Jak Google cílí reklamy na moje stránky?

Reklamy Google jsou cíleny dvěma způsoby:

  • Kontextové cílení: Technologie Google zjišťuje obsah webové stránky a vybírá vhodné reklamy Google pro danou stránku na základě mnoha faktorů. Patří mezi ně analýza klíčových slov, četnost slov, velikost písma nebo celková struktura odkazů na webu.
  • Cílení na umístění: Pomocí cílení na umístění mohou inzerenti vybrat pro reklamy konkrétní umístění nebo části webů majitelů stránek. Reklamy s cílením na umístění nemusí být nutně relevantní k obsahu dané stránky, jsou však ručně vybírány inzerenty, kteří nalezli shodu mezi svou nabídkou a tím, co zajímá vaše uživatele. (Další informace o cílení na umístění.)

Google také zjišťuje primární jazyk stránky. Je-li obsah v jazyce, který AdSense podporuje, zacílí AdSense na váš obsah reklamy v odpovídajícím jazyce. (Seznam podporovaných jazyků naleznete v centru nápovědy Google AdSense.)

Reklamy Google navíc využívají zeměpisné cílení na lokalitu vašich návštěvníků. (Další informace o geografickém cílení naleznete v centru nápovědy Google AdSense.)

Pomohl vám tento článek?