Vymažte obsah mezipaměti a soubory cookie.

Informace, které váš prohlížeč ukládá, jsou někdy neúplné nebo poškozené. Problémy při práci ve službě DFP Small Business často vyřeší vymazání mezipaměti prohlížeče a odstranění souborů cookie. Pokud se v souvislosti s používaným prohlížečem nebo zobrazovanou stránkou vyskytují problémy, vymažte nejdříve mezipaměť. Přetrvává-li problém i po vymazání mezipaměti, smažte soubory cookie prohlížeče. Pokyny k vymazání mezipaměti a souborů cookie se mohou pro jednotlivé prohlížeče a jejich verze lišit.

V některých případech budete muset mezipaměť vymazat vícekrát.