Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Mobiel advertentiemateriaal toevoegen

Advertentiemateriaal toevoegen aan een mobiel regelitem:

 1. Ga op het tabblad Levering naar het regelitem waaraan u het advertentiemateriaal wilt toevoegen.
 2. Kies nieuwe advertentie vanaf het dropdown-menu 'Advertenties toevoegen' voor een getarget formaat.
 3. Selecteer een van de onderstaande typen advertentiemateriaal in het scherm 'Nieuwe advertentie'.

DFP biedt verschillende algemene advertentiemateriaaltypen die naast desktopinternet ook voor mobiel kunnen worden gebruikt, zoals Beeld, Derden, Aangepast en advertentiemateriaalsjablonen. Als u DFP pas sinds kort gebruikt, bekijkt u hoe u advertentiemateriaal aan uw netwerk kunt toevoegen om aan de slag te gaan. Als u advertentiemateriaal wilt maken voor mobiel internet en app-omgevingen, zijn er enkele aanvullende mobielspecifieke typen advertentiemateriaal beschikbaar. Deze worden hieronder beschreven.

In-app creative formats (4:45) In-app video creative formats (4:24)
Klik hier voor meer informatie over indelingen en formaten van advertentiemateriaal voor in-app voor mobiel in DFP.

Alleen mobiele apps (in-app voor mobiel)

SDK-bemiddeling
Dit is een verouderde versie van de bemiddelingsfunctie. We raden u aan in plaats daarvan de nieuwere versie van bemiddeling voor mobiele apps te gebruiken.

Met SDK-bemiddeling kunt u vertoningen vanuit mobiele apps naar advertentienetwerken verzenden via de eigen SDK's van de advertentienetwerken. Informatie over SDK-bemiddeling.

 1. Geef een naam op voor het advertentiemateriaal.

 2. Selecteer een formaat voor het advertentieblok.

 3. Selecteer een optie voor Locatiegegevens.

 4. Geef een aantal milliseconden op voor 'Time-out van netwerk'.
  De time-out van het netwerk is de tijd die een netwerk heeft om een advertentie weer te geven.

 5. Selecteer een netwerk en geef de vereiste informatie op.
  Als u een netwerk wilt gebruiken, moet u de bijbehorende SDK integreren in uw app.

 6. Als u nog een netwerk wilt toevoegen, klikt u op Netwerk toevoegen.
  Voor elke vertoning wordt het advertentieverzoek in de opgegeven volgorde naar de advertentienetwerken verzonden, tot de vertoning wordt gevuld.

 7. Klik op Opslaan.

Beeldanimatie

Voor een advertentiemateriaalitem met beeldanimatie wordt een reeks van maximaal tien afbeeldingen weergegeven als diavoorstelling met getimede overgangen.

Opmerking: Voor advertentiemateriaalitems met beeldanimatie zijn de volgende SDK-versies vereist: iOS 5.x; Android 4.1.1 of hoger.

Volg deze stappen om een advertentiemateriaalitem met beeldanimatie toe te voegen:

 1. Geef het advertentiemateriaalitem een naam.

 2. Optioneel: geef een achtergrondkleur op, bijvoorbeeld c6c6c6. (Standaard: 000.) Zoek een lijst met HTML-kleurcodes.

 3. Selecteer een formaat voor het doeladvertentieblok.

 4. Upload maximaal tien afbeeldingen (GIF-, JPG- of PNG-bestanden). Selecteer voor alle afbeeldingen behalve de eerste de volgende instellingen:

  • Overgang: het type overgangseffect dat voorafgaat aan dit frame. De volgende opties zijn beschikbaar:

   • Overvloeien (standaard): de nieuwe afbeelding komt langzaam in beeld terwijl de oude afbeelding vervaagt en verdwijnt.

   • Inschuiven: de nieuwe afbeelding schuift vanuit een aangegeven richting over de oude afbeelding, terwijl de oude afbeelding op zijn plaats blijft staan.

   • Duwen: de nieuwe afbeelding duwt de oude afbeelding in een aangegeven richting uit beeld.

  • Duur: de duur van de overgang die voorafgaat aan dit frame, in seconden. (Standaard: 0,3 s)

  • Vertraging: de vertraging voordat de overgang naar dit frame begint, in seconden. (Standaard: 2,2 s)

  • Versoepeling: deze instelling wijzigt de versnelling van de animatie tussen het begin en einde van de overgang. De volgende opties zijn beschikbaar: Bewegingssnelheid (standaard), Lineair, Beweging versnellen, Beweging vertragen, Beweging versnellen en vertragen. Bekijk meer informatie en illustraties van deze opties.

