne meghívni mind az elemzőcsomag, mind pedig a DFP kódjait. Ha az elemző követési kódja jelen van az iframe-ben és a szülőkeretben is, akkor az elemzőszoftver több oldalmegtekintést regisztrál.

Cookie-ek
Az elemzőcsomagok általában cookie-kkal követik nyomon az oldalmegtekintéseket. Egyes csomagok csak az adott látogatói cookie-hoz tartozó látogatói forgalmat rögzítik. Ha az ebben a cookie-ban lévő információ nem érhető el egy lekérés esetében, vagy ha a felhasználó letiltotta a cookie-kat, akkor a szoftver figyelmen kívül hagyhatja a lekérést.

Hivatkozók
Nem javasoljuk a hivatkozó URL-ek és a DFP-kattintások összehasonlítását. Az elemzők által jelentett hivatkozók a következő okok miatt nem mérik pontosan a kattintások és érkezések számát:

 • A felhasználók letilthatják őket.

 • Egyes internetes biztonsági alkalmazások tilthatják a hivatkozói adatokat.

 • A tűzfalak és proxyszerverek szűrhetik a hivatkozókat.

 • A felhasználók megtéveszthetik a hivatkozókat, megakadályozva, hogy a szerverek tudják, hol jártak.

 • A sor hirdetéstípusától (multimédiás, normál kép stb.) és az oldalon lévő hirdetési címkétől (iframe, JavaScript, normál HTML stb.) függően a hivatkozó lehet „DoubleClick” vagy az Ön domainje.

 • Az Internet Explorer nem küld hivatkozási adatokat, amikor (a) HTTP-ről HTTPS-re vagy (b) bármilyen nem HTTP/HTTPS protokollról (pl. file://) HTTP/HTTPS protokollra vált.

 

Eltérések a DoubleClickben

A legcélszerűbb, ha minden esetben a „DoubleClick-címke” hirdetéstípus használatával irányítja a DoubleClick for Advertisers- (DFA) vagy DoubleClick Campaign Manager-címkék (DCM) forgalmát. Ha DoubleClick-címke hirdetéstípusként irányította DFA-/DCM-címkéinek forgalmát, és 2%-nál nagyobb eltérést tapasztal, kérjük, olvassa el az alábbi problémamegoldási lépéseket.

További információ a DoubleClickben tapasztalható eltérésekről

Alapesetben a DFP azonnal rögzít egy megjelenítést, amint a hirdetésszerver meghatározza, melyik hirdetést kell elküldeni. Ha azonban a DoubleClick-címke hirdetéstípust választja, a DFP addig nem rögzíti a megjelenítést, amíg a sort el nem küldik, és a DFA/DCM is rögzíti a megjelenítést. Ennek az eljárásnak a használatával átlagosan 2% alattira csökkenthető a DFP és a DFA/DCM adatai közötti eltérés. A DoubleClick-címke hirdetéstípus ezenkívül szükségtelenné teszi a kattintáskövető makrók hozzáadását is.

Ha egy DoubleClick-címke egyéni vagy harmadik féltől származó hirdetésként van regisztrálva, akkor ez a bővített funkció nem használható: a DFP ilyenkor harmadik fél címkéjeként kezeli a DoubleClick-címkét. Ezenfelül a DFP kattintási makró nélkül nem jelenti a kattintásokat sem, valamint Ön nagyobb eltérést fog látni a megjelenítések számában is – ugyanúgy, ahogy harmadik felek hirdetésszerverei esetében. Ha egy DoubleClick-címke forgalmát egyéni vagy harmadik fél hirdetéstípusként forgalmazta, és eltérést tapasztal a DFP és a DFA/DCM jelentései között, kérjük, nézze át a fenti „Eltérések harmadik feleknél” című részt. Máskülönben olvassa el az alábbi lehetőségeket.

Az eltérések oka lehet:

 • Érvénytelen tevékenységek szűrése: A DFP és a DFA/DCM szűrési módszerei némileg eltérnek, ami eltéréseket eredményezhet olyan esetekben, amikor számos érvénytelen tevékenység történik. (További információ a DFP szűrési módszeréről.)

Amiket érdemes ellenőrizni:

 • A megfelelő DoubleClick-címkét forgalmazta? A DFP-hez hasonlóan a DFA/DCM is számos címketípussal rendelkezik, köztük egy olyannal, amelyet kifejezetten a DFP-hez való használatra szántak.

 • A megfelelő objektumokat hasonlítja össze a DFP és a DFA/DCM között? Mely DFA-/DCM-hirdetések vannak annak a címkének az elhelyezésében, amelynek forgalmát a DFP-ben irányította?

 • Ön vagy a hirdető hajtott végre módosításokat (pl. módosított hirdetéseket vagy azok hozzárendelését) a kérdéses időszakban?

 • Napi adatokat vagy összesített eredményt néz? Az adatokat nap és sor szerint részletezheti.

 • A hirdető kódja megfelelően betöltődik? Végezzen éles teszteket olyan weboldalakon, amelyeken a sornak meg kell jelennie, így ellenőrizve, hogy a helyes hirdetési címkék vannak-e meghívva.