Global site etiketini kullanma

Campaign Manager'ın dönüşümlerinizi etkili bir şekilde ölçebilmesini sağlamak için Floodlight etkinlik etiketlerinizin biçimi olarak global site etiketini (gtag.js) kullanmanızı öneririz.

Global site etiketi hakkında

Global site etiketi, Google'ın site ve dönüşüm ölçümü ürünlerinde çalışan bir site genelinde web etiketleme kitaplığıdır. Bu sayede, etiketleri kolayca uygularken daha fazla kontrol sahibi olursunuz.

 • Diğer Google ürünleriyle daha hızlı ve kolay entegrasyon: Global site etiketi yalnızca Google Marketing Platform reklamcılık ürünleri (Display & Video 360, Search Ads 360 ve Campaign Manager) tarafından değil, Google Ads ve Google Analytics gibi diğer Google ürünleri tarafından da kullanılır. Bu ürünleri kullanırsanız global site etiketi, birleştirilmiş bir etiketleme deneyimi sunarak web sitesi uygulamasını daha kolay hale getirir.
 • Daha doğru dönüşüm izleme: Global site etiketini kullandığınızda, alanınızda yeni çerezler oluşturulur. Bu sayede Google Marketing Platform, dönüşümlerinizi daha doğru ölçebilir. Global site etiketi yerine iframe veya resim etiketleri kullanıyorsanız, Global Marketing Platform tüm dönüşümlerinizi gözlemleyemez.

Desteklenmeyen ortamlar

 • Global site etiketi, mobil uygulamalarda çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. Floodlight'ı uygulamalarla kullanma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Global site etiketi, Accelerated Mobile Pages'ı (AMP) desteklemez. Mevcut AMP ile Floodlight kullanma sürecini uygulamaya devam etmeniz gerekir.
 • Global site etiketi, JavaScript'i desteklemeyen tarayıcılarda etkinleşmez. Etikette, tarayıcının JavaScript'i desteklemediği durumlarda yüklenen bir <noscript> bölümü bulunur. Aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Global site etiketi tarafından ayarlanan çerezler

Floodlight etkinlikleri için global site etiketi kullanılırken etiket, alanınızda yeni çerezler ayarlar. Bu çerezler, kullanıcı veya kullanıcıyı sitenize getiren reklam tıklaması için benzersiz bir tanımlayıcı depolar. Çerezler, Google Marketing Platform reklamcılık ürünlerinin kullanıcıları sitenize yönlendirmeden hemen önce açılış sayfası URL'sine eklediği bir GCLID ("Google Tıklama Tanımlayıcısı") parametresinden reklam tıklama bilgilerini alır.

Global site etiketinin sitenizin alanında birinci taraf çerezler oluşturmasını istemiyorsanız, global snippet'in config komutuna aşağıda vurgulanan bölümü ekleyerek etiketi devre dışı bırakabilirsiniz:

gtag('config', 'DC-1234567', {'conversion_linker': false});

Daha az doğru dönüşüm ölçümüne neden olacağı için bunu yapmanızı önermiyoruz.

Global site etiketi, alanınızda oluşturulmuş yeni çerezlerdeki bilgileri kullanabildiği için lütfen kullanıcılara veri toplamayla ilgili açık ve kapsamlı bilgi sağladığınızdan ve yasal olarak gerekli olan yerlerde kullanıcıların onayını aldığınızdan emin olun.

Global site etiketini uygulama

Global site etiketi, iki JavaScript snippet'inden oluşur: bir global snippet ve bir etkinlik snippet'i. Global site etiketini, sitenizin her sayfasında <head> ve </head> etiketleri arasına yerleştirin. Global snippet tüm sayfalara, etkinlik snippet'i de ek olarak izlediğiniz etkinliklerin bulunduğu sayfalara yerleştirilir. Web yöneticilerinin, değerleri global site etiketindeki belirli alanlara iletmesi gerekir.

1. Adım: Global snippet'i sitenizin her sayfasına ekleyin

Global snippet, sitenizin her sayfasında <head> ve </head> etiketleri arasına yerleştirilmelidir. Sitenizin her sayfasına bir global snippet yükledikten sonra, global snippet'i tekrar eklemeniz gerekmez. Başka bir Google ürünü veya başka bir Floodlight yapılandırması için zaten bir global snippet yüklediyseniz, birden çok ürünün global snippet'ini değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Burada, bir global snippet örneğini görebilirsiniz:

<!-- 
Start of global snippet: Please do not remove
Place this snippet between the <head> and </head> tags on every page of your site.
-->
<!-- Global site tag (gtag.js) - DoubleClick -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-[floodlightConfigID]"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'DC-[floodlightConfigID]');
</script>
<!-- End of global snippet: Please do not remove -->