  • Richting: de richting waarin de animatie plaatsvindt voor de overgangsopties Inschuiven en Duwen. Als u bijvoorbeeld Links kiest, beweegt de afbeelding naar links. U kunt Omhoog, Omlaag, Links of Rechts kiezen.

 5. Optioneel: voeg maximaal vijf bestemmings-URL's toe als klikgebieden in de laatste afbeelding. Klik op URL toevoegen en geef de volgende informatie op:

  • Bestemmings-URL (vereist): de bestemming waar dit linkdoel naartoe moet gaan. De bestemming kan een URL of telefoonnummer zijn of link naar een app om deze te downloaden vanuit de app-winkel.

  • Link voor gehele gebied (selectievakje): als dit selectievakje is aangevinkt, bevat het hele advertentiemateriaalgebied een link naar de bestemming die u hierboven heeft opgegeven.

  • Link voor een gebied dat u definieert: als u de optie 'Link voor gehele gebied' niet selecteert, gebruikt u de volgende velden om een gebied in de advertentie te definiëren dat naar de bestemming leidt.

   • Positie X: de X-coördinaat van de linkerbovenhoek van het klikgebied.

   • Positie Y: de Y-coördinaat van de linkerbovenhoek van het klikgebied.

   • Breedte: de breedte van het klikgebied, in pixels.

   • Hoogte: de hoogte van het klikgebied, in pixels.

  • Doelvenster: definieert waar de link moet worden geopend. Beschikbare opties zijn:

   • Hetzelfde venster (dezelfde in-app-browser). Opmerking: Voor advertentiemateriaal dat wordt weergegeven in apps op Android, gebruikt DFP geen in-app-browser omdat de externe browser hetzelfde gedrag vertoont. De gebruiker kan de knop Terug gebruiken om terug te gaan naar dezelfde plaats in de app.

   • Nieuw venster (de externe systeemeigen browser).

 6. Klik op Opslaan.

Advertentiemateriaalstand vergrendelen

Voor advertentiemateriaalitems die als interstitials in mobiele apps kunnen worden weergegeven, kunt u de stand van het advertentiemateriaal vergrendelen. Zo verkleint u de kans dat afbeeldingen worden bijgesneden wanneer een apparaat wordt gedraaid. Kies een van de volgende opties in het dropdown-menu Stand:

 • Elke: het advertentiemateriaal draait op basis van de stand van het apparaat.

 • Staand: de advertentie wordt staand weergegeven, ongeacht de fysieke stand van het apparaat.

 • Liggend: het advertentiemateriaal wordt liggend weergegeven, ongeacht de fysieke stand van het apparaat.
Naast alle bovenstaande typen advertentiemateriaal kunt u een van de door het systeem gedefinieerde mobiele advertentiemateriaalsjablonen gebruiken of uw eigen type advertentiemateriaal maken.

Mobiel internet en in-app voor mobiel

DoubleClick-tag
 1. Geef een naam op voor het advertentiemateriaal.

 2. Geef de URL op van advertentiemateriaal dat wordt gehost op DCM. Fragmenten worden niet herkend als geldige invoer.

  • Gebruik interne DCM-omleidingstags die door de adverteerder worden geleverd.
   Voor mobiel internet hebben deze tags de volgende notatie:

   • http://ad.doubleclick.net/ad/N1234.name/;sz=size
    (Gebruik alleen URL's met /ad/, niet /adx/ of /adj/)

   • http://ad.mo.doubleclick.net/dartproxy/dcm.mobile.handler?k=N12345.67890.EXAMPLETEXT/B123455

 3. Voeg desgewenst een of meer labels toe als u frequency caps op het advertentiemateriaal wilt toepassen.

 4. Klik op Opslaan.

Voor in-app voor mobiel vereist DCM advertentie-ID's (IDFA voor iOS of AdID voor Android) voor het bijhouden van conversies. De advertentie-ID's worden automatisch doorgegeven aan DCM via DFP (hiervoor wordt een DoubleClick-tag gebruikt). Als u een tag van derden wilt gebruiken, kunt u overwegen de IDFA/AdID-macro te gebruiken om de advertentie-ID's expliciet door te geven. Bekijk het DCM-artikel over Floodlight-activiteiten voor in-app voor mobiel voor meer informatie.
Mobiele video-interstitial

Een mobiele interstitial-videoadvertentie is een advertentie op volledig scherm die wordt weergegeven in een mobiele app of op mobiel internet. De advertentie wordt in de app weergegeven op een punt dat u opgeeft en bevat links voor afsluiten. Wanneer u een video uploadt om een video-interstitial te maken, transcodeert DFP de video automatisch naar verschillende indelingen en wordt de juiste indeling geselecteerd wanneer de advertentie wordt weergegeven.

