Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Atlas-tags uploaden in DFP Small Business

In DFP Small Business kunt u gebruikmaken van verschillende klikmacro's, afhankelijk van het type advertentiemateriaal dat via een Atlas-tag wordt gerouleerd:

  • Voor een standaardafbeelding (GIF/JPG) gebruikt u de klikmacro (%%CLICK_URL_UNESC%%).

  • Voor een Flash-afbeelding (SWF) gebruikt u de klikmacro met dubbele escapecodes (%%CLICK_URL_ESC_ESC%%).

Als u niet weet welk type advertentiemateriaal wordt weergegeven, kunt u als volgt bepalen of een advertentie een beeldadvertentie is of een Flash-advertentie:

  1. Upload de Atlas-tag in DFP Small Business.

  2. Bekijk een voorbeeld van het advertentiemateriaal.

  3. Klik met de rechtermuisknop op de advertentie. Als in het snelmenu de optie Afbeelding opslaan als... of Beeld opslaan als... wordt weergegeven, is het advertentiemateriaal een standaardbeeldadvertentie. Als u de optie Over Adobe Flash Player... ziet, is het advertentiemateriaal een Flash-advertentie.

Opmerkingen

  • DFP Small Business gaat er standaard vanuit dat het advertentiemateriaal een standaardbeeldadvertentie is en plaatst automatisch de standaardklikmacro (%%CLICK_URL_UNESC%%) in de Atlas-tag. Als het advertentiemateriaal een Flash-advertentie is, moet u de klikmacro handmatig wijzigen in (%%CLICK_URL_ESC_ESC%%).

  • Als meerdere advertentiemateriaalitems van verschillende typen door dezelfde Atlas-tag worden weergegeven, werkt het doorklikken alleen voor de advertentiemateriaalitems waarin de juiste klikmacro is ingevoegd. Als bijvoorbeeld zowel een standaardbeeldadvertentie als een Flash-advertentie via dezelfde tag worden gerouleerd en u de standaardklikmacro (%%CLICK_URL_UNESC%%) heeft gebruikt, kan alleen via de standaardbeeldadvertentie worden doorgeklikt naar de bestemmingspagina en wordt doorklikken alleen voor de standaardbeeldadvertentie bijgehouden. Vraag de adverteerder in dit geval om afzonderlijke Atlas-tags voor de standaardbeeldadvertenties en Flash-advertenties.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?