Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Cơ bản về quảng cáo

Xem trước quảng cáo

Bạn có thể xem trước quảng cáo trong DoubleClick for Publishers. Bạn cũng có thể xem trước quảng cáo trên trang web của mình để thử nghiệm quảng cáo trước khi quảng cáo chạy thực và gửi ảnh chụp màn hình cho nhà quảng cáo.

Để xem trước quảng cáo trong DoubleClick for Publishers:

 1. Trong tài khoản DoubleClick for Publishers của bạn, nhấp vào tab Phân phối.
 2. Nhấp vào Quảng cáo trong điều hướng bên trái.
 3. Nhấp vào quảng cáo thích hợp.
 4. Vì một số lý do, đôi khi quảng cáo không hiển thị đúng trên trang xem trước. Nếu điều đó xảy ra, hãy nhấp vào Cửa sổ mới và xem trước quảng cáo của bạn theo cách đó.

Để xem trước một quảng cáo hiển thị trên trang web của bạn:

 1. Trong tài khoản DoubleClick for Publishers của bạn, nhấp vào tab Phân phối.
 2. Nhấp vào đơn đặt hàng và mục hàng có quảng cáo bạn muốn xem.
 3. Nhấp vào tab Quảng cáo.
 4. Nhấp vào quảng cáo thích hợp.
 5. Nhấp vào Trên trang web.
 6. Nhập URL của trang mà bạn muốn xem trước quảng cáo, sau đó nhấp vào Mở bản xem trước.

  Nếu bạn muốn gửi bản xem trước trực tiếp quảng cáo trên trang của mình đến nhà quảng cáo thay vì ảnh chụp màn hình, nhấp vào Hiển thị URL xem trước để tạo liên kết mà họ có thể truy cập. Liên kết sẽ hết hạn sau 180 ngày. Khi bạn nhấp vào liên kết, quá trình xem trước sẽ kéo dài trong 15 phút. Sau đó, nếu bạn tải lại trình duyệt, bản xem trước sẽ không hiển thị nữa và bạn cần phải nhấp vào liên kết để xem lại.

Lưu ý:

 • Khi bạn xem trước quảng cáo, không có quy trình lựa chọn quảng cáo nào xảy ra, bao gồm cả các cuộc gọi máy chủ từ pixel theo dõi của bên thứ ba.
 • Bạn có thể tạo bản xem trước trang web cho quảng cáo ngay sau khi tải lên, ngay cả khi quảng cáo chưa bắt đầu chạy.
 • Trang web bạn chọn cho xem trước trang web cần phải chứa một yêu cầu quảng cáo phù hợp với đơn vị quảng cáo và tiêu chí nhắm mục tiêu kích thước của mục hàng. Các tiêu chí xác định nhắm mục tiêu mục hàng khác, chẳng hạn như khóa-giá trị hoặc địa lý, bị bỏ qua.
 • Nếu quảng cáo của bạn chứa chuyển hướng, nhắm mục tiêu theo địa lý có thể áp dụng cho quảng cáo sau khi yêu cầu được chuyển hướng.
 • Bạn không thể tạo bản xem trước trang web cho một khoanh vùng hoàn chỉnh. Mỗi lần, bạn chỉ có thể tạo một bản xem trước trang web cho một quảng cáo.
 • Xem trước quảng cáo đối với quảng cáo tùy chỉnh dựa trên Flash và quảng cáo dựa trên mẫu không hiển thị hình ảnh dự phòng.
 • Nếu trang chứa nhiều đơn vị quảng cáo đủ điều kiện thì quảng cáo sẽ được phân phối cho bất kỳ đơn vị quảng cáo nào phù hợp đầu tiên.
 • Nếu bạn đang xem trước quảng cáo trên một trang yêu cầu xác thực, trước tiên hãy đăng nhập vào trang web của bạn, sau đó xem trước quảng cáo.
 • Mục hàng và quảng cáo được phân phối khi bạn tạo bản xem trước trang web không được bao gồm trong kết quả báo cáo hay dự báo.

