Varför kan inte mina inbjudna annonsörer granska rapporter?

Kontakter som du bjuder in kan granska beställningar, rader och annonser som är kopplade till dem. Innan dina kontakter kan granska rapportdata måste du dock skapa en rapport och sedan spara och dela den med kontakten.