Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Skapa en huvudvideotagg manuellt

En huvudvideotagg är en webbadress som används av en videospelare för att hämta videoannonser. Av tabellerna nedan framgår hur du skapar en huvudvideotagg med korrekta webbparametrar. När du har skapat taggen kan du testa den med VAST Suite Inspector.

Visa exempel på huvudvideotaggar
https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?
env=vp&
gdfp_req=1&
output=vast&
iu=/6062/video-demo&
sz=400x300&
unviewed_position_start=1&
ciu_szs=728x90,300x250

Du kan granska och testa med hjälp av dessa exempel på DFP-videotaggar.

Hoppa till en specifik parameter i listan


Obligatoriska parametrar               
correlator
description_url
env
gdfp_req
iu
output
sz
unviewed_position_start
url
Valfria parametrar                
ad_rule
ciu_szs
cmsid | vid
cust_params
hl
nofb
pp
ppid
rdid | idtype | is_lat
scp
tfcd
Anpassade SDK-parametrar
excl_cat
lip
max_ad_duration | min_ad_duration
mridx
pmad
pmnd | pmxd
pod
ppos
scor
vad_type
vpos
Annonstaggar för video som streamas live måste ha /live i sökvägen. Det gör att taggen säkert kan hantera hög belastning med ett stort antal liveströmmar som alla avbryts för reklam på samma gång.

Livestreamstaggar ser ut så här: https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/live/ads...

DFP-video har stöd för både https och http. Visningarna och VAST-spårningsadresserna följer SSL-inställningen och returnerar antingen https eller http enligt vad som är lämpligt. Klickadresser och klickspårning använder http eftersom de omdirigeras från en annan sida.

Obligatoriska parametrar

Nedanstående parametrar är obligatoriska för alla huvudvideotaggar. Alla de här parametrarna har ett konstant värde. Parametern env har t.ex. alltid värdet vp, vilket anger att begäran kommer från en videospelare.

Parameter Beskrivning Värde
env Anger att begäran kommer från en videospelare. vp
gdfp_req Anger att användaren använder DFP-schemat och inte den äldre Google Annonshanteraren (GAM). 1
unviewed_position_start Om du ger den här parametern värdet 1 aktiveras fördröjd visning för video. 1

Obligatoriska parametrar med variabla värden

Nedanstående parametrar är obligatoriska för alla huvudvideotaggar. De här parametrarna har varierande värden, så läs beskrivningen och exempelvärdena.

Parameter Beskrivning Exempelvärde
output

Annonsens utdataformat. Använd output=vast för den VAST-version (till exempel VAST 3) som har aktiverats för nätverket. För enskilda annonstaggar eller delar av webbplatsen kan du explicit be om VAST 3 med output=xml_vast3, VAST 2 med output=xml_vast2 eller VMAP 1 med output=xml_vmap1.

Med output=vmap returneras den VAST-version (till exempel VAST 1) som har aktiverats som standard för nätverket.

vast (för nätverkets standardinställning för VAST)
xml_vast2 (för VAST 2)

vmap (för nätverkets standardinställning för VMAP)
output=xml_vmap1 (för VMAP1)

iu Aktuell annonsenhet. Följer formatet:

/nätverks-id/katalogträd/annonsenhet

/6062/videodemo
sz

Storleken på platsen för huvudvideoannonsen. Flera storlekar ska avgränsas med lodstreck (|).

Lägg inte till v efter storleken.

400x300

description_url

Värdet ska beskriva videon som spelas upp på sidan. Vanligtvis är det den sida som är värd för videospelare, men det kan också vara en sida med text som beskriver videon. 

Du måste alltid webbadresskoda description_url för videospelare på webbsidor.

Skicka icke-kodade description_url-värden från videospelare i mobilappar.

Det här fältet måste anges om du använder Ad Exchange. Läs mer

Webbadresskodat exempel:
http%3A%2F%2Fwww.sample.com%2Fgolf.html

Icke-kodat exempel:
http://www.sample.com/golf.html

url

Den fullständiga webbadressen som annonsbegäran skickas från. På en webbsida är det webbadressen till en sida där videospelaren visas. I en app är det paketnamnet.

Om du använder IMA SDK anges webbadressvärdet automatiskt. Om videospelaren anger värdet åsidosätts det av IMA SDK, som anger sitt eget värde. 

http://www.videoad.com/golf.html
correlator

Ett slumpmässigt värde, normalt tidsstämpeln för sidvisningen, som delas av flera begäranden som kommer från samma sidvisning. 

Korrelatorn används för att implementera uteslutning av konkurrerande annonser, även i miljöer utan cookies. 

Om du använder IMA SDK anges korrelatorvärdet automatiskt. Om videospelaren anger värdet åsidosätts det av IMA SDK, som anger sitt eget värde. 

4345645667

Tillbaka till början 

Valfria parametrar

Nedanstående parametrar är valfria. De här parametrarna har varierande värden, så läs beskrivningen och exempelvärdena.

Parameter Beskrivning Exempelvärde
ad_rule 

Anger om ett svar med annonsmaterial eller annonsregel ska returneras.

