Tilpasset målretting

Om tilpasset målretting

Du må bruke nøkkelverdimålretting med omhu. I følge vilkårene i kontrakten din kan du ikke sende data til DoubleClick som kan brukes eller gjenkjennes som identifiserbar personlig informasjon.

Med tilpasset målretting kan du definere egne målrettingskriterier (for eksempel alder , kjønn eller innhold ) som DFP Small Business ellers ikke kan fastslå. For eksempel kan du definere tilpassede kriterier basert på sammenfallende trekk ved de som besøker nettstedet ditt – informasjon du innhenter via eget nettsted. DFP Small Business kan ikke fastslå disse kriteriene, men hvis du eksempelvis sitter på data knyttet til brukerregistrering på nettstedet ditt, kan du angi demografisk informasjon, herunder kjønn, alder og brukerinteresser.

Du bruker tilpasset målretting ved å opprette nøkkelverdier i DFP, målrette artiklene dine mot disse, og deretter plassere nøkkelverdiene i annonsetaggene dine. Hvis en ordrelinje målrettes mot en nøkkelverdi, leverer annonsetjeneren den bare til annonsetaggene på nettstedet ditt med den aktuelle nøkkelverdien. Du kan angi opptil 20 nøkler for tilpassede målrettingskriterier og opptil 200 verdier per nøkkel.

Du trenger ikke opprette en nøkkelverdi for å representere størrelsen av annonsetaggen din, siden du definerer denne størrelsen når du oppretter annonseenheter.

 

Forhåndsdefinerte nøkkelverdier mot nøkkelverdier i fritt format

Du kan enten forhåndsdefinere en nøkkel og dens tilhørende verdier, eller du kan konfigurere en nøkkelverdi i fritt format. Du definerer selv nøkkelen når du bruker nøkkelverdier i fritt format. Verdiene sendes derimot dynamisk til annonse-tagen basert på informasjon om en bruker eller atferden til slik. Hvis du trenger over 200 mulige målrettingsverdier per nøkkel og ikke vil definere målrettingsverdiene dine på forhånd, kan du bruke målretting i fritt format i stedet for tilpasset målretting.

Forhåndsdefinerte nøkkelverdier

Bruk forhåndsdefinerte nøkkelverdier når du på bakgrunn av sammenfallende trekk ved besøkende på nettstedet ditt – informasjon du innhenter via eget nettsted – på forhånd kjenner til de mulige verdiene en målrettingsnøkkel kan ha. Vi tar utgangspunkt i at du ønsker å målrette en ordrelinje mot folk i aldersgruppen 18–34 år. Du kan da opprette en forhåndsdefinert nøkkel for tilpasset målretting som du kaller age (alder) – deretter angir du flere aldersgrupper som mulige verdier. Når du oppretter ordrelinjern, velger du age (alder) som en nøkkel for tilpasset målretting, og så velger du 18–34 som verdien. Den nøkkelverdien forblir hardkodet i annonsetaggen.

Når du målretter en ordrelinje mot en forhåndsdefinert nøkkelverdi, får du se en liste med verdier som er definert i Beholdning-fanen. Du kan utelukkende velge fra den verdilisten. Når en verdi er fjernet fra Beholdning-fanen, vises den ikke som et alternativ når du målretter den aktuelle nøkkelen.

Nøkkelverdier i fritt format

Bruk nøkkelverdier i fritt format når du ønsker å overføre målrettingsverdier dynamisk til en annonsetagg basert på informasjon du har innhentet fra brukerne dine. Du kan eksempelvis bruke nøkkelverdier i fritt format til å målrette en ordrelinje mot annonser basert på søkeordene en bruker skriver inn i søkemotoren på nettstedet ditt. Det er plent umulig å vite på forhånd hva brukere kommer til å søke etter, så derfor kan du opprette en nøkkel i fritt format og bruke «begins with» (begynner med) og inkludere jokertegn for samsvar. På denne måten åpner du for variasjoner i brukeres søk. Hvis dette er ønskelig, bør nettredaktøren din legge til JavaScript-kode på nettstedet ditt. Denne koden oversetter søkeord angitt av de som besøker nettstedet ditt, til nøkkelverdier. Disse nøkkelverdiene blir så sendt til annonsetaggene.

Du kan også bruke nøkkelverdier i fritt format hvis antallet mulige verdier er så høyt at du ikke kan definere dem på forhånd. Du kan eksempelvis opprette en tilpasset målrettingsverdi med navnet occupation. Det fins så mange forskjellige yrker at du ikke kan forhåndsdefinere dem som målrettingsverdier. Av denne grunn bør du angi denne nøkkelen i fritt format og skrive inn spesifikke yrker når du oppretter ordrelinjen. Med målretting i fritt format kan du ha tusenvis av mulige målrettingsverdier, siden det ikke er nødvendig å definere hver verdi på forhånd. Når du trenger å målrette ordrelinjen mot en bestemt verdi, kan du simpelthen angi den aktuelle målrettingsverdien i ordrelinjen.

