Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tối đa hóa doanh thu với DFP dành cho doanh nghiệp nhỏ và AdSense

Nhiều nhà xuất bản không bán được tất cả khoảng không quảng cáo của họ. Trong các trường hợp này, nhà xuất bản có thể không phân phối bất kỳ quảng cáo nào hoặc có thể phân phối quảng cáo nội bộ có ít giá trị hơn, do đó mất thu nhập tiềm năng. Google AdSense được tích hợp với DFP dành cho doanh nghiệp nhỏ, vì vậy nhà xuất bản sẽ luôn có quảng cáo để phân phối trong trường hợp bán với giá rẻ hơn.

AdSense cũng có thể cạnh tranh trong thời gian thực về giá với khoảng không quảng cáo không bảo đảm của bạn để đảm bảo rằng bạn sẽ luôn hiển thị các quảng cáo có giá trị nhất. Nếu AdSense có thể trả cho bạn nhiều tiền hơn lựa chọn thay thế, quảng cáo AdSense sẽ hiển thị. Khi trường hợp này không xảy ra, một quảng cáo từ khoảng không quảng cáo không bảo đảm trả tiền cao nhất sẽ được hiển thị.

Google sẽ luôn phân phối quảng cáo AdSense trả tiền cao nhất sẵn có và sẽ không bao giờ hạ thấp giá của quảng cáo giành chiến thắng hoặc giảm thu nhập từ quảng cáo của bạn.

Google AdSense khác với DFP dành cho doanh nghiệp nhỏ như thế nào?

Với Google AdSense, bạn có thể hiển thị quảng cáo của Google phù hợp ngữ cảnh, không phô trương trên các trang của trang web của bạn để kiếm tiền.

Với DFP dành cho doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể quản lý khoảng không quảng cáo quảng cáo trực tuyến dựa trên mạng và bán trực tiếp ngoài Google AdSense. 

Tôi có thể đăng ký không nếu tôi đã là thành viên của mạng quảng cáo?

Có, mặc dù chúng tôi có một số nguyên tắc cách quảng cáo không phải của Google có thể được hiển thị cùng với quảng cáo của Google. Chúng tôi cho phép liên kết của đơn vị liên kết hoặc văn bản có giới hạn.

Nếu mạng quảng cáo đã hiển thị quảng cáo Google trên các trang của bạn, bạn vẫn có thể tham gia AdSense và chạy quảng cáo trên trang web của mình qua chương trình của chúng tôi. Chúng tôi cho phép nhà xuất bản hiển thị tối đa ba đơn vị quảng cáo Google chuẩn trên bất kỳ trang web nào.

Hãy nhớ rằng bạn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố nào về hợp đồng có thể phát sinh với mạng quảng cáo trực tiếp do phân phối quảng cáo Google gây ra.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?