Sprievodca pre začiatočníkov

Definovanie a zostavenie inventára webových stránok

Tento článok obsahuje informácie o tom, ako na svojich webových stránkach určiť reklamné príležitosti alebo inventár, a nájdete v ňom aj pokyny, ako takýto inventár zostaviť v službe DFP Small Business.
Reklamné jednotky

Predstavte si, že si vytlačíte svoju domovskú stránku na papier a vystrihnete z nej všetky reklamy. Každý prázdny priestor potom predstavuje príležitosť na umiestnenie reklamy. Služba DFP Small Business definuje každý takýto priestor alebo podobné priestory na vašich stránkach ako reklamné jednotky.

Reklamné jednotky sa dajú opakovane použiť na rôznych webových stránkach. Vďaka tomu nebude treba vytvárať jedinečné reklamné jednotky pre každý jeden reklamný priestor na webových stránkach. V prípade potreby podrobnejšieho rozlišovania medzi jednotlivými reklamnými priestormi môžete použiť vlastné kritériá.Značky reklamy

Reklamná jednotka definovaná v službe DFP Small Business nemôže vykonávať žiadne funkcie, až kým ju pomocou reklamnej značky neprepojíte so svojimi stránkami. Keď používateľ zobrazí niektorú z vašich webových stránok, značka reklamy (útržok kódu) zavolá službu DFP Small Business a načíta reklamu, ktorá sa má zobraziť.

Najnovšia verzia značiek reklamy služby DFP Small Business podporuje protokol SSL, asynchrónne vykresľovanie a s cieľom rýchlejšieho a bezpečnejšieho načítavania stránok používa značku SRA („single request architecture“). (Viac informácií o značkách vlastníka Google)
Umiestnenia

Na vašich reklamných stránkach sa môže nachádzať iba zopár reklamných jednotiek alebo aj niekoľko stoviek reklamných jednotiek. Predávať inzerentom jednotlivé reklamné jednotky by bolo prinajmenšom únavné. Ďalším krokom bude preto zoskupenie logicky prepojených reklamných jednotiek do umiestnení. Umiestnenie je skupina súvisiacich reklamných jednotiek, o ktoré by inzerenti mohli mať záujem.

Každé vedierko prestavuje umiestnenie, prvé súvisí
so športom a druhé je definované podľa veľkosti reklamy.

Predstavte si, že je vaša stránka rozčlenená ako tradičné noviny a obsahuje športovú časť, finančnú časť a časť venovanú počasiu.

  • Umiestnenie v športovej časti: môžete definovať umiestnenie, ktoré obsahuje všetky reklamné jednotky zo športovej časti. O takéto umiestnenie by mohol mať záujem napríklad inzerent propagujúci športovú obuv.
  • Bannerové umiestnenie: na svojej stránke tiež môžete definovať umiestnenie, ktoré bude spájať všetky reklamné jednotky v tvare bannera s rozmermi 728 x 90 pixlov. Iný inzerent možno bude chcieť propagovať nový nápoj a jeho potrebám bude najviac vyhovovať celostránkový banner.

Svoje umiestnenia môžete usporiadať ľubovoľne. Váš výber by však mal zodpovedať tomu, akým spôsobom chcete svoj inventár predávať. Tu sú príklady niektorých spôsobov usporiadania umiestnení:

  • všetky reklamné jednotky typu leaderboard naprieč celými webovými stránkami,
  • všetky reklamné jednotky leaderboard v športovej časti,
  • všetky reklamné jednotky v športovej časti webových stránok.Príklad 1: Tradičné spravodajské webové stránky

Nižšie je pripojená tabuľka, ktorá ukazuje, ako môžete rozčleniť svoj inventár. V ľavom stĺpci Reklamné jednotky sú uvedené všetky reklamné jednotky na vašich stránkach. V pravom stĺpci Umiestnenia sú umiestnené tie isté reklamné jednotky usporiadané do umiestnenia, ktoré obsahuje všetky jednotky typu leaderboard na stránkach, do umiestnenia, ktoré obsahuje iba jednotky typu leaderboard súvisiace so športom, a do umiestnenia, ktoré obsahuje všetky reklamné jednotky súvisiace so športom (bez ohľadu na to, či ide o jednotku typu leaderboard alebo nie).

Table 1: Inventory structure of traditional newspaper website

Príklad 2: Webové stránky zamerané na obchod s novými a ojazdenými autami

Predstavte si, že sú vaše stránky portálom zameraným na obchod s novými a ojazdenými autami, a že obsahujú sekcie na kúpu, predaj a recenzie áut. Inzerenti môžu sponzorovať vaše stránky tým, že si zakúpia partnerský balíček. Dôležitým je aj zacielenie nad záhybom stránky.

Nižšie je pripojená tabuľka. V ľavom stĺpci Reklamné jednotky sú uvedené všetky reklamné jednotky na stránkach. V pravom stĺpci Umiestnenia sú umiestnené tie isté reklamné jednotky usporiadané do umiestnenia, ktoré obsahuje všetky jednotky typu leaderboard na stránkach umiestnené nad záhybom stránky, do umiestnenia, ktoré obsahuje iba jednotky typu stredný obdĺžnik, a do umiestnenia, ktoré obsahuje iba reklamné jednotky sponzorované partnermi:

Table 2: Inventory structure of a new and used car website

Príklad 3: Viacero webových stránok / reklamná sieť

Predstavte si, že vlastníte niekoľko webových stránok a prevádzkujete reklamnú sieť s viacerými partnermi, s ktorými zdieľate svoje značky reklamy. Každá z vašich webových stránok a každý z partnerov majú vlastnú jedinečnú sadu reklamných jednotiek. Reklamy RON (celosieťové) často zobrazujete v bežnom reklamnom priestore vo formáte skyscraper.

Nižšie je pripojená tabuľka. V ľavom stĺpci Reklamné jednotky sú uvedené všetky vaše reklamné jednotky. V pravom stĺpci Umiestnenia sú umiestnené tie isté reklamné jednotky usporiadané do umiestnení podľa veľkosti reklamných jednotiek a podľa toho, v ktorej časti webovej stránky sa nachádzajú.

Table 3: Inventory structure of multiple websites / ad networkZostavenie inventára

Po zadefinovaní inventára ho môžete v službe DFP Small Business zostaviť podľa nasledujúcich krokov:

  1. Vytvorenie reklamnej jednotky
  2. Vygenerovanie značiek reklamy
  3. Vytvorenie umiestnenia