Skapa en huvudvideotagg manuellt

En huvudvideotagg är en webbadress som används av videospelaren för att hämta videoannonsen. Här är ett exempel på en huvudvideotagg:

http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?
env=vp&
gdfp_req=1&
impl=s&
output=vast&
iu=/6062/video-demo&
sz=400x300&
unviewed_position_start=1&
url=http://www.simplevideoad.com&
ciu_szs=728x90,300x250&
correlator=7105

Huvudvideotaggar stöder både https och http. Visningarna och VAST-spårningsadresserna följer SSL-inställningen och returnerar antingen https eller http enligt vad som är lämpligt. Klickadresser och klickspårning använder http eftersom de omdirigeras via en annan sida.

Av tabellerna nedan framgår hur du skapar en huvudvideotagg med korrekta webbparametrar.

När du har skapat en huvudvideotagg kan du testa den med VAST Suite Inspector.

Obligatoriska parametrar

Nedanstående parametrar är obligatoriska för alla huvudvideotaggar. Alla de här parametrarna har ett konstant värde. Parametern env har t.ex. alltid värdet vp, vilket anger att begäran kommer från en videospelare.

 

Parameter Beskrivning Värde
env Anger att begäran kommer från en videospelare. vp
gdfp_req Anger att användaren använder DFP-schemat och inte den äldre Google Annonshanteraren (GAM). 1
impl Läge för begäran: ska alltid vara synkron (s). Alltid s.
unviewed_position_start Om du ger den här parametern värdet 1 aktiveras fördröjd visning för video. 1

Obligatoriska parametrar med variabla värden

Nedanstående parametrar är obligatoriska för alla huvudvideotaggar. De här parametrarna har varierande värden, så läs beskrivningen och exempelvärdena.

 

Parameter Beskrivning Exempelvärde
output

Annonsens utdataformat. Använd output=vast för den VAST-version (till exempel VAST 3) som har aktiverats för nätverket. För enskilda annonstaggar eller delar av webbplatsen kan du explicit be om VAST 3 med output=xml_vast3, VAST 2 med output=xml_vast2 eller VMAP 1 med output=xml_vmap1.

Med output=vmap returneras den VAST-version (till exempel VAST 1) som har aktiverats som standard för nätverket.

vast (för nätverkets standardinställning för VAST)
xml_vast2 (för VAST 2)

vmap (för nätverkets standardinställning för VMAP)
output=xml_vmap1 (för VMAP1)

iu Aktuell annonsenhet. Använd formatet /nätverks-ID/katalogträd.../annonsenhet /6062/videodemo
sz Storleken på platsen för huvudvideoannonsen. Flera storlekar ska avgränsas med lodstreck (|). Viktigt! Lägg inte till "v" efter storleken. 400x300
url Den fullständiga webbadressen som annonsbegäran skickas från. Som standard används den webbadress som annonserna ska visas på, men du kan ändra detta. Se anmärkningen nedan om du inte använder Google IMA SDK.* http://www.simplevideoad.com/golf.html
correlator Ett slumpmässigt värde, normalt tidsstämpeln för sidvisningen, som delas av flera begäranden som kommer från samma sidvisning. Se anmärkningen nedan om du inte använder Google IMA SDK.* Korrelatorn används för att implementera uteslutning av konkurrerande annonser, även i miljöer utan cookies. 4345645667
description_url

Beskriver videon som spelas upp på sidan. Vanligtvis är det den sida som är värd för videospelare, men det kan också vara en sida med text som beskriver videon.

  • Den här webbadressen är obligatorisk för utgivare som använder funktionen Network Partner Management (nätverkspartnerhantering, NPM). Beskrivningsadressen jämförs med en NPM-utgivares lista över klassificerade domäner för att avgöra om annonserna är kvalificerade att visas. Om beskrivningsadressen inte matchar en klassificerad domän visas inga annonser. Säg att du till exempel anger mynewsite.com/sports/hockey. Toppdomänen, mynewsite.com, kommer att jämföras med din lista över klassificerade webbplatser.
  • För appar, t.ex. för Android eller iOS, gäller att description_URL är den sida som Google genomsöker som kontext för att kunna skicka relevanta annonser till appen.
  • För alla andra program använder du den enkelkodade versionen av parametern URL ovan.
I följande exempel används den enkelkodade versionen av webbadressen:
http%3A%2F%2Fwww.simplevideoad.com %2Fgolf.html (d.v.s. den enkelkodade versionen av http://www.simplevideoad.com/golf.html)
hl Språkkoden som används för att begära annonser på det språket. Används för val av annonsspråk och för renderingen av videoannonser vid dynamisk videotilldelning i AdExchange eller AdSense Video. Valfri språkkod enligt ISO 639-1 (två bokstäver) eller ISO 639-2 (tre bokstäver) kan användas. Standard är English (en). En lista över giltiga koder finns här: http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/English_list.php. it

*Om du inte använder Google IMA SDK: När du genererar taggar i användargränssnittet för DFP ska du komma ihåg att taggeneratorn infogar parametrarna url och correlator som makron för vilka du behöver infoga lämplig information. (Om du använder Google IMA SDK infogas informationen för dessa makron automatiskt.)

