Atlas-tags uploaden in DFP Small Business

In DFP Small Business kunt u gebruikmaken van verschillende klikmacro's, afhankelijk van het type advertentie dat via een Atlas-tag wordt gerouleerd:

  • Voor een standaardafbeelding (GIF/JPG) gebruikt u de klikmacro (%%CLICK_URL_UNESC%%).

  • Voor een Flash-afbeelding (SWF) gebruikt u de klikmacro met dubbele escapecodes (%%CLICK_URL_ESC_ESC%%).

Als u niet weet welk advertentietype wordt weergegeven, kunt u als volgt bepalen of een advertentie een beeldadvertentie is of een Flash-advertentie:

  1. Upload de Atlas-tag in DFP Small Business.

  2. Bekijk een voorbeeld van de advertentie.

  3. Klik met de rechtermuisknop op de advertentie. Als in het snelmenu de optie Afbeelding opslaan als... of Beeld opslaan als... wordt weergegeven, is de advertentie een standaard beeldadvertentie. Als u de optie Over Adobe Flash Player... ziet, is de advertentie een Flash-advertentie.

Opmerkingen

  • DFP Small Business gaat er standaard vanuit dat de advertentie een standaardbeeldadvertentie is en plaatst automatisch de standaardklikmacro (%%CLICK_URL_UNESC%%) in de Atlas-tag. Als de advertentie een Flash-advertentie is, moet u de klikmacro handmatig wijzigen in (%%CLICK_URL_ESC_ESC%%).

  • Als er meer advertenties van verschillende typen door dezelfde Atlas-tag worden weergegeven, werkt het doorklikken alleen voor de advertenties waarin de juiste klikmacro is ingevoegd. Als bijvoorbeeld zowel een standaardbeeldadvertentie als een Flash-advertentie via dezelfde tag worden gerouleerd en u de standaardklikmacro (%%CLICK_URL_UNESC%%) heeft gebruikt, kan alleen via de standaardbeeldadvertentie worden doorgeklikt naar de bestemmingspagina en wordt doorklikken alleen voor de standaardbeeldadvertentie bijgehouden. Vraag de adverteerder in dit geval om afzonderlijke Atlas-tags voor de standaardbeeldadvertenties en Flash-advertenties.

Was dit artikel nuttig?