Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Použití značek passback ke konfiguraci doplňujících řádkových položek nebo zobrazování reklam na webu jiného majitele stránek (GPT)

Tento článek popisuje použití funkce passback značek Google Publisher Tag (GPT).

Značky GPT umožňují generování značek s funkcí passback. Tyto značky lze použít v situaci, kdy by žádost o reklamu odeslaná třetí straně měla být nakonec obsazena reklamou nakonfigurovanou ve vaší vlastní síti DFP.

Použití značek passback ke konfiguraci doplňujících nebo záložních řádkových položek

Značky passback lze použít, když server třetí strany nemá vhodnou reklamu nebo reklama nedosahuje minimální hodnoty CPM, která byla s třetí stranou dohodnuta. V těchto případech server třetí strany zobrazí značku passback GPT, která vrátí vlastní reklamu nebo jinou doplňující reklamu z vaší sítě DFP.

Zobrazit ukázku

Reklamní síť třetí strany A chce majiteli stránek DFP B vrátit reklamu, ale nemá žádnou vhodnou reklamu. Proto reklamní síť A odešle značku passback, která nakonec vrátí reklamu od majitele stránek DFP B.

Použití značek passback k zobrazování reklam na webu jiného majitele stránek

Pomocí značek passback lze zobrazovat reklamy z vaší sítě na webu jiného majitele stránek. V těchto případech bude značku passback GPT konfigurovat majitel stránek a značka vrátí reklamu z vaší sítě DFP.

Zobrazit ukázku

Chce-li síť DFP A zobrazovat reklamy u majitele stránek B, odešle majiteli stránek B značku passback. Majitel stránek B značku passback zobrazí a ta vrátí reklamu ze sítě DFP A.

Použití značek passback k zobrazování videoreklam

Chcete-li vytvořit značky passback pro videa, použijte běžnou značku videa, pomocí které bude neobsazené zobrazení vráceno od třetí strany do služby DFP. Značku můžete vytvořit ručně nebo pomocí nástroje na generování značek videa ve službě DFP.

Vytvoření značek passback GPT

Značku passback GPT vytvořte ve formátu jednoho bloku skriptu. Veškerý kód JavaScript musí být obsažen v jedné značce <script>. Jako příklad použijte následující kód:

<script src="https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">    googletag.pubads().definePassback(
    "/ID_sítě/reklamní_jednotka_první_úrovně/reklamní_jednotka_druhé_úrovně", [468, 60]).display();
</script>

Další informace o metodě definePassback naleznete v referenční příručce k rozhraní Google Publisher Tag API.

Když se ze stránky volá několik reklamních serverů a reklamních sítí, zobrazuje se značka passback GPT často v jednom nebo více prvcích iframe. Značka GPT proto nemusí být schopná zjistit adresu URL, na které se zobrazuje. Pokud k vyplnění těchto zobrazení používáte službu Ad Exchange nebo AdSense, bez adresy URL tyto systémy kupujícím nemohou odeslat kontextové informace o stránce. To může vést k nižší míře naplnění nebo nižším CPM (a v některých případech k odmítnutí žádostí o reklamy). Abyste tomu předešli, doporučujeme zajistit, aby síť nebo reklamní server třetí strany přidával volání metody .set("page_url", "URL"). Příklad:

<script src="https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">    googletag.pubads().definePassback(
    "/network_ID/first_level_ad_unit/second_level_ad_unit", [468, 60]).set("page_url", "mydomain.com/mypage.html").display();
</script>

Adresu URL můžete reklamní síti nebo reklamnímu serveru třetí strany předávat tak, že ji ve značce třetí strany vložíte pomocí makra PATTERN (například %%PATTERN:url%%).

Předávání adresy URL je ukázáno na tomto diagramu:

 1. Uživatel navštíví stránku mydomain.com/mypage.htm. Stránka požádá o reklamy.
 2. Služba DFP odešle značku sítě třetí strany a místo makra PATTERN vloží adresu URL.
 3. Síť třetí strany adresu URL obdrží, ale nemůže ji vyplnit.
 4. Třetí strana vloží značku passback služby DFP do vlastního prvku iframe, ale přidá k ní volání metody .set("page_url", "URL").
 5. Služba DFP obdrží žádost o reklamu s adresou URL stránky. Ad Exchange a AdSense kupujícím mohou odeslat informace o kontextu.
(Volitelné) Vložte do značek passback páry klíč–hodnota

Pokud do značky GPT chcete přidat páry klíč–hodnota, zavolejte metodu setTargeting. Jako příklad použijte následující kód:

<script src="https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">
  googletag.pubads().definePassback( "/123456/passback/sports", [468, 60])
  .setTargeting("color", "red")
  .setTargeting("sport", ["rugby", "rowing"]).display();
</script>

Ukázkový fragment kódu výše přidává páry klíč–hodnota na úrovni stránky, nikoliv na úrovni bloku. Pro všechny značky reklam na stránce bude nastaveno stejné kritérium cílení.