2. Adım: İzlediğiniz etkinlikleri içeren sayfalara etkinlik snippet'ini ekleyin

Etkinlik snippet'i, izlediğiniz etkinliklerin bulunduğu sayfalara yerleştirilmelidir. Bunun nedeni, dönüşüm etkinliklerini izlemek veya kullanıcıları kitle listelerine eklemek olabilir. Sayfada global snippet'ten sonra herhangi bir yere yerleştirilebilir, ancak en iyi izleme doğruluğu için bunu da <head> bölümüne yerleştirmenizi öneririz.

Etkinlik snippet'indeki alanlar, etiket türüne, sayma yöntemine ve etikete ilettiğiniz diğer verilere bağlı olarak farklıdır. Etkinlik snippet'indeki alanlar hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

Etkinlik snippet'inin bir örneği aşağıda verilmiştir:

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking.
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'u1': '[variable]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+[countingMethod]'
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Verileri global site etiketindeki alanlara iletme

iFrame veya resim etiketlerinden global site etiketine geçiş yapıyorsanız bu etiketlerdeki parametrelerin global site etiketindeki alanlarla eşleşmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için yeniden etiketleme kılavuzumuzu inceleyin.

Global snippet'teki alanlar

Global snippet, global site etiketinin izleme kitaplığını yükler ve etiketin veri gönderdiği hesapları yapılandırır.

Global snippet'teki bazı önemli alanlara yakından bakalım:

 • src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-[floodlightConfigID]"
  Bu bölümde, etiketin başlangıçta oluşturulduğu hesabın bir tanımlayıcısı gösterilmiştir. Campaign Manager'dan etiketler oluştururken Floodlight yapılandırma kimliğiniz bu olur.

 • gtag('config', 'DC-[floodlightConfigID]')
  config komutu, global site etiketiyle ilişkilendirilmiş belirli hesapları gösterir. Campaign Manager'dan etiketler oluştururken Floodlight yapılandırma kimliğiniz bu olur.

Global site etiketini birden çok Floodlight yapılandırması veya Google ürünüyle kullanıyorsanız, src= dizesinde birden fazla config komutu ve farklı kimlikler görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümü inceleyin.

Verileri, global snippet'teki alanlara dinamik olarak iletmemeniz gerekir. Global snippet, doğru hesap tanımlayıcılarıyla sitenize yüklendikten sonra tamamlanır.

Etkinlik snippet'indeki alanlar - genel bakış

Etkinlik snippet'i, her bir Floodlight etkinliğine ve izlediği ilgili etkinliğe özgüdür. Bazı alanlar tüm etkinlik snippet'lerinde ortaktır, diğer alanlar ise etiketle ilişkilendirilen Floodlight etkinliğinin ayarlarına bağlıdır.

Verileri, etkinlik snippet'indeki alanlara dinamik olarak iletmeniz gerekir. Aşağıda, etkinlik snippet'lerindeki önemli alanlar ve bunların geçerli olduğu etiket türleriyle ilgili genel bir bakış sağlanmaktadır. Her alan hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bölümlere bakın.

Alan adı Değer biçimi Etiket türü ve sayma yöntemi Genel Bakış
allow_custom_scripts Boole Tümü Dinamik etiketleri etkinleştirir.
u1, u2 vb. Dize Tümü Özel Floodlight değişkenlerini belirtir.
send_to Dize Tümü Floodlight yapılandırması, etkinlik grubu, etkinlik etiketi ve sayma yöntemi için yönlendirme tanımlayıcılarını eşler.
session_id Dize Sayaç - oturum başına Her oturum için benzersiz bir tanımlayıcı ayarlar.
value Sayı Tüm satışlar Bir işlem tarafından oluşturulan geliri iletir.
transaction_id Sayı Tüm satışlar Bir işlem için benzersiz tanımlayıcı ayarlar.
quantity Sayı Satış - satılan öğeler Bir işlem sırasında satılan öğe sayısını içerir.

Tüm etkinlik snippet'lerindeki alanlar

Aşağıdaki alanlar, Campaign Manager tarafından oluşturulan tüm etkinlik snippet'lerinde görünür:

 • 'allow_custom_scripts': true
  Bu alan, üçüncü taraf araçlarını etiketinizle entegre etmenizi sağlayan dinamik Floodlight etiketlerini etkinleştirir. Dinamik etiketlerin çalışması için true olarak ayarlanmalıdır. İlk kez bir etkinlik oluştururken dinamik etiketleri etkinleştirmek için Floodlight etkinliğinizdeki ayarları kullanmanızı öneririz. Bununla birlikte bu alanın değeri, Campaign Manager'da ilişkilendirilen Floodlight etkinliğindeki dinamik etiketlerin ayarlarını geçersiz kılacaktır. Etkinlik snippet'inizin dinamik etiketleri desteklemesini istemiyorsanız bu alanı false olarak ayarlayın veya etkinlik snippet'inizden tamamen kaldırın.

