Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Alle AdX-netwerken automatisch blokkeren

Als DFP Small Business-uitgever heeft u de optie om uw voorraad open te stellen voor een grote groep kopers door toe te staan dat advertentienetwerken die door Google zijn gecertificeerd en deel uitmaken van Ad Exchange op uw AdSense-voorraad bieden.

Opmerking: u kunt aanvullende inkomsten mislopen als u niet automatisch nieuwe kopers toestaat wanneer deze door Google worden toegevoegd aan Ad Exchange.

Aanvankelijk alle Ad Exchange-kopers blokkeren:

  1. Meld u aan bij AdSense.
  2. Klik op het tabblad AdSense-instellingen. In het gedeelte Ad Exchange-kopers toestaan en blokkeren wordt een overzicht van de toegestane en geblokkeerde kopers weergegeven (bijvoorbeeld 4 toegestaan en 2 geblokkeerde kopers).
  3. Klik op de link wijzigen rechts van het overzicht. Het dialoogvenster voor het toestaan en blokkeren van kopers wordt geopend.
  4. Vink onder aan het vak het selectievakje Nieuwe advertentienetwerken in Exchange automatisch blokkeren aan.
  5. Klik op Verzenden. De wijzigingen worden binnen ongeveer een uur doorgevoerd.
  6. U kunt een netwerk op elk gewenst moment deblokkeren door op de link toestaan in de kolom Geblokkeerde kopers te klikken.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?