Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tối đa hóa doanh thu với DFP dành cho doanh nghiệp nhỏ và AdSense

Nhiều nhà xuất bản không bán được tất cả khoảng không quảng cáo của họ. Trong các trường hợp này, nhà xuất bản có thể không phân phối bất kỳ quảng cáo nào hoặc có thể phân phối quảng cáo nội bộ có ít giá trị hơn, do đó mất thu nhập tiềm năng. Google AdSense được tích hợp với DFP dành cho doanh nghiệp nhỏ, vì vậy nhà xuất bản sẽ luôn có quảng cáo để phân phối trong trường hợp bán với giá rẻ hơn.

AdSense cũng có thể cạnh tranh trong thời gian thực về giá với khoảng không quảng cáo không bảo đảm của bạn để đảm bảo rằng bạn sẽ luôn hiển thị các quảng cáo có giá trị nhất. Nếu AdSense có thể trả cho bạn nhiều tiền hơn lựa chọn thay thế, quảng cáo AdSense sẽ hiển thị. Khi trường hợp này không xảy ra, một quảng cáo từ khoảng không quảng cáo không bảo đảm trả tiền cao nhất sẽ được hiển thị.

Google sẽ luôn phân phối quảng cáo AdSense trả tiền cao nhất sẵn có và sẽ không bao giờ hạ thấp giá của quảng cáo giành chiến thắng hoặc giảm thu nhập từ quảng cáo của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?