Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Použití značek passback k zobrazování zbytkových reklam (značky GAM)

Tento článek popisuje vytvoření značek passback pomocí značek GAM. Další informace o vytvoření značek passback pomocí Google Publisher Tag (GPT naleznete v tomto článku nápovědy.

Tento článek popisuje vlastní implementaci řádkových položek passback pomocí značek GAM ve službě DFP Small Business. Žádnou další podporu kromě zde uvedených informací bohužel neposkytujeme. Jsou zahrnuty i obecné informace o použití těchto značek, abyste se mohli rozhodnout, zda jsou pro vaše potřeby vhodné.

Řádkové položky passback se při spolupráci s externími inzerenty používají z mnoha různých důvodů. Nejdůležitější je, že pokud třetí strana nemá vhodnou reklamu nebo její reklama nedosahuje minimální hodnoty CPM, která byla s třetí stranou dohodnuta, zobrazí řádkové položky passback vlastní reklamu nebo jinou doplňující reklamu ve službě DFP.

Před zahájením tohoto procesu ve službě DFP vygenerujte značku reklamy passback a zacilte na ni zbytkový nebo vlastní inventář. Třetí strana by pak tuto značku ve své síti měla nakonfigurovat jako reklamu s nejnižší prioritou, která se zobrazí, pokud nebudou k dispozici žádné vhodné reklamy.

Upozornění: Protože jsou při implementaci značek passback pro každou reklamu potřeba minimálně dvě volání služby DFP (jednou se volá reklama ze stránky a podruhé ze značky passback, kterou jste dali třetí straně), započítá služba DFP dvě zobrazení.

Nastavení značky passback

Máte na výběr ze dvou různých možností:

Nastavení řádkových položek passback pomocí jedinečné reklamní jednotky

Chcete-li použít jedinečnou reklamní jednotku pouze ke konfiguraci značek passback, postupujte takto:

 1. Zkontrolujte, zda nemáte nějaké řádkové položky, které se zobrazují v celé reklamní síti. Aby tento postup fungoval, musí všechny řádkové položky v síti explicitně cílit na reklamní jednotku nebo umístění.

  Chcete-li nějakou řádkovou položku zobrazovat v celé reklamní síti a přitom používat značky passback, zacilte ji buď na umístění, které obsahuje všechny aktuální reklamní jednotky, nebo přímo na všechny reklamní jednotky.

 2. Vytvořte reklamní jednotku, která se použije při zobrazení značky passback. (Informace o tom, jak vytvořit reklamní jednotky)

 3. Nastavte cílení všech doplňujících řádkových položek na tuto reklamní jednotku. Žádná z těchto řádkových položek by neměla obsahovat kreativy s kódem přesměrování třetí strany, protože by to mohlo vést k zacyklení volání serverů.

  (Postup přidání kritérií cílení do reklamní jednotky)

 4. Vytvořte značku, která bude vrácena do služby DFP v případě, že server třetí strany nebude mít k dispozici žádné doplňující řádkové položky. Použijte reklamní jednotku passback, kterou jste v této značce právě vytvořili. Značku předejte třetí straně, aby ji ve své síti zobrazila jako vhodnou reklamu s nejnižší prioritou. Stačí předat pouze hlavní text značky reklamy, záhlaví není potřeba.

  Jakmile je značka vrácena do služby DFP, bude možné zobrazit pouze ty doplňující řádkové položky, které jste zacílili konkrétně na reklamní jednotku passback.

Nastavení řádkových položek passback pomocí párů klíč–hodnota

Chcete-li řádkové položky passback nastavit bez specializované reklamní jednotky, vyzkoušejte následující postup, který využívá páry klíč–hodnota:

 1. Vytvořte jedinečný klíč se dvěma různými hodnotami, který bude použit při zobrazení značky passback. Můžete například vytvořit klíč „Redirect“ s hodnotami „true“ a „false“:

  red=true, red=false

  (Informace o vytvoření párů klíč–hodnota)

 2. Všechny své doplňující řádkové položky zacilte pomocí operátoru OR na obě hodnoty:

  red=false OR red=true

  Doplňující řádkové položky se tak budou moci zobrazovat v obou značkách reklam, které dále vytvoříte. (Postup přidání kritérií cílení do reklamní jednotky)

 3. Řádkovou položku, která bude sloužit k přesměrování na reklamní síť třetí strany, zacilte pouze na hodnotu klíče red=false.

 4. Zajistěte, aby značka reklamy na vaší stránce obsahovala hodnotu klíče red=false. Toto bude první žádost o reklamu odeslaná do služby DFP. V této značce reklamy bude možné zobrazit jak vaše doplňující řádkové položky, tak i řádkové položky, které slouží k přesměrování na reklamní server třetí strany.

 5. Vytvořte značku reklamy, která obsahuje pouze hodnotu klíče red=true, a předejte ji třetí straně, aby ji ve své síti nakonfigurovala jako vhodnou reklamu s nejnižší prioritou. Tato značka reklamy bude vrácena do služby DFP, pokud na serveru třetí strany nebude k dispozici žádná doplňující reklama. Toto bude druhá a poslední žádost o reklamu odeslaná do služby DFP.

  Ve značce reklamy vrácené do služby DFP se budou moci zobrazit pouze vaše doplňující řádkové položky.

