Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een advertentieblok maken

De basiseenheid van de voorraad definiëren

Een advertentieblok is de basiseenheid van de voorraad in DoubleClick for Publishers. U kunt een of meer advertentieruimten groeperen als een advertentieblok. Dit is één blok voorraad dat kan worden getarget door regelitems.

Create an ad unit (5:58)

Hoe u een advertentieblok maakt

 1. Log in bij DoubleClick for Publishers.
 2. Klik op Voorraad en vervolgens Advertentieblokken.
 3. Kies een advertentieblok waaronder u een nieuw advertentieblok wilt maken. U kunt ook geen advertentieblok kiezen om zo een advertentieblok op het hoogste niveau te maken.
 4. Klik op Nieuw advertentieblok.
  • Kies Eén niveau lager... om een advertentieblok te maken onder een geselecteerd advertentieblok.
  • Selecteer Huidig niveau om een advertentieblok te maken op hetzelfde hiërarchische niveau als een geselecteerd advertentieblok.

  DFP Small Business-uitgevers kunnen twee niveaus aan de hiërarchie van advertentieblokken toevoegen. Andere DFP-netwerken kunnen maximaal vijf niveaus voor de hiërarchie van advertentieblokken maken.

 5. Geef een code op, die wordt gebruikt om het advertentieblok te identificeren in de bijbehorende advertentietag. Wanneer de advertentieblokcode is gemaakt, kan deze niet meer worden bewerkt. Definieer dus een code die gemakkelijk te identificeren is. Voorbeeld: News_International_BoxATF of Leaderboard_BTF.
  Advertentieblokcodes mogen tot 100 tekens lang zijn en zijn niet hoofdlettergevoelig.

  U mag alleen letters, cijfers, underscores, koppeltekens, punten, sterretjes, schuine strepen (slash en backslash), uitroeptekens, punthaken naar links, punthaken naar rechts, dubbelepunten en haakjes gebruiken.

  Voor een bepaald advertentieblokniveau moet elke code uniek zijn. U kunt gebruikte codes niet opnieuw gebruiken op hetzelfde advertentieblokniveau. U kunt codes opnieuw gebruiken als u ze in een andere advertentieblokhiërarchie gebruikt. U kunt bijvoorbeeld home opnieuw gebruiken als dit binnen een ander pad in de hiërarchie voorkomt, zoals mysite/economy/home en mysite/weather/home

 6. Voer een naam in voor het advertentieblok. Deze naam wordt gebruikt voor targeting en rapporten. U kunt de naam op elk gewenst moment wijzigen. Uitgevers gebruiken, net zoals bij de code, meestal naamgevingsconventies die informatie geven over de locatie van het advertentieblok.
 7. Voer indien nodig een beschrijving in voor het advertentieblok. Deze beschrijving mag 4000 tekens lang zijn.
 8. Stel de Formaten in die worden gekoppeld aan dit advertentieblok om zo DFP te helpen de lijst van advertentieblokken te filteren voor traffickers. Deze lijst is optioneel en heeft geen invloed op de weergave van advertenties. Als u een nieuw advertentieblokformaat wilt toevoegen aan uw netwerk, maakt u een nieuw advertentieblok met het nieuwe formaat of stelt u het nieuwe formaat in voor een bestaand advertentieblok.
  • Selecteer Vast formaat om een lijst van formaten te definiëren voor advertentiemateriaal waarvan u verwacht dat dit wordt weergegeven in dit advertentieblok. Voeg het formaat Buiten pagina toe voor advertentiemateriaal dat niet in een normale bannerruimte of normaal browservenster past, zoals pop-ups, zwevende regelitems en interstitials.
  • Selecteer Slimme banner als het advertentieblok voor een mobiele app is bedoeld en u wilt dat het advertentieblok een vaste hoogte heeft en de breedte van het scherm vult. Meer informatie
 9. Definieer een doelvenster, waarmee het doelkenmerk van de doorkliklink van de advertentie wordt ingesteld om de browser te laten weten waar de bestemmingspagina van de advertentie moet worden geopend.
  • _top: de bestemmingspagina wordt geladen in het hoofdgedeelte van het venster, buiten eventuele framesets.
  • _blank: de bestemmingspagina wordt geopend in een nieuw naamloos venster.
  Deze selectie volgt het standaarddoelvenster dat is ingesteld in de Netwerkinstellingen van het gedeelte Voorraad. Als het advertentieblok in een mobiele app wordt weergegeven, wordt het doelvenster genegeerd. Voor Android- en iOS-apps worden advertenties geladen in een nieuw naamloos browservenster.
 10. Voeg naar wens optionele functies en instellingen aan het advertentieblok toe.
  • Plaatsingen: Klik op Opnemen naast een of meer namen van plaatsingen om uw nieuwe advertentieblok te koppelen.
  • Speciaal advertentieblok: Deze functie is niet beschikbaar in DFP Small Business. Vereist van traffickers dat ze het advertentieblok expliciet targeten om regelitems weer te geven. Meer informatie
  • Frequentielimieten voor advertentieblok: Klik op Een labelregel toevoegen om het aantal vertoningen te beperken dat wordt weergegeven aan gebruikers voor advertentiemateriaal dat de gedefinieerde labels deelt. Meer informatie
  • Vernieuwingssnelheid: Stel voor mobiele app-voorraad een vernieuwingssnelheid in om te bepalen hoe vaak een nieuwe vertoning van een advertentie wordt gegenereerd. Als u Vernieuwingssnelheid in seconden selecteert, voert DFP automatisch de waarde 60 in. U kunt echter ook zelf een waarde tussen 30 en 120 seconden opgeven. Meer informatie
  • Labels: Voeg labels toe aan het advertentieblok, zodat de wrappers voor advertentiemateriaal kunnen worden toegepast wanneer advertentiemateriaal wordt weergegeven via het advertentieblok. Meer informatie
  • Teams: Als uw netwerk gebruikmaakt van Teams, kunt u dit advertentieblok koppelen om de toegang te beperken.
 11. Klik op Opslaan.

Voorraadprognoses voor nieuwe advertentieblokken
Nieuwe advertentieblokken moeten minimaal 28 dagen verkeer hebben ontvangen voordat de voorraadprognoses worden geoptimaliseerd.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?