Povolenie zobrazovania videoreklám na stránkach

Ak chcete zobrazovať videoreklamy, uistite sa, že na svojich stránkach používate jeden z podporovaných formátov reklamy pre video a že ste povolili zobrazovanie obrazových reklám. (Podporované formáty videoreklám nájdete v Centre pomoci Google AdSense.)

Dôležité: Inventár videoreklám je momentálne obmedzený. V dôsledku toho možno na svojich stránkach neuvidíte videoreklamy do doby, kým sa inventár nerozrastie. Medzitým vám odporúčame povoliť zobrazovanie textových aj obrazových reklám a zaistiť si tak maximalizovanie svojho potenciálneho príjmu.