Volg deze stappen als u interstitial-videoadvertentiemateriaal wilt toevoegen:

 1. Geef een naam op voor het advertentiemateriaal.

 2. Geef het formaat van het doeladvertentieblok op.

 3. Optioneel: geef een advertentietitel op.
  Dit is de titeltekst die in de bovenste balk van de advertentie wordt weergegeven.

 4. Optioneel: vink het selectievakje 'Automatisch sluiten' aan als u de videoadvertentie automatisch wilt laten sluiten nadat deze is afgespeeld.

 5. Upload een afbeeldingsbestand met een logo.
  Deze afbeelding wordt weergegeven terwijl de video wordt gebufferd en nadat de video is afgelopen. De afbeelding heeft gewoonlijk het formaat van de advertentie.

 6. Upload het videobestand voor de advertentie.
  U kunt het bestand slepen en neerzetten of bladeren om het bestand te selecteren. Wanneer u het bestand toevoegt, wordt het automatisch getranscodeerd door DFP. Wanneer de advertentie wordt weergegeven, selecteert DFP de beste video voor de omgeving. De maximale bestandsgrootte is 512 MB.

 7. Voeg maximaal vier actieknoppen toe.
  De actieknoppen zijn de links voor afsluiten voor het advertentiemateriaal en worden onder aan het scherm weergegeven. De pictogrammen kunnen tot 54 x 54 pixels groot zijn of 28 x 28 pixels als er ook tekst aanwezig is. Tekstlabels mogen maximaal acht tekens lang zijn.

 8. Klik op Opslaan.

Opmerkingen:

 • U kunt ook video-interstitials voor apps distribueren via Ad Exchange.

 • Als u Firefox gebruikt, wordt een pop-up over het GMSG-protocol weergegeven wanneer u een voorbeeld van dit type advertentiemateriaal bekijkt. De pop-up is een neveneffect van de manier waarop het advertentiemateriaal communiceert met de SDK.

 • Als u Internet Explorer gebruikt, werkt het voorbeeld niet.

Click-to-app voor een beeldadvertentie, advertentie met beeldanimatie en interstitial videoadvertentie

Met click-to-app-advertentiemateriaal kunt u een actie opgeven als bestemming voor het advertentiemateriaalitem, zoals het openen van een app of het downloaden van een bestand.

Als u de optie 'click-to-app' voor beeldadvertentiemateriaal, advertentiemateriaal met beeldanimatie of interstitial-videoadvertentiemateriaal wilt gebruiken, volgt u de stappen voor het oorspronkelijke advertentiemateriaal en selecteert u Bestemming > Click-to-app-URL. Geef een van de ondersteunde click-to-app-bestemmingen op.

Click-to-call-beeldadvertentie

Met click-to-call-advertentiemateriaal kunt u een telefoonnummer in plaats van een doorklik-URL gebruiken als bestemming voor beeldadvertentiemateriaal. Wanneer een gebruiker op het advertentiemateriaal klikt, wordt de kiezer geopend zodat de gebruiker kan bellen.

Houd er rekening mee dat deze advertenties niet worden weergegeven op apparaten waarmee niet gebeld kan worden. Als u ervoor wilt zorgen dat de prognose nauwkeurig is, target u regelitems met click-to-call-advertentiemateriaal op apparaten waarmee kan worden gebeld. Selecteer in uw regeliteminstellingen onder 'Targeting toevoegen' de optie Apparaten > Apparaatcapaciteit > Telefoongesprekken en klik vervolgens op opnemen.

Als u de click-to-call-optie wilt gebruiken voor beeldadvertentiemateriaal, volgt u de bovenstaande stappen voor beeldadvertentiemateriaal en selecteert u Bestemming > Telefoonnummer.

Rich media-pushdown-advertentiemateriaal

Ga als volgt te werk om rich media-pushdown-advertentiemateriaal aan een mobiel regelitem toe te voegen:

 1. Zorg ervoor dat u uw Studio- en DoubleClick for Publishers-account heeft gekoppeld.
  Nadat u de koppelingscode in DFP heeft opgegeven, worden rich media-uitingen van DoubleClick Studio beschikbaar in de advertentiemateriaalbibliotheek.

 2. Maak een nieuw mobiel regelitem in een mobiele order.

 3. Koppel een advertentiemateriaalitem door op Advertenties toevoegen > Bestaande advertenties gebruiken te klikken.

 4. Klik in het dialoogvenster op Advertentietypen > DoubleClick Rich Media.

 5. Selecteer het gewenste advertentiemateriaal dat overeenkomt met het advertentiemateriaalformaat.

 6. Klik op Opslaan.

Meer informatie over het distribueren van rich media-pushdown-advertentiemateriaal.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?