Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

GPT-begäran och renderingslägen

Google Publisher-taggar ger flexibilitet i hur du begär annonser från DFP och sedan renderar annonserna på sidan. Utvecklare kan ta reda på mer om hur de olika lägena i koden aktiveras genom att titta på exempeltaggar.

Lägen för begäran

Single request architecture (5:32)

  • Arkitektur med en begäran (Single request architecture, SRA): Alla annonsbegäranden vid en sidvisning skickas till DFP på en och samma gång från innehållets huvud, vilket kan förbättra sidinläsningshastigheten och gör det möjligt att garantera spärrar. Alla annonstyper och radtyper i DFP stöds av SRA, förutom DoubleClicks dynamiska multimedieannonser. Detta är det rekommenderade läget för begäranden.
    Om du trafiksätter nätverk som inte finns med SRA misslyckas hela annonsbegäran.
  • Flera begäranden: Varje annonsbegäran som definierats skickas till DFP för sig. Begäran utgår från body-delen av innehållet. Till skillnad från SRA går det inte att garantera spärrar när flera begäranden används. Det här är standardläget för begäranden. Läs mer om hur DFP kopplar samman flera begäranden vid en sidvisning.

Renderingslägen

Asynchronous and synchronous rendering (3:16)

  • Asynkron: Tillåter att innehåll och annonser läses in oberoende av varandra i stället för att det läses in tillsammans i följd. Varje annons renderas i en iframe som är reserverad på sidan tills annonsen är klar att visas. Om ett annonsmaterial går långsamt att läsa in behöver inte innehållet vänta. Detta är det rekommenderade renderingsläget.
  • Synkron: Läser in annonser i följd med resten av innehållet. Varje annons renderas direkt på sidan och inte i en iframe, vilket kan vara användbart för försidesannonser eller avskrivna visningar, men det gör också att det tar längre tid att läsa in sidan. 
Viktiga begränsningar för synkront renderingsläge
  • Kompletterande visningsannonser för video stöds inte.
  • Det går inte att dynamiskt uppdatera annonsplatser med metoden pubService.refresh(slots).
  • Webbsidor kan bli påtagligt långsammare och visningen av mobilannonser kan påverkas. Läs mer

Att blanda asynkrona och synkrona annonstaggar på samma webbsida rekommenderas inte. Du kan använda asynkrona taggar på vissa sidor på webbplatsen och synkrona taggar på andra, men undvik att kombinera renderingslägena på samma sida.

Att kombinera SRA och läget för asynkron rendering ger bäst resultat
Med den kombinationen läses sidan in så smidigt som möjligt samtidigt som spärrar och konkurrensuteslutning garanterat fungerar.

SafeFrame och lokala iframes

SafeFrame är en iframe för flera domäner som gör att sidinnehåll och annonser kan samverka på ett smidigt sätt, samtidigt som annonser inte får åtkomst till utgivarens data. Vi rekommenderar att du använder SafeFrame och annonsmaterial som är kompatibla med SafeFrame vid expandering i stället för en lokal iframe. Läs mer om att rendera annonsmaterial med SafeFrame

Om du använder Google Publisher-taggar stöds SafeFrame i DFP och är aktiverat som standard. Reservationer visas i en SafeFrame som standard, men du kan inaktivera inställningen på annonsmaterialsnivå och använda en lokal iframe i stället. Ad Exchange-rader från dynamisk tilldelning visas också i SafeFrames som standard av säkerhetsskäl, men den inställningen kan inte konfigureras.

Vissa annonsmaterial, till exempel expanderbara annonser eller annonsmaterial med åtkomst till sidans DOM-element, kanske inte renderas korrekt i en SafeFrame eller andra iframes för flera domäner. Vi rekommenderar att du uppdaterar dessa annonsmaterial så att de blir kompatibla med och utnyttjar säkerhetsfördelarna hos SafeFrame. Om detta absolut inte är ett alternativ finns det några saker du kan göra för att tillåta att den här typen av reservationsannonser renderas korrekt:

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?