Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Tilpasset målretting

Om målretting mot nøkkelverdier

Bruk målretting mot nøkkelverdier med omhu. Ifølge vilkårene i kontrakten din kan du ikke sende DoubleClick data som kan brukes eller gjenkjennes som personlig identifiserende informasjon.

Med målretting mot nøkkelverdier kan du definere dine egne målrettingskriterier (f.eks. aldersgruppe, kjønn eller innhold), som DFP Small Business ellers ikke kan fastslå. Du kan for eksempel definere nøkkelverdier basert på sammenfallende trekk ved besøkende på nettstedet ditt – informasjon du innhenter via nettstedet ditt. DFP Small Business kan ikke fastslå disse kriteriene, men hvis du for eksempel sitter på data knyttet til brukerregistrering på nettstedet ditt, kan du spesifisere demografisk informasjon, blant annet kjønn, aldersgruppe og brukerinteresser.

Opprett nøkkelverdier i DFP, målrett ordrelinjene dine mot disse, og overfør nøkkelverdiene til annonse-taggene dine. Hvis en ordrelinje målrettes mot en nøkkelverdi, leverer annonsetjeneren ordrelinjen bare til de av annonse-taggene på nettstedet ditt som inneholder den aktuelle nøkkelverdien. Du kan angi opptil 20 nøkler og opptil 200 verdier per nøkkel.

Du trenger ikke å opprette noen nøkkelverdi for å representere størrelsen av annonse-taggen din, siden du definerer denne størrelsen når du oppretter annonseenheter.

Forhåndsdefinerte nøkkelverdier kontra nøkkelverdier i fritt format

Du kan enten forhåndsdefinere en nøkkel og dens tilhørende verdier, eller du kan konfigurere en nøkkelverdi i fritt format. Du definerer selv nøkkelen når du bruker nøkkelverdier i fritt format. Verdiene sendes derimot dynamisk til annonse-taggen basert på informasjon om en bruker eller atferden til en bruker. Hvis du trenger over 200 mulige målrettingsverdier per nøkkel og ikke vil definere målrettingsverdiene dine på forhånd, kan du bruke målretting i fritt format i stedet for nøkkelverdier.

Forhåndsdefinerte nøkkelverdier

Bruk forhåndsdefinerte nøkkelverdier når du på bakgrunn av sammenfallende trekk ved besøkende på nettstedet ditt – informasjon du innhenter via nettstedet ditt – på forhånd kjenner til de mulige verdiene en målrettingsnøkkel kan ha. Tenk deg at du vil målrette en ordrelinje mot folk i aldersgruppen 18–34 år. Du kan opprette en forhåndsdefinert nøkkel med navnet age (alder) og legge inn flere aldersgrupper som ulike verdier. Når du oppretter ordrelinjen, velger du age som en nøkkel, og så velger du 18–34 som verdien. Denne nøkkelverdien forblir hardkodet i annonse-taggen.

Når du målretter en ordrelinje mot en forhåndsdefinert nøkkelverdi, får du se en liste med verdier som er definert i Beholdning-fanen. Du kan utelukkende velge fra den verdilisten. Når en verdi er fjernet fra Beholdning-fanen, vises den ikke som et alternativ når du målretter ordrelinjen mot den aktuelle nøkkelen.

Nøkkelverdier i fritt format

Bruk nøkkelverdier i fritt format når du ønsker å overføre målrettingsverdier dynamisk til en annonsetagg basert på informasjon du har innhentet fra brukerne dine. Du kan eksempelvis bruke nøkkelverdier i fritt format til å målrette en ordrelinje mot annonser basert på søkeordene en bruker skriver inn i søkemotoren på nettstedet ditt. Det er plent umulig å vite på forhånd hva brukere kommer til å søke etter, så derfor kan du opprette en nøkkel i fritt format og bruke «begins with» (begynner med) og inkludere jokertegn for samsvar. På denne måten åpner du for variasjoner i brukeres søk. Hvis dette er ønskelig, bør nettredaktøren din legge til JavaScript-kode på nettstedet ditt. Denne koden oversetter søkeord angitt av de som besøker nettstedet ditt, til nøkkelverdier. Disse nøkkelverdiene blir så sendt til annonsetaggene.

