Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Maximální hodnoty a omezení systému

Ve službě DFP platí pro různé vytvářené entity různá omezení. Při nastavování inventáře a objednávek mějte na paměti následující limity.

Kontrola limitů sítě

Pokud máte přístup k nastavením administrátora, můžete snadno zobrazit vybrané systémové limity, které pro vaši síť platí, a ověřit, zda se jim přibližujete.

 1. Klikněte na kartu Správa.
 2. Na postranním panelu v sekci Nastavení sítě klikněte na Limity.

Limity s číslem v závorce platí pro celou síť, limity bez čísla v závorce jsou místní.

Seznam maximálních hodnot a limitů

Rozbalit vše Sbalit vše
Inventář

Kódy reklamních jednotek
Kódy reklamních jednotek mohou mít maximálně 100 znaků a musejí být jedinečné. Povolena jsou pouze písmena, číslice, podtržítka, spojovníky, tečky, hvězdičky, lomítka, zpětná lomítka, vykřičníky, levé lomené závorky, dvojtečky a závorky.

Umístění:

 • Reklamní jednotky v jednom umístění: 1000
 • Aktivní umístění v jedné síti: 60 000 Tento limit má funkci bezpečnostního opatření, a pokud se k němu blížíte, je možné jej zvýšit. Chcete-li požádat o zvýšení tohoto limitu, obraťte se na zástupce společnosti DoubleClick.

Vyloučení: 
Reklamní jednotky ve vyloučení reklamy: 1000

Páry klíč–hodnota
 • Znaky v klíči: 20
 • Znaky v hodnotě: 40
 • Aktivní hodnoty na jednu síť: 2 500 000
 • Aktivní klíče (volné a předdefinované) na jednu síť: 200
 • Aktivní hodnoty (volné a předdefinované) na jeden klíč: 100 000
Deaktivované páry klíč–hodnota se do limitů nezapočítávají.

Adresa URL žádosti o reklamy má limit počtu znaků, který závisí na typu značky a může limitovat počet párů klíč–hodnota.
 

Značky Google Publisher Tag k vyžádání reklamy používají metodu HTTP GET. Ta omezuje počet bajtů, které lze v jedné žádosti předat. Značky reklam, které používají synchronní vykreslování jsou omezeny počtem 4096 znaků na jednu žádost. Pokud je však značka asynchronní a delší než 4096 znaků, značka GPT automaticky použije metodu POST, která tento limit zvýší na 8192 znaků.*

* Zvýšení povoleného počtu znaků metodou POST se nevztahuje na vykreslování reklam v prohlížečích Internet Explorer verze 9 nebo nižší.

Další informace o předdefinovaných hodnotách klíčů

Adresy URL

Adresa URL žádosti o reklamy má limit počtu znaků, který závisí na typu značky a může limitovat délku adresy URL.

 • Značky Google Publisher Tag: 4096 znaků
 • Zjednodušené značky adresy URL: 4096 znaků
 • Adresy URL vygenerované při zobrazování reklam (např. makra kliknutí): 2048 znaků

Značky Google Publisher Tag k vyžádání reklamy používají metodu HTTP GET. Ta omezuje počet bajtů, které lze v jedné žádosti předat. Značky reklam, které používají synchronní vykreslování jsou omezeny počtem 4096 znaků na jednu žádost. Pokud je však značka asynchronní a delší než 4096 znaků, značka GPT automaticky použije metodu POST, která tento limit zvýší na 8192 znaků.*

* Zvýšení povoleného počtu znaků metodou POST se nevztahuje na vykreslování reklam v prohlížečích Internet Explorer verze 9 nebo nižší.

Konfigurace reklam

Objednávky
Řádkové položky v objednávce: 450 (bez ohledu na stav, včetně archivovaných řádkových položek)

Řádkové položky

 • Aktivní řádkové položky: 61 000. Aktivní řádková položka:
  • je možné ji zobrazovat,
  • má stav Připraveno nebo Doručuje se,
  • má datum zahájení dnes nebo dříve,
  • má datum ukončení dnes nebo později.
  Do limitu aktivních řádkových položek se započítává i každé kritérium cílení na úrovni kreativy.
 • Kreativy v řádkové položce: 260
 • Celkový počet řádkových položek v jedné síti: 600 000 Tento limit má funkci bezpečnostního opatření, a pokud se k němu blížíte, je možné jej zvýšit. Chcete-li požádat o zvýšení tohoto limitu, obraťte se na zástupce společnosti DoubleClick.
 • Kritéria cílení jedné řádkové položky: 800 Další informace o limitu kritérií cílení

  Obecně se do limitu započítá vše, co vidíte ve výrazu cílení. Několik poznámek ohledně složitějšího cílení:

  • Cílení na umístění: Každé umístění se počítá jako jedno kritérium cílení, dokonce i když obsahuje více než jednu reklamní jednotku.
  • Cílení na den a čas: Pokud používáte cílení na den a čas, souvislé aktivní bloky pro každý den v týdnu se do limitu kritérií cílení započítávají jako jedno kritérium.

