Ako môžem zastaviť prijímanie prehľadu?

Ak chcete zastaviť prijímanie prehľadu, kontaktuje vlastníka, ktorý vás pozval.