  • url=[referrer_url] – webbadressen till sidan där annonsen ska visas.
  • correlator=[timestamp] – brukar vara sidvisningens tidsstämpel.

Valfria parametrar

Nedanstående parametrar är valfria. De här parametrarna har varierande värden, så läs beskrivningen och exempelvärdena.

 

Parameter Beskrivning Exempelvärde
ciu_szs Kommaavgränsad lista med kompletterande annonsers storlek 728x90,300x250
cust_params Parametrar för nyckel-värden Läs mer om hur du lägger till nyckel-värdepar i en annonstagg.
scp platsspecifika anpassade parametrar &scp=excl_cat%3Dairline_
exclusion_label%7C
tfcd Tagga en annonsbegäran som riktad till barn (Läs mer) http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?tfcd=1&iu=/12345/adunit&sz=728x90&c=12345

Anpassade SDK-parametrar

Nedanstående parametrar är standarduppsättningen enligt Googles IMA SDK (Interactive Media Ads Software Development Kit). Parametrarna nedan ska bara inkluderas i huvudvideotaggen om du inte använder IMA SDK.

Enligt den nuvarande DFP-arkitekturen måste videoannonsbegäranden innehålla information om annonser som har visats tidigare i strömmen och på sidan. Den här informationen hjälper till att skapa en bild av tidigare aktiviteter, med hänsyn till uteslutna annonser och dubbletter.

SDK-parametrar för annonsregler och videopositioner

Parameter Beskrivning Exempelvärde Obligatorisk
pod Representerar en dynamisk grupp i en video. Skicka &pod=1 för den första dynamiska gruppen, &pod=2 för den andra dynamiska gruppen och så vidare. Används för uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner. 3 Nej, men måste skickas för att funktioner som uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner ska fungera korrekt.
ppos Representerar position inom en dynamisk grupp. Måste anges för autofyll för kompletterande annons. Skicka &ppos=1 för den första positionen, &ppos=2 för den andra positionen och så vidare. Används för uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner. 2 Nej, men måste skickas för att funktioner som uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner ska fungera korrekt.
vpos Anger om annonsbegäran skickas från pre-roll, mid-roll eller post-roll. preroll
midroll
postroll
Nej
mridx 1-baserat indexvärde som anger från vilken mid-rollposition (1:a, 2:a, 3:e osv.) som en begäran görs. 2 Nej
lip=true Måste läggas till för en begäran från den sista positionen i en dynamisk grupp för standardiserade dynamiska grupper. true Ja, för standardiserade dynamiska grupper
min_ad_duration
max_ad_duration
Tillsammans anger dessa parametrar det varaktighetsintervall som annonsen måste matcha, i millisekunder.
Används för att begära en enda annons.
15000
30000
Nej
pmnd
pmxd
Tillsammans anger dessa parametrar det varaktighetsintervall som en dynamisk grupp måste matcha, i millisekunder.
Används för att begära flera annonser (d.v.s. dynamiska grupper).
0
60000
Ja, för optimerade dynamiska grupper
pmad Det högsta antalet annonser i en dynamisk grupp 4 Nej

Andra SDK-parametrar

Parameter Beskrivning Exempelvärde Obligatorisk
scor Ett heltal som genereras för varje videoström. Talet måste vara samma inom en ström och unikt inom en sidvisning. Används för uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner om en användare tittar på flera videoklipp på samma sida. 17 Nej, men måste skickas för att funktioner som uteslutning av konkurrerande annonser, frekvenstak och relaterade funktioner ska fungera korrekt.
vad_type Anger om begäran ska returnera en linjär eller icke-linjär annons. linear
nonlinear
Nej
excl_cat Annonsuteslutningskategori. Blockerar rader som innehåller den aktuella uteslutningsetiketten från att godkännas för en given annonsbegäran. Fungerar med scp och cust_params. &scp=excl_cat%3Dairline_
exclusion_label%7C
Nej
Var den här artikeln till hjälp?