Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Använda AdSense med DFP

Maximera intäkterna med AdSense

Med DFP blir det enkelt att ge AdSense-köparna åtkomst till annonsutrymmet för att optimera varje visning. I den här guiden visar vi hur AdSense-annonser visas via DFP och vad du måste göra för att komma igång.

Konfigurera AdSense i DFP Small Business

I DFP Small Business går det att aktivera AdSense på nätverksnivå eller annonsenhetsnivå. Om du aktiverar AdSense på nätverksnivå tillämpas det på alla annonsenheter som standard om du inte väljer att åsidosätta inställningen manuellt. Om du aktiverar AdSense på annonsenhetsnivå har det prioritet över nätverksinställningarna.
     

Yes AdSense kan visas

 • AdSense har aktiverats för annonsenheten även om det har inaktiverats för nätverket.
 • Den konkurrerande radtypen är nätverk, grupp, prisprioritet eller egen rad. Läs mer
 • AdSense-annonsens CPM är högre än hos de alternativa annonserna.
 • Annonsutrymmet är inte placerat i en mobilapp.
     

No AdSense kan inte visas

 • AdSense har inaktiverats för annonsenheten även om det har aktiverats för nätverket.
 • Den konkurrerande raden är av sponsringstyp eller standardtyp. Läs mer
 • AdSense-annonsens CPM är lägre än hos de alternativa annonserna.
 • Annonsutrymmet är placerat i en mobilapp.
     
Visas inte alternativen som beskrivs nedan?
Nätverket kan ha aktiverats för AdSense-rader.

Aktivera eller inaktivera AdSense för nätverket

 1. Logga in i DoubleClick for Publishers.
 2. Klicka på Annonsutrymme och sedan Nätverksinställningar.
 3. Markera rutan Maximera intäkterna på osålt annonsutrymme och resterande annonsutrymme med AdSense.
 4. Välj AdSense-standardegenskaper för dina annonsenheter.
  • Annonstyp: Välj om du vill tillåta endast textannonser, endast bildannonser eller både text- och bildannonser.
  • Färger: Definiera vilken färg som används för annonsens kant, rubrik, bakgrund, text och webbadress.
  • Hörnstil: Välj om annonsens hörn är fyrkantiga, lätt rundade eller rundade.
  • Teckensnittsfamilj: Välj vilket teckensnitt som används för annonstexten. Alternativen är Arial, Times eller Verdana.
  • Teckenstorlek: Välj storlek på annonstexten. Alternativen är liten, medelstor eller stor.
 5. Klicka på Spara.

Aktivera eller inaktivera AdSense för specifika annonsenheter

Du kan aktivera eller inaktivera AdSense för en annonsenhet 

 1. Logga in i DoubleClick for Publishers.
 2. Klicka på Annonsutrymme och sedan Annonsenheter.
 3. Klicka på den annonsenhet du vill redigera, eller skapa en ny annonsenhet.
 4. Klicka på åsidosätt bredvid Annonsutrymmesinställningar i AdSense.
  • Om du vill aktivera annonsenheten markerar du rutan Maximera intäkterna på osålt och resterande annonsutrymme med AdSense och konfigurera inställningarna som beskrivs ovan.
  • Om du vill inaktivera annonsenheten avmarkerar du rutan.
 5. Klicka på Spara.

Konfigurera AdSense i DoubleClick for Publishers

Använd AdSense-radtypen för att specificera var AdSense hittar ditt annonsutrymme.

Du behöver inte länka ett separat AdSense-konto till DFP
Du behöver bara länka ett AdSense-konto till DFP om du planerar att trafiksätta flera AdSense-egendomar i nätverket. Läs mer om hur du länkar konton

Vanliga frågor

Fungerar tredjepartsannonser annorlunda än AdSense-annonser?

Vanligtvis inte. Alla tredjepartsannonser, inklusive annonser som visas för AdSense-utgivare via Google-certifierade annonsnätverk, måste följa Googles policyer för bildannonser och innehåll.

Tredjepartsannonser kan skilja sig från AdSense-annonser på följande sätt:

 • Tredjepartsannonser innehåller inte alltid texten ”Google-annonser”.
 • Vissa tredjepartsannonser kan visas av Google men innehåller tredjepartstaggar eller cookies från annonsören eller annonsnätverket.

Hur inaktiverar jag all visning av tredjepartsannonser på min webbplats?

Om du inaktiverar bildannonser visas inte längre tredjepartsannonser på webbplatsen. Om du inaktiverar bildannonser inaktiveras även gadgetannonser.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?