Du kan også bruke nøkkelverdier i fritt format hvis antallet mulige verdier er så høyt at du ikke kan definere dem på forhånd. Du kan for eksempel opprette en nøkkel med navnet occupation (yrke). Det finnes så mange forskjellige yrker at du ikke kan forhåndsdefinere dem som målrettingsverdier. Derfor bør du angi denne nøkkelen i fritt format og skrive inn spesifikke yrker når du oppretter ordrelinjen. Med målretting i fritt format kan du ha tusenvis av mulige målrettingsverdier, siden det ikke er nødvendig å definere hver verdi på forhånd. Når du trenger å målrette ordrelinjen mot en bestemt verdi, kan du simpelthen angi den aktuelle målrettingsverdien i ordrelinjen.

Når du målretter en ordrelinje mot en nøkkelverdi i fritt format, får du se et tomt tekstfelt, og under dette en liste over foreslåtte verdier. Listen over foreslåtte verdier er basert på verdiene du tidligere har målrettet artikler mot. Du kan velge fra denne listen eller angi en ny verdi i feltet.

Tenk deg at du har et bilnettsted der brukere kan søke etter informasjon om forskjellige bilmerker. Du vil angi at en ordrelinje skal vises hver gang noen søker etter honda. Opprett først en nøkkel i fritt format. Du kan opprette en hvilken som helst nøkkel, men sørg for at den er relevant for deg. Du kan for eksempel opprette nøkkelen car=, brand= eller search=. Tenk deg at du oppretter search=. Nå må du forsikre deg om at nettredaktøren din har sørget for at nøkkelverdien search=search_term sendes til annonse-taggene dine når en bruker søker etter noe. Når det er unnagjort, kan du målrette annonser i DoubleClick for Publishers mot søketermen honda. Du gjør dette ved å angi målretting mot search=honda i delen for nøkkelverdier på ordrelinjens side. Heretter kommer alltid ordrelinjen din til å vises når en bruker søker etter ordet honda.

Dette er en effektiv målrettingsløsning for Honda-annonsene dine, men denne annonsen blir nok ikke vist særlig mange ganger. Dette skyldes at DoubleClick for Publishers bruker eksakt samsvar som standard under målretting mot nøkkelverdier. I klartekst betyr dette at dersom nøkkelverdien i annonse-taggen din ikke samsvarer eksakt med nøkkelverdien som ordrelinjen målrettes mot, så leveres ikke ordrelinjen til den aktuelle annonse-taggen. Hvis ordrelinjen i eksempelet ovenfor er målrettet mot search=honda og en bruker skriver inn honda civic, blir ikke ordrelinjen levert til vedkommende ettersom den oppgitte søketermen (honda civic) og nøkkelverdien som ble dynamisk opprettet ut fra denne søketermen (search=honda civic), ikke har eksakt samsvar med det ordrelinjen var målrettet mot i DoubleClick for Publishers (search=honda).

Eksempler på bruksområder

Målrett ordrelinjer mot demografiske grupper

Du kan definere nøkkelverdier basert på sammenfallende trekk ved besøkende på nettstedet ditt. Denne informasjonen henter du inn via nettstedet ditt. DoubleClick for Publishers kan ikke fastslå disse kriteriene, men hvis du for eksempel har data om brukerregistreringer på nettstedet ditt, kan du angi demografisk informasjon, for eksempel kjønn, aldersgruppe og brukerinteresser. Du kan opprette en tilpasset nøkkel, for eksempel kjønn, og gi den verdiene mann og kvinne. Du kan deretter målrette mot bestemte brukertyper – som menn i Oslo-området som bruker Mac OS X – og bruke en kombinasjon av DFP Small Business-kriterier og det tilpassede kriteriet ditt for kjønn.

Målrett ordrelinjer mot svært spesifikke deler av nettstedet ditt

For øvrig kan du bruke nøkkelverdier ved for eksempel å målrette annonser mot spesifikke sider på nettstedet ditt. Du kan opprette en ID for hver side eller artikkel og deretter opprette nøkkelverdier som articleID=123. Legg til nøkkelverdien i annonsetaggene på den aktuelle nettsiden, og målrett så ordrelinjen din mot denne nøkkelverdien for å påse at ordrelinjen bare vises på denne nettsiden. De fleste publisister legger til slike nøkkelverdier dynamisk i annonse-taggene sine via et innholdsstyringssystem (CMS).

Du kan også bruke nøkkelverdier for å målrette annonser mot bestemte posisjoner i annonsefelt. Det kan fort være at du selger annonsefeltene på den synlige delen av nettsiden til høyeste pris. I så fall kan du opprette en nøkkel for å angi annonsefeltsposisjonen som øverst (f.eks. position=top), og du kan så målrette bestemte ordrelinjer mot den aktuelle nøkkelverdien slik at de ikke vises på en del av nettsiden som ikke er synlig.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?