Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Negativní cílení na více kritérií

Pokud do řádkové položky přidáte kritéria cílení, můžete explicitně vyloučit podmnožinu kritérií cílení tím, že jednotlivá negativní cílení spojíte operátorem AND. Můžete také nastavit, že se reklamy z řádkové položky nemají zobrazovat v některých konkrétních reklamních jednotkách.

Vyloučení reklamních jednotek z řádkové položky

Z vybrané řádkové položky můžete také vyloučit zobrazení reklam v určitých reklamních jednotkách. Nejdříve je potřeba zahrnout všechny reklamní jednotky, což vám následně umožní vyloučit konkrétní reklamní jednotky.

 1. V části Přidat cílení klikněte na položku Inventář.

 2. Klikněte na možnost Přidat napravo od položky Reklamní jednotky. Tímto způsobem přidáte do řádkové položky všechny reklamní jednotky.

 3. Klikněte na šipku pro rozbalení napravo od položky Reklamní jednotky.

 4. Klikněte na možnost Vyloučit vedle reklamních jednotek, které chcete ze řádkové položky vyloučit.

 5. Podobný postup platí i v případě, že chcete vyloučit jen určité reklamní jednotky druhé úrovně. Zahrňte reklamní jednotku nejvyšší úrovně a následně vylučte reklamní jednotky druhé úrovně.

Umístění se z řádkových položek vyloučit nedají, můžete je pouze zahrnout.

Vyloučení několika párů klíč–hodnota

Máte-li dva nebo více párů klíč–hodnota, které chcete použít k vylučujícímu cílení, měla by být propojena operátorem AND. To znamená, že mezi jednotlivá kritéria je třeba přidat klíč.

Řekněme například, že jste nastavili několik párů klíč–hodnota, které inzerentům umožňují cílit reklamy na obsah o různých sportech. Chcete například, aby se některé reklamy zobrazovaly u jakéhokoli sportovního obsahu kromě stránek, které se týkají basketbalu a baseballu. Řádkovou položku můžete na kritéria, která vylučují baseball a basketbal, cílit následovně:

 1. V části Přidat cílení klikněte na položku Páry klíč–hodnota a publikum.

 2. Vyberte Sports není baseball.

 3. Vyberte položku Přidat klíč.

 4. Vyberte možnost Sports není basketball.

 5. Tyto kroky opakujte u všech vlastních kritérií, která chcete vyloučit.

Vyloučení několika předdefinovaných kritérií

Ve výchozím nastavení jsou vícenásobná předdefinovaná kritéria (např. Zeměpis se nerovná Francie a Prohlížeč se nerovná Firefox) svázána operátorem AND, což znamená, že musí být splněna všechna vylučující kritéria, aby se reklama mohla zobrazit.

Zeměpis

Zeměpisný region můžete z řádkové položky vyloučit přímo, nebo můžete vyloučit podoblast regionu, na který konkrétně cílíte.

Postup přímého vyloučení regionů:

 1. V části Přidat cílení klikněte na položku Zeměpis.

 2. Z rozbalovací nabídky typů shody vyberte operátor neodpovídá.

 3. Vyhledejte a vyberte region (např. Francie).

 4. Pokračujte ve vyhledávání a výběru regionů. Každý výběr je vyloučen.

Vyloučení dílčích oblastí cíleného regionu:

 1. V části Přidat cílení klikněte na položku Zeměpis.

 2. Z rozbalovací nabídky typů shody vyberte operátor odpovídá.

 3. Vyhledejte region, který chcete zahrnout, a zaškrtněte u něj políčko (např. Francie).

 4. Vyhledejte region, který chcete vyloučit (např. Paříž).

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka u tohoto regionu.

 6. Pokračujte ve vyhledávání a rušení výběru všech podoblastí, které chcete vyloučit.

Zkontrolujte, zda je typ shody stále nastaven na možnost odpovídá.

Prohlížení

Je třeba vyloučit každý atribut prohlížení, na který řádkovou položku nechcete cílit.

Postup vyloučení atributu prohlížení:

 1. V části Přidat cílení klikněte na položku Prohlížení.

 2. Z rozbalovací nabídky typů shody vyberte možnost neodpovídá.

 3. Klikněte na možnost vyloučit vedle každého atributu (např. prohlížeč, jazyk prohlížeče, rychlost připojení atd.), který chcete ze řádkové položky vyloučit.

Domény uživatelů

Je třeba vyloučit každou uživatelskou doménu, na kterou řádovou položku nechcete cílit.

Vyloučení uživatelských domén:

 1. V části Přidat cílení klikněte na možnost Domény uživatelů.

 2. Z rozbalovací nabídky typů shody vyberte možnost neodpovídá.

 3. Zadejte seznam domén, které chcete vyloučit, a oddělte je čárkami.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?