Når du målretter en ordrelinje mot en nøkkelverdi i fritt format, får du se et tomt tekstfelt, og under dette en liste over foreslåtte verdier. Listen over foreslåtte verdier er basert på verdiene du tidligere har målrettet artikler mot. Du kan velge fra denne listen, eller angi en ny verdi i feltet.

Vi tar utgangspunkt i at du har et bilnettsted der brukere kan søke etter informasjon om forskjellige bilmerker. Du ønsker å angi at en ordrelinje skal vises hver gang en bruker søker etter Honda. Innledningsvis oppretter du en tilpasset målrettingsnøkkel i fritt format. Du kan opprette en hvilken som helst nøkkel, men sørg for at den er relevant for deg. Du kan for eksempel opprette car= , brand= eller search=. La oss si at du oppretter search=. Det neste du må gjøre, er å påse at nettredaktøren din har angitt en konfigurasjon som medfører at når en bruker søker etter et søkeord, så formidles nøkkelverdien search=search_term (søk=søkeord) til annonse-tagene dine. Når det er unnagjort, kan du målrette annonser i DoubleClick for Publishers mot søkeordet honda. Du gjør dette ved å angi målretting for search=honda (søk=honda) i delen for tilpasset målretting på ordrelinjesiden. Heretter kommer alltid ordrelinjen din til å vises når en bruker søker etter ordet Honda.

Dette er en effektiv målrettingsløsning for Honda-annonsene dine, men denne annonsen blir nok ikke vist særlig mange ganger. Dette skyldes at DoubleClick for Publishers bruker eksakt samsvar som standard under målretting mot nøkkelverdier. I klartekst betyr dette at dersom nøkkelverdien i annonse-tagen din ikke samsvarer eksakt med nøkkelverdien som ordrelinjen målrettes mot, så leveres ikke ordrelinjen til den aktuelle annonse-tagen. Hvis ordrelinjen i eksemplet ovenfor målrettes mot search=honda og en bruker taster inn Honda Civic, så kommer ikke ordrelinjen til å vises til brukeren. Grunnen til dette er at søkeordet vedkommende tastet inn (Honda Civic), og nøkkelverdien som ble dynamisk opprettet basert på det søket (search=honda civic), ikke stemmer nøyaktig overens med nøkkelverdien ordrelinjen ble målrettet mot i DoubleClick for Publishers (search=honda).

 

Eksempler på bruksområder

Målrett ordrelinjer mot demografiske grupper

Du kan definere tilpassede kriterier basert på sammenfallende trekk ved de som besøker nettstedet ditt – informasjon du innhenter via eget nettsted. DoubleClick for Publishers kan ikke fastslå disse kriteriene, men hvis du for eksempel har brukerregistreringsdata fra nettstedet ditt, kan du angi demografisk informasjon som kjønn, alder og brukerinteresser. Du kan opprette en tilpasset nøkkel – kjønn – med verdiene mann og kvinne. Du kan deretter målrette mot bestemte brukertyper – som menn i Oslo-området som bruker Mac OS X – og bruke en kombinasjon av DFP Small Business-kriterier og det tilpassede kriteriet ditt for kjønn.

Målrett ordrelinjer mot svært spesifikke områder på nettstedet ditt

For øvrig kan du bruke tilpasset målretting ved eksempelvis å målrette annonser mot spesifikke nettsider på nettstedet ditt. Du kan opprette en ID for hver nettside eller ordrelinje, og deretter opprette nøkkelverdier som for eksempel articleID=123. Legg til nøkkelverdien i annonsetaggene på den aktuelle nettsiden, og målrett så ordrelinjen din mot denne nøkkelverdien for å påse at ordrelinjen bare vises på denne nettsiden. De fleste utgivere legger til slike nøkkelverdier i annonsetaggene sine på en dynamisk måte ved å bruke innholdsstyringssystemer (CMS).

Du kan også bruke tilpasset målretting for å målrette annonser mot bestemte annonsefeltsposisjoner. Det kan fort være at du selger annonsefeltene på den synlige delen av nettsiden til høyeste pris. Du kan opprette en nøkkel for å angi at annonsefeltet skal plasseres øverst (for eksempel position=top), og målrette bestemte ordrelinjer mot denne nøkkelverdien slik at de ikke vises på delen av nettsiden som ikke er synlig.

Var denne artikkelen nyttig?