Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Konfigurera AdSense i DFP Small Business

Aktivera AdSense för dina annonsenheter

Om du vill börja använda AdSense i DFP Small Business måste du först aktivera AdSense för de annonsenheter i vilka du vill köra AdSense-annonser.

Så här gör du för att aktivera en befintlig eller ny annonsenhet för AdSense:

 1. Välj fliken Annonsutrymme och välj Annonsenheter i panelen till vänster.

 2. Klicka på den annonsenhet som du vill redigera eller klicka på Ny annonsenhet om du vill skapa en ny enhet.

 3. Om du skapar en ny annonsenhet klickar du på åsidosätt för Annonsutrymmesinställningar i AdSense.

  eller

  Om du redigerar en befintlig annonsenhet klickar du på redigera för Annonsutrymmesinställningar i AdSense.

 4. Markera rutan Maximera intäkterna på osålt annonsutrymme och restannonsutrymme med AdSense.

 5. Klicka på Spara.


När visas AdSense-annonser på din webbplats?

När AdSense har aktiverats för annonsenheten använder systemet AdSense för att

fylla ditt osålda annonsutrymme med hjälp av AdSense.

Det enda du behöver göra för att detta ska ske är att aktivera AdSense på annonsenhetsnivå. Om inga kvalificerade annonser har inriktats på annonsenheten när du har gjort detta hämtas och visas en AdSense-annons enligt det format som du har angett. På så sätt går du inte miste om några tillfällen att få intäkter.

Få AdSense att konkurrera dynamiskt med visningar av restannonser

Genom att aktivera AdSense på annonsenhetsnivå får du också möjligheten att optimera dina intäkter via restannonser tack vare den dynamiska konkurrensen mellan AdSense och visningar av restannonser.

 • Du måste se till att de rader som du vill ska konkurrera med AdSense har rätt prioritetstyp: nätverk, grupp, prisprioritet eller egna.

 • Det är bara rader utan garanti som är kvalificerade för visningskonkurrens med AdSense utifrån pris.


Så här gör du om du vill göra detta för en befintlig rad:

 1. Öppna fliken Beställningar i ditt DFP Small Business-konto.

 2. Välj aktuell beställning och rad.

 3. Pausa raden. Det gör det möjligt att redigera radtypen.

 4. Klicka på fliken Inställningar i raden.

 5. Klicka på rullgardinsmenyn Typ och välj det mest lämpliga alternativet av Nätverk, Grupp, Prisprioritet och Egna.

 6. Ange det pris som du tar för raden i fältet Pris. Tänk på att systemet använder det här värdet i konkurrensen med Google AdSense.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?