   Pokud by se řádková položka spouštěla každý den od 15:00 do 19:00, počítalo by se to jako sedm kritérií cílení (jeden parametr cílení krát sedm dní). Pokud by se řádková položka spouštěla v pracovní dny v době 11:00–13:00 a 14:00–17:00, počítalo by se to jako 10 kritérií cílení (dva aktivní bloky za den krát pět pracovních dní).

  • Omezení frekvence: Do limitu kritérií cílení se nepočítá.
  • Páry klíč–hodnota: Každý pár klíč–hodnota se do limitu započítává jako jedno kritérium cílení. Pokud jsou ve výrazu použity typy shody, například klíč není ~hodnota*, každý klíč s hodnotou typu shody se do limitu počítá jako jedno kritérium cílení.

  Podívejme se na dva příklady s následujícím cílením:

  Příklad 1

  • Cílení řádkové položky:

   • Reklamní jednotka: 300x250Web
   • Páry klíč–hodnota: (cat=Vzdelani AND art_id=123) OR barva=modra OR env=test OR kod=XYZ
   • Zeměpisná oblast: USA
  • Počet:
   Reklamní jednotka (1) + Páry klíč–hodnota (5) + Zeměpisná oblast (1) = 7 kritérií cílení

  Příklad 2

  • Cílení řádkové položky:

   • Umístění: BannerROS
   • Páry klíč–hodnota: (cat=Vzdelani OR cat=Sport OR cat=Ekonomika) AND (barva=modra OR barva=zelena) AND (tema není ~politika*)
   • Datum a čas: 15:00–19:00 každý den v týdnu
  • Počet:
   Umístění (1) + Vlastní kritéria (6) + Datum a čas (7) = 14 kritérií cílení

 • Počet znaků v názvu řádkové položky: 255
 • Počet zobrazení nebo kliknutí, která lze v uživatelském rozhraní zadat pro jednu řádkovou položku: 2 147 483 647. Tento limit platí pro řádkové položky s absolutními cíli, jako jsou například standardní řádkové položky. Řádkové položky s procentuálními cíli, jako jsou například sponzorství, mohou limit zobrazení překročit.

Kreativy

 • Velikost podkladu: 1 milion bajtů
 • Velikost podkladu videokreativy: minimálně 4 000 bajtů
 • Délka podkladu videokreativy: minimálně 1 sekunda
Přehledy
 • Data, na základě kterých lze vytvořit přehled 
  Data jsou v Dotazovacím nástroji dostupná po dobu maximálně tří let. Tato doba se může lišit na základě změn údajů a data vytvoření sítě.
 • Soubory Přenosu dat jsou po publikování k dispozici 60 dnů. Přečtěte si další informace o funkci Přenos dat, která je volitelně dostupná pro prémiové majitele stránek ve službě DFP. 
Týmy
Entity na tým: 3000
Publikum
Celkový počet segmentů první strany na síť: 20 000. Zahrnuje to aktivní segmenty, neaktivní segmenty a segmenty rozšíření o publikum.
Vlastní pole
 • Vlastní pole v jednom místě: 30
 • Hodnoty ve vlastním rozbalovacím poli: 300
Pravidla vyloučení
 • Počet inzerentů pro Sjednocená vyloučení inzerentů: 100
 • Počet inzerentů pro Konkurenční vyloučení: 100
Omezení rychlého vytváření

Služba DFP sítě sleduje s cílem zajistit, aby technické chyby nezpůsobovaly neřízené vytváření objednávek, řádkových položek, kreativ, reklamních jednotek, umístění nebo inzerentů. V takových případech služba DFP z důvodu ochrany vaší sítě zavádí dočasný limit vytváření nových položek.

Pokud například externí program, který se pomocí rozhraní DFP API připojuje k vaší síti, vytváří tisíce nových objednávek za velmi krátkou dobu, jedná se pravděpodobně o chybu. Tato dočasná omezení mohou být uplatněna i v případě, že při rychlém vytváření nebyla překročena žádná z výše uvedených omezení. Na řešení problému s vámi budeme spolupracovat, aby vaše síť mohla opět správně fungovat.

 Správa prodeje DFP
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?