Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Weergave van standaard hoge en standaard normale regelitems

Standaard hoge regelitems worden alleen weergegeven als geen concurrerende regelitems van het type 'Sponsorschap' dezelfde voorraad targeten.

Standaard normale regelitems worden alleen weergegeven als er geen concurrerende regelitems van het type 'Sponsorschap' zijn, en wanneer alle concurrerende standaard hoge regelitems hun dagelijkse aantal vertoningen lijken te gaan halen.

Om te bepalen welk regelitem uit concurrerende standaardregelitems wordt weergegeven, kijkt DFP Small Business naar het weergaveschema van elk regelitem. Omdat standaardregelitems voor uw gereserveerde inhoud met een gegarandeerde vertoningsdoelstelling zijn bestemd, zorgt DFP Small Business ervoor dat al uw campagnes zo volledig mogelijk worden weergegeven. Daarom kan DFP Small Business, als standaardregelitems hun planning niet halen, tot 120 procent van de dagelijkse weergavedoelstelling garanderen tot het regelitem weer op schema is. Als de campagne binnen korte tijd afloopt, kan het dagelijkse doel worden overschreden om ervoor te zorgen dat het campagnedoel op tijd wordt voltooid. Deze weergavemethode beperkt uw risico op onderweergave van een campagne tot een minimum.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?