Skapa en huvudvideotagg manuellt

En huvudvideotagg är en webbadress som används av videospelaren för att hämta videoannonsen. Här är ett exempel på en huvudvideotagg:

http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?
env=vp&
gdfp_req=1&
impl=s&
output=xml_vast2&
iu=/6062/video-demo&
sz=400x300&
unviewed_position_start=1&
url=http://www.simplevideoad.com&
ciu_szs=728x90,300x250&
correlator=7105

Av tabellerna nedan framgår hur du skapar en huvudvideotagg med korrekta webbparametrar.

När du har skapat en huvudvideotagg testar du den med VAST Suite Inspector.

Obligatoriska parametrar

Nedanstående parametrar är obligatoriska för alla huvudvideotaggar. Alla de här parametrarna har ett konstant värde. Parametern env har till exempel alltid värdet vp vilket anger att begäran kommer från en videospelare.

Parameter Beskrivning Värde
env Anger att begäran kommer från en videospelare. vp
gdfp_req Anger att användaren använder DFP-schemat och inte den äldre Google Annonshanteraren (GAM). 1
impl Läge för begäran: antingen syncSRA (ss), sync (s) eller iframe (ifr). Alltid s för v1.
output Annonsens utdataformat. xml_vast2
unviewed_position_start Om du ger den här parametern värdet 1 aktiveras fördröjd visning för video. 1

Obligatoriska parametrar med variabla värden

Nedanstående parametrar är obligatoriska för alla huvudvideotaggar. De här parametrarna har varierande värden, så läs beskrivningen och exempelvärdena.

Parameter Beskrivning Exempelvärde
iu Aktuell annonsenhet. Använd formatet /nätverks-ID/katalogträd.../annonsenhet /6062/videodemo
sz Storleken på platsen för huvudvideoannonsen. Flera olika storlekar stöds inte. Viktigt! Lägg inte till "v" efter storleken. 400x300
url Adressen som annonsbegäran skickas från. Som standard används den webbadress som annonserna ska visas på, men du kan ändra detta. Se anmärkningen nedan om du inte använder Google IMA SDK.* http://www.simplevideoad.com
correlator Ett slumpmässigt värde, normalt tidsstämpeln för sidvisningen, som delas av flera begäranden som kommer från samma sidvisning. Se anmärkningen nedan om du inte använder Google IMA SDK.* Korrelatorn används för att implementera uteslutning av konkurrerande annonser, även i miljöer utan cookies. 4345645667
description_url Webbadressen till sidan med videospelaren som begäran skickas från. Obligatoriskt om du använder dynamisk tilldelning med Ad Exchange eller AdSense. description_url ska vara en webbadress som är specifik för videon (inte domänen för alla annonsbegäranden). http://www.simplevideoad.com
/golf.html
hl Språkkoden som används för att begära annonser på det språket. Används för val av annonsspråk och för renderingen av videoannonser vid dynamisk videotilldelning i AdExchange eller AdSense Video. Valfri språkkod enligt ISO 639-1 (två bokstäver) eller ISO 639-2 (tre bokstäver) kan användas. Standardspråket är engelska (en). En lista över giltiga koder finns här: http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/English_list.php. it

*Om du inte använder Google IMA SDK: När du genererar taggar i DFP-gränssnittet måste du tänka på att taggeneratorn infogar parametrarna url och correlator som makron, och du måste ange lämplig information för dem. (Om du använder Google IMA SDK infogas informationen för dessa makron automatiskt.)

  • url=[referrer_url] – webbadressen till sidan där annonsen ska visas.
  • correlator=[timestamp] – vanligen tidsstämpeln för sidvisningen.

Valfria parametrar

Nedanstående parametrar är valfria. De här parametrarna har varierande värden, så läs beskrivningen och exempelvärdena.

Parameter Beskrivning Exempelvärde
ciu_szs Kommaavgränsad lista med kompletterande annonsers storlek 728x90,300x250
cust_params Parametrar för anpassad inriktning Läs mer om hur du lägger till nyckel-värdepar till en annonstagg.
scp platsspecifika anpassade parametrar &scp=excl_cat%3Dairline_
exclusion_label%7C

Anpassade SDK-parametrar

Nedanstående parametrar är standarduppsättningen enligt Googles IMA SDK (Interactive Media Ads Software Development Kit). Parametrarna nedan ska bara inkluderas i huvudvideotaggen om du inte använder IMA SDK.

Enligt den nuvarande DFP-arkitekturen måste videoannonsbegäranden innehålla information om annonser som har visats tidigare i strömmen och på sidan. Den här informationen hjälper till att skapa en bild av tidigare aktiviteter, med hänsyn till uteslutna annonser och dubbletter.

SDK-parametrar för annonsregler och videopositioner

Parameter Beskrivning Exempelvärde Obligatorisk
pod Representerar en dynamisk grupp i en video. Skicka &pod=1 för den första dynamiska gruppen, &pod=2 för den andra dynamiska gruppen och så vidare. Används för konkurrerande uteslutningar, frekvenstak och relaterade funktioner. 3 Nej, men måste skickas för att funktioner som uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner ska fungera korrekt.
ppos Representerar position inom en dynamisk grupp. Måste anges för autofyll för kompletterande annons. Skicka &ppos=1 för den första positionen, &ppos=2 för den andra positionen och så vidare. Används för uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner. 2 Nej, men måste skickas för att funktioner som uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner ska fungera korrekt.
vpos Anger om annonsbegäran skickas från pre-roll, mid-roll eller post-roll. preroll
midroll
postroll
Nej
mridx 1-baserat index som anger från vilken mid-rollposition (1:a, 2:a, 3:e osv.) som en begäran görs. 2 Nej
lip=true Måste läggas till för en begäran från den sista positionen i en dynamisk grupp för standardiserade dynamiska grupper. true Ja, för standardiserade dynamiska grupper
min_ad_duration
max_ad_duration
Tillsammans anger dessa parametrar det varaktighetsintervall som annonsen måste matcha, i millisekunder.
Används för att begära en enda annons.
15000
30000
Nej
pmnd
pmxd
Tillsammans anger dessa parametrar det varaktighetsintervall som en dynamisk grupp måste matcha, i millisekunder.
Används för att begära flera annonser (d.v.s. dynamiska grupper).
0
60000
Ja, för optimerade dynamiska grupper
pmad Det högsta antalet annonser i en dynamisk grupp 4 Nej

Andra SDK-parametrar

Parameter Beskrivning Exempelvärde Obligatorisk
scor Ett heltal som genereras för varje videoström. Talet måste vara samma inom en ström och unikt inom en sidvisning. Används för uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner om en användare tittar på flera videoklipp på samma sida. 17 Nej, men måste skickas för att funktioner som uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner ska fungera korrekt.
vad_type Anger om begäran ska returnera en linjär eller icke-linjär annons. linear
nonlinear
Nej
excl_cat Annonsuteslutningskategori. Blockerar alla rader som innehåller uteslutningsetiketten i fråga från en viss annonsbegäran. Fungerar tillsammans med scp och cust_params. &scp=excl_cat%3Dairline_
exclusion_label%7C
Nej