  Trường "Số lần hiển thị" hoặc "Số nhấp chuột" trên trang tóm tắt của mục hàng bạn đã xem trước hoặc thử nghiệm sẽ hiển thị nhãn "Số lần hiển thị thử nghiệm đã nhận được". Nhãn này chỉ ra rằng máy chủ quảng cáo nhận được ít nhất một lần hiển thị chưa được tính vì nguồn lưu lượng truy cập không phải là khách truy cập vào trang web của bạn. Nhãn này cũng hiển thị trong trường "Số lần hiển thị" hoặc "Số nhấp chuột" của các đơn hàng chứa chi tiết đơn hàng xem trước hoặc thử nghiệm.

Để xem trước một quảng cáo video trên trang web của bạn:

 1. Trong tài khoản DoubleClick for Publishers của bạn, nhấp vào tab Phân phối.
 2. Nhấp vào đơn đặt hàng và mục hàng có bộ quảng cáo bạn muốn xem.
 3. Nhấp vào tab Bộ quảng cáo.
 4. Nhấp vào bộ quảng cáo bạn muốn xem trước.
 5. Trong tab "Xem trước" của bộ quảng cáo được chọn, nhấp vào Trên trang web.
 6. Nhập URL của trang có chứa trình phát video có khả năng hiển thị quảng cáo, sau đó nhấp vào Mở xem trước.

Lưu ý:

 • Bản xem trước bao gồm các URL theo dõi của bên thứ ba, điều này có thể dẫn đến tăng số lượng URL bạn đã chỉ định.
 • Nếu trang mà bạn đang yêu cầu xem trước có quy tắc quảng cáo video, hệ thống của chúng tôi mô phỏng các điều khoản của quy tắc quảng cáo để bắt chước trải nghiệm phân phối quảng cáo trực tiếp. 

Để xem trước quảng cáo trên di động

Giao diện của quảng cáo trên thiết bị di động và trên trình duyệt trên máy tính không phải lúc nào cũng giống nhau. Để xem trước quảng cáo trên thiết bị di động, bạn có thể tạo mã QR trong DFP và quét mã đó bằng thiết bị của bạn. Xem trước quảng cáo đó riêng hoặc, đối với các quảng cáo nhắm mục tiêu đến các trang web trên thiết bị di động, trong trang mà quảng cáo đó đang nhắm mục tiêu.

Để xem trước quảng cáo của bạn trên thiết bị di động, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Trong mục hàng trên tab Phân phối, chọn quảng cáo mà bạn muốn xem trước.
 2. Chọn tab Xem trước.
 3. Nhấp vào Thiết bị di động.
  • Để xem trước quảng cáo trên thiết bị di động, hãy sử dụng ứng dụng quét mã vạch để quét mã QR và tải bản xem trước.
  • Để xem trước quảng cáo trong trang web được nhắm mục tiêu, hãy nhập URL trang web, nhấp Tạo bản xem trước để tạo mã QR và quét mã đó để tải trang có quảng cáo được hiển thị. Trang xem trước phải chứa thẻ quảng cáo mà mục hàng của quảng cáo này nhắm mục tiêu.
Tùy chọn xem trước nào khả dụng cho mỗi loại quảng cáo?
Xem trước mã QR khả dụng cho các loại quảng cáo sau:
 • Bên thứ ba: Lưu ý rằng chức năng này không được bảo đảm cho tất cả các bên thứ ba.
 • Hình ảnh
 • Hoạt ảnh (nếu có sẵn trong mạng của bạn)
 • Mẫu tùy chỉnh (nếu có sẵn trong mạng của bạn)
 • Quảng cáo theo tỷ lệ co (nếu có sẵn trong mạng của bạn): Lưu ý rằng xem trước hiển thị hình ảnh đầu tiên được tải lên.
Lưu ý về các loại quảng cáo khác:
 • AdMob: Không có tùy chọn xem trước nào tại thời điểm này.
 • Dàn xếp SDK: Không có tùy chọn xem trước nào tại thời điểm này.
 • Quảng cáo chuyển tiếp video (nếu có sẵn trong mạng của bạn): Để xem trước, nhấp vào tab Xem trước trong DFP. Lưu ý rằng bản xem trước hiển thị trên toàn bộ màn hình của trình duyệt trên máy tính để bàn; tuy nhiên bản xem trước không hiển thị như vậy trên điện thoại di động.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?