Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Bepalen hoeveel vertoningen u kunt reserveren

Het aantal vertoningen dat u kunt reserveren, is afhankelijk van uw mate van bereidheid om bestaande voorraad te verplaatsen of te verdringen.

Voer eerst een prognose uit voor het potentiële regelitem. Onthoud dat de traffickingcriteria van uw regelitem van grote invloed kunnen zijn op het aantal beschikbare vertoningen.


Hoe prognoses traffickingcriteria gebruiken

Bij het maken van prognoses wordt rekening gehouden met de meeste traffickingcriteria bij het bepalen van de beschikbare voorraad. Er zijn echter een paar details waarop u moet letten:

Frequency caps

Er wordt rekening gehouden met frequency caps. Omdat DoubleClick for Publishers een steekproef van 28 dagen gebruikt, worden frequency caps van een maand of met volledige levensduur niet geregistreerd als onderdeel van de steekproefgegevens. Bij gevallen met frequency caps van een maand of met volledige levensduur kan de beschikbaarheid te hoog worden ingeschat.

Prioriteit

Bij het maken van prognoses wordt gekeken naar de prioriteit om het aantal voor Gereserveerd voor regelitems met dezelfde of een lagere prioriteit te bepalen. Dit is het aantal vertoningen dat een regelitem mogelijk kan ontvangen als u ook vertoningen wilt accepteren van regelitems met dezelfde of een lagere prioriteit. Er wordt tevens rekening gehouden met de prioriteit bij het berekenen van de verwachte vertoningen.

Vertoningen genereren (gelijkmatig, versneld, zo snel mogelijk)

Bij prognoses wordt geen rekening gehouden met deze weergavemethode. De weergave wordt in plaats daarvan zo veel mogelijk geoptimaliseerd. Als een regelitem bijvoorbeeld is ingesteld op gelijkmatige weergave, kan de prognosesimulatie vertoningen toewijzen op basis van versnelde weergave. In sommige gevallen kan dat leiden tot te optimistische prognoses.

Kosten

Er wordt bij prognoses geen rekening gehouden met kosten.

Roadblockadvertenties

Wanneer u een prognose uitvoert voor roadblockadvertenties, wordt met DoubleClick for Publishers een prognose gemaakt van de beschikbare voorraad voor alle advertentieformaten in het regelitem, of deze nu wel of niet samen in één weergave worden getoond.

Als u bijvoorbeeld een regelitem heeft met één advertentie van 728 x 90 pixels en een andere van 300 x 250 pixels, wordt voor drie paginaweergaven in de prognoseresultaten één vertoning geteld voor een weergave waarin alleen de advertentie van 728 x 90 pixels wordt weergegeven, één vertoning voor wanneer alleen de advertentie van 300 x 250 pixels wordt weergegeven en twee voor wanneer deze samen worden weergegeven (het roadblock). Bij de prognosesimulatie wordt vier als resultaat geretourneerd, waarmee nauwkeurig wordt gesimuleerd hoe dit regelitem wordt weergegeven wanneer dit actief is, zelfs als er maar één pagina is waarop de advertenties van 728 x 90 en 300 x 250 samen worden weergegeven op dezelfde pagina.

Meerdere advertenties van hetzelfde formaat

Als u een advertentie heeft met meerdere advertenties van hetzelfde formaat en u de instelling Zo veel mogelijk of Een of meer voor het weergeven van advertenties selecteert, kan een te lage prognose worden gemaakt van de beschikbare voorraad, omdat ervan wordt uitgegaan dat elke advertentie slechts één advertentie met een bepaald formaat bevat. Als u bijvoorbeeld een advertentie heeft met twee advertenties van 300 x 250 pixels en een webpagina met twee advertentieruimten van dit formaat, wordt in de prognosesimulatie één paginaweergave geteld als één vertoning, terwijl in werkelijkheid beide advertenties worden weergegeven, zodat het eigenlijk om twee vertoningen gaat. In dat geval moet u het aantal beschikbare vertoningen dus verdubbelen om een nauwkeurige telling te krijgen van het aantal vertoningen dat u veilig kunt boeken.

Voorbeeld: prognoses voor regelitems met meerdere advertenties van hetzelfde formaat

In de onderstaande tabel ziet u de verwachte prognoseresultaten op basis van de volgende veronderstellingen:

  • De website bevat drie pagina's met de volgende configuratie:

    • Pagina 1 bevat drie advertentieruimten van 300 x 250 pixels

    • Pagina 2 bevat twee advertentieruimten van 728 x 90 pixels

    • Pagina 3 bevat twee advertentieruimten van 300 x 250 pixels en een van 728 x 90 pixels

  • De weergave van regelitems is ingesteld op 'Zo veel mogelijk'.

Advertentieformaat Aantal advertenties Prognose vertoningen Werkelijke vertoningen
300 x 250 1 2 2
300 x 250 2 2 4
300 x 250 3 2 5
300 x 250, 728 x 90 1, 1 4 4
300 x 250, 728 x 90 2, 2 2+2=4 4+3=7
300 x 250, 728 x 90 3, 2 2+2=4 5+3=8

 


Prognose van resultaten

De resultaten op de eerste pagina van de prognose bieden richtlijnen die u kunt gebruiken om te bepalen hoeveel vertoningen u moet boeken. U kunt ook het effect meten en aanpassen dat het boeken van het potentiële regelitem zou hebben op bestaande regelitems. Klik hiervoor op de link Concurrerende regelitems bekijken.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?