Maximální hodnoty a omezení systému

Objednávky, řádkové položky, reklamy, reklamní jednotky, umístění a inzerenti

Služba DFP Small Business systematicky monitoruje tvorbu objednávek, řádkových položek, kreativ, reklamních jednotek, umístění a inzerentů. Pokud zjistíme, že vaše síť neúmyslně vytváří příliš velké objekty (například pokud někdo nechtěně volá rozhraní API a vytváří tak každý den stovky reklamních jednotek), můžeme tvorbu nových objektů dočasně omezit, abychom chránili vaši síť před problémy s výkonem a stabilitou.

Klíčové hodnoty

Platí omezení 20 klíčů na jednu síť a 200 přednastavených hodnot na jeden klíč (další informace o přednastavených hodnotách klíčů).

Ve výchozím nastavení může každý klíč obsahovat až 10 znaků a každá hodnota až 40 znaků. Pokud tyto hodnoty potřebujete zvýšit, kontaktujte zástupce společnosti DoubleClick.