Další informace o metodě setTargeting naleznete v referenční příručce k rozhraní Google Publisher Tag API.

(Volitelné) Přidejte do značek passback měřič prokliků

Chcete-li do značky GPT přidat měřič prokliků, je třeba, abyste do volání definePassback přidali makro cílové adresy pomocí metody setClickUrl. Cílová adresa URL bude dynamicky přidána k cílové adrese URL uložené na reklamním serveru služby DFP.

<script src="https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">
  googletag.pubads().definePassback(
   "/ID_sítě/reklamní_jednotka_první_úrovně/reklamní_jednotka_druhé_úrovně", [468, 60])
  .setClickUrl("%%CLICK_URL_UNESC%%")
  .display();
</script>

Další informace o metodě setClickUrl naleznete v referenční příručce k rozhraní Google Publisher Tag API.

Konfigurace značek passback GPT

Značky passback nakonfigurujte stejným způsobem jako kteroukoli jinou kreativu třetí strany. Další informace

Omezení značek passback GPT

Při použití značek passback nelze:

 • Použít ve značce passback, kterou předáte třetí straně, asynchronní režim. (Značka na webové stránce může být synchronní nebo asynchronní. Doporučujeme však použít asynchronní značku.)
 • Použít architekturu jednoho požadavku (SRA)
 • Zobrazovat doprovodné reklamy
 • Ovládat parametry AdSense pomocí metody set, s výjimkou atributu page_url
 • Zadat ID prvku div, ve kterém se má reklama zobrazit
Jak předejít zacyklení

Chcete-li předejít zacyklení, je třeba při použití značek passback dodržet určité postupy, aby byly další žádosti o reklamy, které budou vráceny z reklamního serveru třetí strany zpět do služby DFP, jedinečné a nevolaly kvůli reklamě znovu stejnou třetí stranu. Pokud dojde k nekonečnému zacyklení, webová stránka se nemusí řádně načíst.

Pomocí jedné z následujících strategií zajistěte, aby všechny žádosti o reklamy použité při odeslání značky passback byly jedinečné:

 • Použijte jedinečnou reklamní jednotku, která bude sloužit pouze ke zpracování značek passback.
 • Použijte jedinečný pár klíč–hodnota, který bude sloužit pouze ke zpracování značek passback.

Žádosti o reklamy passback musí být jedinečné, jinak by mohly způsobit nekonečné zacyklení.

Jak předejít řetězení značek

Značky passback nedoporučujeme používat k řetězení. V rámci tohoto procesu odešlete požadavek na reklamu na server DFP, který vrátí přesměrování třetí strany. Pokud server třetí strany nemá k dispozici žádnou reklamu, vrátí požadavek na reklamu (se značkou passback) zpět do služby DFP, která následně odešle požadavek na reklamu jiné třetí straně. Tento proces pokračuje, dokud třetí strana nevrátí namísto značky passback reklamu. Takovéto řazení několika serverů třetích stran s cílem naplnit inventář, abyste získali nejvyšší hodnotu CPM mezi konkurenčními sítěmi, se nazývá řetězení značek volání reklamy.

Řetězení nedoporučujeme z několika důvodů. Může vést ke zvýšení nesrovnalostí mezi serverem DFP a serverem třetí strany; pro každý odkaz jsou za normální považovány denní nesrovnalosti dosahující úrovně až 20 %. Nesrovnalosti se však mohou rychle nahromadit. Takové nastavení také zvyšuje pravděpodobnost zacyklení. Kromě toho může vést řetězení značek ke zvýšení nákladů, protože platíte za každé volání serveru DFP.

Alternativy k používání značek passback GPT

Kromě služby DFP mohou doplňující reklamy do vaší sítě poskytovat také služby AdSense a Ad Exchange. Tyto reklamy mohou mít vyšší hodnotu než reklamy zobrazené pomocí metody passback.

Při použití služeb AdSense a Ad Exchange můžete zobrazování ovládat pomocí minimální hodnoty CPM v určitém rozsahu priority. Pokud například služba AdSense či Ad Exchange konkuruje s prioritou 12 a jiné reklamy s touto prioritou mají hodnotu CPM 0,25, služba DFP tyto reklamy zobrazí pouze v případě, že mohou poskytnout zobrazení s vyšší hodnotou.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?