 

Další informace

Jak zobrazování reklam passback funguje

Níže uvádíme diagram, který názorně popisuje fungování značek passback ve službě DFP.

 1. Stránka odešle serveru DFP požadavek na reklamu a použije při tom značku reklamy DFP na stránce.

 2. Služba DFP vrátí řádkovou položku obsahující kód třetí strany.

 3. Stránka tento kód použije k odeslání žádosti o reklamu na reklamní server třetí strany.

  Situace, kdy nedojde k odeslání značky passback: Pokud je na reklamním serveru třetí strany k dispozici vhodná reklama, tato reklama se zobrazí.

 4. Pokud na reklamním serveru třetí strany žádná vhodná reklama k dispozici nebude, vrátí server do služby DFP značku reklamy (tzn. odešle značku passback), kterou jste poskytli třetí straně.

 5. Stránka odešle do služby DFP druhý požadavek na reklamu a použije při tom značku passback, která je obsažena v reklamě třetí strany.

 6. Služba DFP vrátí vlastní reklamu nebo jinou konkrétně zacílenou řádkovou položku.

Jak předejít zacyklení

Chcete-li předejít zacyklení, je třeba při použití značek passback dodržet určité postupy, aby byly další požadavky na reklamy, které budou vráceny z reklamního serveru třetí strany zpět do služby DFP, jedinečné a nevolaly kvůli reklamě stejnou třetí stranu. K zacyklení dochází, když se kroky 3–6 z výše uvedeného diagramu donekonečna opakují. Vaše webová stránka se pak nemusí řádně načíst.

Pomocí jedné z následujících strategií zkontrolujte, zda jsou všechny požadavky na reklamy použité při odeslání značky passback jedinečné:

 • Použijte jedinečnou reklamní jednotku, která bude sloužit pouze ke zpracování značek passback.
 • Použijte jedinečnou hodnotu klíče, která bude sloužit pouze ke zpracování značek passback.
Je velmi důležité, aby byly žádosti o reklamy passback jedinečné. Jinak by mohly způsobit zacyklení.
Nepoužívejte řetězení značek

Značky passback nedoporučujeme používat k řetězení. Při tomto procesu odešlete žádost o reklamu do služby DFP a ta vrátí přesměrování na třetí stranu. Pokud třetí strana žádnou reklamu nemá, vrátí žádost zpět do služby DFP, která následně odešle žádost o reklamu jiné třetí straně. Tento proces pokračuje, dokud třetí strana namísto značky passback nevrátí reklamu. Takovéto seřazení několika třetích stran s cílem naplnit inventář a získat mezi konkurenčními sítěmi nejvyšší hodnotu CPM, se nazývá řetězení žádostí o reklamy.

Uzavřené cykly nedoporučujeme z několika důvodů. Mohou vést ke zvýšení nesrovnalostí mezi serverem DFP a serverem třetí strany; pro každý odkaz v uzavřeném cyklu jsou za normální považovány denní nesrovnalosti dosahující úrovně až 20 %. Nesrovnalosti se však mohou rychle nahromadit. Takové nastavení také zvyšuje pravděpodobnost zacyklení.

Alternativy k používání značek passback

Kromě služby DFP mohou doplňující reklamy do vaší sítě poskytovat také služby AdSense a Ad Exchange. Tyto reklamy mají vyšší hodnotu než reklamy zobrazené pomocí metody passback.

Při použití služeb AdSense a Ad Exchange můžete zobrazování ovládat pomocí minimální hodnoty CPM v určitém rozsahu priority. Pokud například služba AdSense či Ad Exchange konkuruje s prioritou 12 a jiné reklamy s touto prioritou mají hodnotu CPM 0,25, služba DFP tyto reklamy zobrazí pouze v případě, že mohou poskytnout zobrazení s vyšší hodnotou.

Používání značek passback se značkou Google Publisher Tag

Se značkou Google Publisher Tag (GPT) lze použít značky passback. Asynchronní značky lze předávat bez dalších změn, synchronní značky však vyžadují drobné úpravy v části <head>. Ukázková kompletní synchronní značka passback je uvedena níže:

<script src='http://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js'></script>
<script type='text/javascript'>
googletag.defineSlot('/ID_sítě/reklamní_jednotka', [728, 90], 'div-gpt-ad-náhodné_číslo-0')
.addService(googletag.pubads())
.setTargeting('klíč', 'hodnota');
googletag.pubads().enableSyncRendering();
googletag.enableServices();
</script>
<div id='div-gpt-ad-náhodné_číslo-0'>
<script type='text/javascript'>
googletag.display('div-gpt-ad-náhodné_číslo-0');
</script>
</div>
 
Pokud značka GPT obsahuje více reklamních jednotek, musí být identifikátory jednotlivých prvků div ve značce jedinečné.

Pokyny uvedené výše nemusí fungovat u všech kombinací prohlížečů, reklamních serverů a typů reklamních značek a nespadají do kategorie podporovaného využití služby. Pokud se tyto značky rozhodnete využít, spolupracujte při implementaci se svým webovým vývojářem.

Pokud partner pro řádkové položky passback používá zastaralou platformu DFP nebo jinou platformu, která znak „/“ považuje za relativní cestu, před odesláním značky tento znak z řádku defineSlot odstraňte:

googletag.defineSlot('12345/adunit', [728, 90], 'div-gpt-ad-123456789-0');

 

Pomohl vám tento článek?