Kom i gang med levering av mobilannonser

Oppretting av en annonseenhet for mobil

 

Watch a video: Creating mobile ad units

En annonseenhet er en plass på en nettside som er reservert for annonser. En annonseenhet inneholder én eller flere annonseplasser, som er identifisert etter størrelser. Et eksempel på en standard størrelse er et vanlig annonsetidspunkt med fast format, dvs. 300 x 250, 200 x 200 osv.

Annonseenheter for mobil må angis som annonseenheter for enten mobilnettsteder eller apper. Annonseenheter med AdSense aktivert er kvalifisert for dynamisk tildeling fra AdSense for mobilinnhold.

Du kan masseopplaste annonseenheter for mobil eller opprette én enkelt annonseenhet ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

Hvis du vil opprette en annonseenhet for mobil i DFP, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Beholdning-fanen klikker du på Annonseenheter i sidepanelet.

 2. Klikk på Ny annonseenhet og velg Mobil i rullegardinmenyen.

 3. Navnet på annonseenheten. Du kan ikke ha mellomrom i navnet fordi det kommer med i annonsekodene. Du kan heller ikke endre navnet etter at du har lagret annonseenheten.
  Annonseenhetsnavn gjør ikke forskjell på store og små bokstaver.

 4. Hvis du vil, kan du skrive en beskrivelse for annonseenheten.

 5. Velg en type for annonseenheten: app eller nettsted.

 6. Velg en størrelse fra rullegardinmenyen, eller velg Spesialtilpasset nederst i rullegardinmenyen for å angi en spesialtilpasset størrelse.

 7. Valgfritt: Knytt annonseenheten til én eller flere plasseringer ved å klikke på inkluder ved siden av de relevante plasseringene.

 8. Aktiver AdSense-annonseplassinnstillingene for å maksimere inntjeningen på usolgt eller gjenværende annonseplass med AdSense for mobilinnhold. (Du finner AdSense-støttede størrelser i Annonsetyper og -størrelser for Google AdSense for mobil.)

 9. Klikk på Lagre.