Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Xem trước quảng cáo trong DFP

Bạn có thể xem trước quảng cáo trong DFP.

  1. Trong tài khoản DoubleClick for Publishers của bạn, nhấp vào tab Phân phối.
  2. Nhấp vào Quảng cáo trong điều hướng bên trái.
  3. Nhấp vào quảng cáo thích hợp.
  4. Vì một số lý do, đôi khi quảng cáo không hiển thị đúng trên trang xem trước. Nếu điều đó xảy ra, hãy nhấp vào Cửa sổ mới và xem trước quảng cáo của bạn theo cách đó.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?