 • 'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+[countingMethod]'
  send_to alanı; Floodlight yapılandırması, etkinlik grubu, etkinlik etiketi ve sayma yöntemi için yönlendirme tanımlayıcıları içerir.

  • DC-[floodlightConfigID]
   Bu alan, etiketin ilişkilendirildiği Floodlight yapılandırmasını tanımlar. iframe ve resim etiketlerindeki src= parametresine karşılık gelir.

  • [activityGroupTagString]
   Bu alan, etiketin ilişkilendirildiği Floodlight etkinlik grubunu tanımlar. Kendi değerinizi belirleyebilir veya varsayılan değeri kullanabilirsiniz. Varsayılan değer, etkinlik grubu adının ilk beş harfine ve rastgele belirlenmiş üç alfa-sayısal karakter, alt çizgi ve çizgi karakterlerinden oluşan bir dizeye dayalıdır. (Etkinlik grubu adı beş karakterden kısaysa, alfa-sayısal karakterlerin önüne fazladan harfler eklenerek toplamda sekiz karakter olması sağlanır.) Değer, büyük/küçük harfe duyarlıdır. iframe ve resim etiketlerindeki type= parametresine karşılık gelir.

  • [activityTagString]
   Etiketin ilişkilendirildiği Floodlight etkinliğini tanımlar. Kendi değerinizi belirleyebilir veya varsayılan değeri kullanabilirsiniz. Varsayılan değer, etkinlik adının ilk beş harfine ve rastgele belirlenmiş üç alfa-sayısal karakter, alt çizgi ve çizgi karakterlerinden oluşan bir dizeye dayalıdır. (Etkinlik grubu adı beş karakterden kısaysa, alfa-sayısal karakterlerin önüne fazladan harfler eklenerek toplamda sekiz karakter olması sağlanır.) Değer, büyük/küçük harfe duyarlıdır. iframe ve resim etiketlerindeki cat= parametresine karşılık gelir.

 • 'u1': '[variable]'
  Özel Floodlight değişkenleri onlara iletmek için seçtiğiniz değerleri kabul edebilir. Bu değerleri, kitle listeleri oluşturmak için kullanabilirsiniz. Google Marketing Platform'un kimlik bilgileri olarak kullanabileceği veya tanıyabileceği hiçbir bilgiyi iletmemelisiniz. Daha fazla bilgi

Etkinlik snippet'lerindeki sayaç etiketleriyle ilgili alanlar

Sayaç etiketleri, bir etkinlikle ilişkili dönüşüm sayısını sayar. Etkinliğinizi nasıl ayarladığınıza bağlı olarak, sayaç etiketleri her dönüşüm etkinliğini sayar veya her bir kullanıcı için günde veya kullanıcı oturumu başına bir kez dönüşüm sayacak şekilde sayımı sınırlandırabilir. Sayaç etiketlerine özgü bir alan vardır:

 • 'session_id': '[SessionID]'
  Oturum başına sayma yöntemine sahip sayaç etiketleri kullanıyorsanız, benzersiz bir oturum kimliği eklemek için bu alanı kullanın. Oturum kimliği, Campaign Manager'a sitenizdeki her oturum için yalnızca bir etkinlik sayımı bildirir. Bir oturumun nasıl tanımlanacağına karar vermek size bağlıdır. Örneğin, bir oturum, sitenizde oturum açtığınızda başlayıp oturum zaman aşımına uğradığında sona erebilir. iframe ve resim etiketlerindeki ord= parametresine karşılık gelir.