Läs mer om annonsregler.

ad_rule=0 anger en begäran om annonsmaterial med VAST
ad_rule=1 anger en begäran om VMAP med en annonsregel
ciu_szs Kommaavgränsad lista med kompletterande annonsers storlek 728x90,300x250

cmsid
vid

Huvudvideotaggen måste innehålla både cmsid och vid om det ska gå att rikta in annonser på videoinnehåll.  

cmsid är ett unikt tal för varje innehållskälla. Klicka på Innehållskällor på videofliken i DFP för att hitta den och klicka sedan på namnet på innehållskällan.

vid är en sträng eller ett tal som identifierar ett visst videoinnehåll. Detta id tilldelas av den CMS som är värd för innehållet. Klicka på Innehåll på videofliken i DFP för att hitta den och klicka sedan på det specifika innehållet i listan.

cmsid=[value]&vid=[value]

Om du bygger en tagg för att infoga annonser dynamiskt med video på begäran ska du använda DFP-taggmakron som infogar rätt cmsid och vid dynamiskt: &cmsid=%%CMS_ID%%&vid=%%VIDEO_ID%%

cust_params Parametrar för nyckel-värden Läs mer om hur du lägger till nyckel-värdepar i en annonstagg.
hl Språkkoden som används för att begära annonser på det språket. Används för val av annonsspråk och för renderingen av videoannonser vid dynamisk videotilldelning i AdExchange eller AdSense Video. Valfri språkkod enligt ISO 639-1 (två bokstäver) eller ISO 639-2 (tre bokstäver) kan användas. Standard är English (en). Visa en lista över giltiga koder. it
nofb

Anger om annonsbegäran inte ska returnera en spellista med videoreservannonser.

Läs mer om videoreservannonser.

&nofb=1 
pp

Styr vilka annonsmaterial som får visas utifrån inställningarna i en videoannonsprofil.

Läs mer om videoannonsprofiler.

pp=video_creative_profile
ppid Med identifierare som tillhandahålls av utgivaren (PPID) kan utgivare skicka en identifierare som används för frekvenstak, målgruppssegment och målgruppsinriktning, sekventiell annonsväxling och andra målgruppsbaserade annonsvisningskontroller för olika enheter. Läs mer 12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337
rdid
idtype
is_lat
Med integrerade appar (inte på webben eller mobilwebben) skickar SDK:et med återställningsbara enhetsidentifierare för användarinriktning i streamningsbegärandena med parametrarna för rdid, idtype och is_lat. På SSB-strömmar måste du skicka dem som explicita parametrar, precis som för en DFP-videobegäran på klientsidan. Läs mer Visa detaljerade exempel på återställningsbara identifierare.
scp Platsspecifika anpassade parametrar scp=excl_cat%3Dairline_
exclusion_label%7C
tfcd

Taggar en annonsbegäran för inriktning på barn. 

Läs mer om TFCD.

http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?tfcd=1&iu=/12345/adunit&sz=728x90&c=12345

Tillbaka till början 

Anpassade SDK-parametrar

Nedanstående parametrar är de standardvärden som används med Googles IMA SDK. Ta bara med parametrarna nedan i huvudvideotaggen om du inte använder IMA SDK.

Enligt den nuvarande DFP-arkitekturen måste videoannonsbegäranden innehålla information om annonser som har visats tidigare i streamen och på sidan. Den här informationen hjälper till att skapa en bild av tidigare aktiviteter, med hänsyn till uteslutna annonser och dubbletter.

SDK-parametrar för annonsregler och videopositioner

Parameter Beskrivning Exempelvärde Obligatorisk
pod Representerar en dynamisk grupp i en video. Skicka &pod=1 för den första dynamiska gruppen, &pod=2 för den andra dynamiska gruppen och så vidare. Används för uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner. 3 Nej, men måste skickas för att funktioner som uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner ska fungera korrekt.
ppos Representerar position inom en dynamisk grupp. Måste anges för autofyll för kompletterande annons. Skicka &ppos=1 för den första positionen, &ppos=2 för den andra positionen och så vidare. Används för uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner. 2 Nej, men måste skickas för att funktioner som uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner ska fungera korrekt.
vpos Anger om annonsbegäran skickas från pre-roll, mid-roll eller post-roll. preroll
midroll
postroll
Nej
mridx Indexvärde i form av ett tal som anger från vilken mid-rollposition (1:a, 2:a, 3:e osv.) som en begäran görs. 2 Nej
lip Måste läggas till för en begäran från den sista positionen i en dynamisk grupp för standardiserade dynamiska grupper. true Ja, för standardiserade dynamiska grupper
min_ad_duration
max_ad_duration
Tillsammans anger dessa parametrar det varaktighetsintervall som annonsen måste matcha, i millisekunder.
Används för att begära en enda annons.
15000
30000
Nej
pmnd
pmxd
Tillsammans anger dessa parametrar det varaktighetsintervall som en dynamisk grupp måste matcha, i millisekunder.
Används för att begära flera annonser (d.v.s. dynamiska grupper). *
0
60000
Ja, för optimerade dynamiska grupper
pmad Det högsta antalet annonser i en dynamisk grupp * 4 Nej

* De här parametrarna gäller bara optimerade dynamiska grupper, som är tillgängliga för utgivare med ett avancerat videopaket.

Andra SDK-parametrar

Parameter Beskrivning Exempelvärde Obligatorisk
scor Ett heltal som genereras för varje videostream. Talet måste vara samma inom en stream och unikt inom en sidvisning. Används för uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner om en användare tittar på flera videor på samma sida. 17 Nej, men måste skickas för att funktioner som uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner ska fungera korrekt.
vad_type Anger om begäran ska returnera en linjär eller icke-linjär annons. linear
nonlinear
Nej
excl_cat Annonsuteslutningskategori. Blockerar rader som innehåller den aktuella uteslutningsetiketten från att godkännas för en given annonsbegäran. Fungerar med scp och cust_params. &scp=excl_cat%3Dairline_
exclusion_label%7C
Nej

Tillbaka till början 

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?