Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Opret en annonceenhed

Definer basisenheden for beholdning

Create an ad unit (5:58)

En annonceenhed er basisenheden for beholdning i DoubleClick for Publishers. Du kan gruppere en eller flere annoncepladser i en annonceenhed, der er en del af beholdningen, som linjeposter kan målrettes mod.

 1. I sektionen "Annonceenheder" på fanen Beholdning skal du vælge en annonceenhed, som du vil oprette en ny annonceenhed under. Hvis du vil oprette en annonceenhed på øverste niveau, behøver du ikke at vælge en annonceenhed.
 2. Klik på Ny annonceenhed.
  • Vælg Ét niveau under... for at oprette en annonceenhed under en valgt annonceenhed.
  • Vælg Aktuelt niveau for at oprette en annonceenhed på samme hierarkiniveau som en valgt annonceenhed.
 3. Angiv en Kode, som bruges til at identificere annonceenheden i det tilknyttede annoncetag. Når den er oprettet, kan annonceenhedens kode ikke redigeres, så du bør definere en kode, der er let at identificere. For eksempel News_International_BoxATF eller Leaderboard_BTF.
  Annonceenhedskoder må indeholde op til 100 tegn, og der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

  Kun bogstaver, tal, understregninger, bindestreger, punktummer, asterisker, skråstreger, omvendte skråstreger, udråbstegn, venstre vinkelparenteser, højre vinkelparenteser, koloner og parenteser er tilladt.

  De enkelte koder skal være unikke for hvert annonceenhedsniveau. Du må ikke genbruge koder, du tidligere har brugt. Du kan genbruge koder, hvis de forekommer i et andet annonceenhedshierarki: For eksempel kan du genbruge home, hvis det forekommer i en sti i hierarkiet såsom mysite/economy/home og mysite/weather/home

 4. Giv annonceenheden et Navn, som bruges til målretning og rapportering. Du kan til enhver tid ændre navnet. Ligesom det er tilfældet med koden, anvender udgivere ofte en navngivningsmetode, der indeholder oplysninger om annonceenhedens placering.
 5. Indtast om nødvendigt en beskrivelse af annonceenheden, der kan indeholde op til 4.000 tegn.
 6. Angiv de Størrelser, der skal knyttes til denne annonceenhed, for at hjælpe DFP med at filtrere listen over annonceenheder for traffickere. Denne liste er valgfri og påvirker ikke visningen af annoncer.
  • Vælg Fast størrelse for at definere en liste over størrelser for annoncemateriale, som du forventer, at denne annonceenhed vil vise. Medtag størrelsen Uden for siden for annoncemateriale, der ikke passer på en traditionel bannerplads eller i et traditionelt browservindue, herunder pop op-vinduer, svævende linjeposter og mellemliggende annoncer.
  • Vælg Intelligent banner, hvis annonceenheden tilhører en mobilapp, og du ønsker, at annonceenheden har en fast højde og fylder hele skærmens bredde. Få flere oplysninger
  Hvis du vil føje en ny annonceenhedsstørrelse til dit netværk, skal du blot oprette en ny annonceenhed med den nye størrelse eller angive den nye størrelse for en eksisterende annonceenhed.
 7. Definer et målvindue, der angiver målattributten for linket i annoncen, for at fortælle browseren, hvor landingssiden for annoncen skal åbnes.
  • _top: Landingssiden indlæses, så den fylder hele vinduet og overskrider eventuelle rammesæt.
  • _blank: Landingssiden åbner i et nyt unavngivet vindue.
  Dette valg følger standardmålvinduet, der er angivet i sektionen "Netværksindstillinger" på fanen Beholdning. Hvis annonceenheden er i en app, ignoreres målvinduet. Annoncer i Android- og iOS-apps indlæses i et nyt unavngivet browservindue.
 8. Føj valgfrie funktioner og indstillinger til annonceenheden efter behov.
  • Placeringer: Klik på medtag ud for en eller flere placeringsnavne for at tilknytte din nye annonceenhed.
  • Særlig annonceenhed: Kræver, at traffickere udtrykkeligt målretter mod annonceenheden, hvis linjeposterne skal vises. Denne funktion er ikke tilgængelig i DFP Small Business. Få flere oplysninger
  • Frekvensgrænse for annonceenhed: Klik på Tilføj en etiketregel for at begrænse antallet af eksponeringer, der vises til brugerne for annoncemateriale, der deler de definerede etiketter. Få flere oplysninger
  • Opdateringsfrekvens: Angiv en opdateringsfrekvens for mobilappbeholdning for at bestemme, hvor ofte der genereres en ny annonceeksponering. Hvis du vælger Opdateringsfrekvens i sekunder, vælger DFP automatisk en værdi på 60, som du kan ændre til 30-120 sekunder. Få flere oplysninger
  • Etiketter: Føj etiketter til annonceenheden, så annoncematerialeindpakning kan anvendes, når annoncemateriale vises til annonceenheden. Få flere oplysninger
  • Teams: Hvis dit netværk bruger Teams, skal denne annonceenhed tilknyttes for at begrænse adgang.
 9. Klik på Gem.

Beholdningsprognoser for nye annonceenheder
Nye annonceenheder skal modtage trafik på dit website i mindst 28 dage, før beholdningsprognoser er optimerede.
Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?