Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Xem trước quảng cáo

Xem lại cách quảng cáo sẽ xuất hiện trên trang của bạn

Xem trước quảng cáo trong DFP, trên trang web hoặc trên thiết bị di động của bạn, để xác minh rằng nó hoạt động đúng cách trước khi nó bắt đầu phân phối.

 1. Trong DFP, nhấp vào Phân phối tiếp đến Quảng cáo.
 2. Nhấp vào tên của quảng cáo bạn muốn xem trước. Sử dụng bộ lọc để tìm quảng cáo của bạn.
 3. DFP sẽ cố gắng hiển thị quảng cáo trong tab Xem trước của quảng cáo.

  Đôi khi JavaScript hoặc các mã khác trong một quảng cáo sẽ không cho phép DFP hiển thị trực tiếp. Trong trường hợp này, bạn cũng có các tùy chọn sau:

  • Cửa sổ mới: Mở trình duyệt mới chỉ hiển thị quảng cáo của bạn.
  • Trên trang web: Nhập URL trang web có chứa Thẻ nhà xuất bản của Google được nhắm mục tiêu đến cùng khoảng không quảng cáo với mục hàng gắn với quảng cáo để xem trước quảng cáo của bạn trong ngữ cảnh trang web của bạn. Tuỳ chọn này không có sẵn cho quảng cáo "Tùy chỉnh".
  • Thiết bị di động: Sử dụng mã QR được tạo để tải quảng cáo trên thiết bị di động của bạn.
Cài đặt ghi đè nhấp qua không được phản ánh trong các bản xem trước quảng cáo. URL nhấp qua chuẩn sẽ được sử dụng trong bản xem trước nhưng ghi đè của bạn sẽ được sử dụng khi quảng cáo được phân phối đến nội dung của bạn.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?