Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Opprett annonseenheter

Angi den grunnleggende enheten i beholdningen

Create an ad unit (5:58)

En annonseenhet er den grunnleggende enheten i beholdningen i DoubleClick for Publishers. Du kan gruppere ett eller flere annonsefelt i en annonseenhet, som er en beholdningsgruppe som ordrelinjer kan målrettes mot.

 1. I «Annonseenheter»-delen av Beholdning-fanen velger du en annonseenhet som du vil opprette en ny annonseenhet under. Eventuelt kan du la være å velge en annonseenhet for å heller opprette en annonseenhet på overordnet nivå.
 2. Klikk på Ny annonseenhet.
  • Velg Ett nivå under for å opprette en annonseenhet under en valgt annonseenhet.
  • Velg Gjeldende nivå for å opprette en annonseenhet på samme hierarkinivå som en valgt annonseenhet.
 3. Skriv inn en kode – denne brukes for å identifisere annonseenheten i den tilknyttede annonsetaggen. Når den er laget, kan annonseenhetskoden ikke endres. Angi derfor en kode som er lett å identifisere. For eksempel News_International_BoxATF eller Leaderboard_BTF.
  Annonseenhetskoder kan bestå av opptil 100 tegn og skiller ikke mellom små og store bokstaver.

  Det er bare tillatt med bokstaver, tall, understreker, bindestreker, punktum, stjerner, skråstreker, omvendte skråstreker, utropstegn, venstre vinkelparenteser, høyre vinkelparenteser, kolon og parenteser.

  For et gitt annonseenhetsnivå må hver kode være unik. Koder du har brukt på samme annonseenhetsnivå tidligere, kan ikke brukes på nytt. Hvis kodene imidlertid brukes på et annet annonseenhetsnivå, kan du bruke dem flere ganger. For eksempel kan du bruke home igjen i en annen bane i hierarkiet, slik som mysite/economy/home og mysite/weather/home

 4. Gi annonseenheten et navn. Dette blir brukt i forbindelse med målretting og rapporter. Du kan når som helst endre navnet. Her, som for koden nevnt ovenfor, bruker publisister gjerne navnekonvensjoner som sier noe om plasseringen til annonseenheten.
 5. Angi en beskrivelse av annonseenheten på inntil 4000 tegn.
 6. Angi størrelser som skal knyttes til denne annonseenheten, slik at DFP kan filtrere listen over annonseenheter for trafikkansvarlige. Denne listen er valgfri og påvirker ikke annonsevisningen.
  • Velg Fast størrelse for å angi en liste med størrelser for reklamene du forventer at denne annonseenheten skal levere. Inkluder størrelser for eksternsider for reklamer som ikke passer i vanlige bannerplasser eller nettleservinduer, herunder forgrunnsvinduer, svevende ordrelinjer og interstitial-annonser.
  • Velg Smartbanner hvis annonseenheten skal brukes i en mobilapp og du vil at annonseenheten skal dekke hele skjermbredden og ha en fast høyde. Finn ut mer
  Hvis du vil legge til en ny størrelse for annonseenheter i nettverket ditt, er det bare å opprette en ny annonseenhet med den nye størrelsen, eller du kan tilordne en eksisterende annonseenhet den aktuelle størrelsen.
 7. Angi et målvindu som angir målattributtet til annonsens klikksporingslink, for å informere nettleseren om hvor annonsens landingsside skal åpnes.
  • _top: Landingssiden lastes inn i hele vinduet og bryter ut av eventuelle rammesett.
  • _blank: Landingssiden åpnes i et nytt vindu uten navn.
  Dette utvalget følger standardmålvinduet angitt i «Nettverksinnstillinger» på Beholdning-fanen. Målvinduet blir ignorert hvis annonseenheten er plassert i en app. For Android- og iOS-apper lastes annonser inn i et nytt nettleservindu uten navn.
 8. Legg til valgfrie funksjoner og innstillinger i annonseenheten etter behov.
  • Plasseringer: Klikk på inkluderer ved siden av én eller flere plasseringsnavn for å tilknytte den nye annonseenheten.
  • Spesiell annonseenhet: Krever at trafikkansvarlige eksplisitt målretter mot annonseenheten for at ordrelinjene skal levere. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i DFP Small Business. Finn ut mer
  • Frekvenstak for annonseenhet: Klikk på Legg til en etikettregel for å begrense antallet visninger brukerne får se når det gjelder reklamer som deler den aktuelle etiketten. Finn ut mer
  • Oppdateringsfrekvens: Angi en oppdateringsfrekvens for å bestemme hvor ofte en ny annonsevisning skal genereres for mobilappbeholdning. Hvis du velger Oppdateringsfrekvens i sekunder, fyller DFP automatisk inn verdien 60, men du kan endre den til et tall mellom 30 og 120. Finn ut mer
  • Etiketter: Legg etiketter for annonseenheten, slik at reklamekodebiter kan brukes når reklamene leveres til annonseenheten. Finn ut mer
  • Team: Hvis nettverket ditt bruker Team, må du tilknytte denne annonseenheten for å begrense tilgangen.
 9. Klikk på Lagre.

Beholdningsprognoser for nye annonseenheter
Nye annonseenheter må ha fått trafikk på nettstedet ditt i minst 28 dager før prognoseberegningene for beholdningen optimaliseres.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?