Sayaç - standart etkinlikleri için örnek etkinlik snippet'i

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking.
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+standard'
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Sayaç - benzersiz etkinlikleri için örnek etkinlik snippet'i

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking.
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+unique'
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];ord=1;num=1?" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Sayaç - oturum başına etkinlikleri için örnek etkinlik snippet'i

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking.
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'session_id': '[SessionID]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+per_session'
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];ord=[SessionID]" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Etkinlik snippet'lerindeki satış etiketleriyle ilgili alanlar

Satış etiketleri genellikle bir satışın ardından, etikete iletilen satışla ilgili bilgilerle birlikte onay sayfasına yerleştirilir. Satış etiketlerine özgü birkaç alan vardır:

 • 'value': '[Revenue]'
  Bu alanı, işlem tarafından oluşturulan geliri, diğer bir deyişle satıştaki ürünlerin satın alma fiyatını iletmek için kullanın. Çoğu durumda bu değer oluşturulan gelirden ibarettir. Satış vergisi, KDV veya gönderim maliyetlerini de içerebilecek toplam satın alma fiyatı değildir. Bu alan, virgül veya para birimi simgeleri içermeyen sayıları kabul eder. İsterseniz ondalık ayırıcı olarak nokta (.) da kullanabilirsiniz. iframe ve resim etiketlerindeki cost= parametresine karşılık gelir.

 • 'transaction_id': '[OrderID]'
  Her işlem için benzersiz sayısal bir tanımlayıcı eklemek isterseniz bu alanı kullanın. Sipariş kimlikleri Dönüşüme Giden Yol (P2C) raporuna dahil edilir. iframe ve resim etiketlerindeki ord= parametresine karşılık gelir.

 • 'quantity': '[Quantity]'
  Bir işlem sırasında satılan öğelerin sayısını iletmek için bu alanı kullanın:

  Her işlemi tek bir dönüşüm olarak sayıyorsanız değer 1 olur.

  Tek bir işlem sırasında satılan her öğeyi ayrı bir dönüşüm olarak sayıyorsanız her işlemin bir parçası olarak satılan öğelerin sayısını değer olarak girin.

  Değer, sıfırdan büyük bir tam sayı olmalıdır. Campaign Manager, satış etiketine ilişkin dönüşümlerin sayısını almak için değeri dönüşüm etkinliklerinin sayısıyla çarpar. Değer sıfırsa veya alan sayısal olmayan bir değer içeriyorsa herhangi bir dönüşüm sayılmaz.

Satış - işlem etkinlikleri için örnek etkinlik snippet'i

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking.
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'purchase', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'value': '[Revenue]',
    'transaction_id': '[OrderID]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+transactions'
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];qty=1;cost=[Revenue];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=[OrderID]" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Satış - satılan öğe etkinlikleri için örnek etkinlik snippet'i

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking.
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'purchase', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'value': '[Revenue]',
    'transaction_id': '[OrderID]',
    'quantity': '[Quantity]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+items_sold'
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];qty=[Quantity];cost=[Revenue];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=[OrderID]?" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

 

Özel alanlar

Olay snippet'lerine dc_custom_params alanı ile özel veriler ekleyebilirsiniz.

Bu alan, Google Marketing Platform'a iletmek istediğiniz değerleri kabul eder. Google Marketing Platform'un kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler olarak kullanabileceği veya tanıdığı hiçbir bilgiyi iletmemeniz gerekir. dc_custom_params alanıyla kullanmak isteyebileceğiniz bazı ortak alanlar şunlardır:

Alan adı Değer biçimi Sayma yöntemi Açıklama
ord Sayı Tümü Global site etiketi, önbellek bozma işlemini sizin için otomatik olarak gerçekleştirecektir. Bunu geçersiz kılmayı ve önbellek bozma işlemini manuel olarak kontrol etmeyi seçerseniz ord alanını kullanabilirsiniz. Etiket türüne ve sayım yöntemine dayalı olarak bir iframe etiketi için kullandığınız şekilde bir ord alanına bir değer ekleyin.
num Sayı Sayaç - benzersiz Global site etiketi, önbellek bozma işlemini sizin için otomatik olarak gerçekleştirecektir. Bunu geçersiz kılmayı ve önbellek bozma işlemini manuel olarak kontrol etmeyi seçerseniz num alanını kullanabilirsiniz. Bir iframe etiketi için yaptığınız gibi num alanına bir değer ekleyin.
dc_lat 0 veya 1 Tümü Bu alan mobil cihazlardaki etiketler için geçerlidir. 0 veya 1 değerini kabul eder. 1 değeri, kullanıcının ilgi alanına dayalı reklamlar ve yeniden pazarlamayı devre dışı bırakmak amacıyla IDFA veya AdID için "Reklam İzlemeyi Sınırla" seçeneğini etkinleştirdiği anlamına gelir. "Reklam İzlemeyi Sınırla" seçeneği kapalıysa değer 0 olur. Eksik veya doldurulmamışsa bu alan varsayılan olarak 0 olur.
tag_for_child_directed_treatment 0 veya 1 Tümü Bu alan mobil cihazlardaki etiketler için geçerlidir. 0 veya 1 değerini kabul eder. 1 değeri, COPPA ile uyumluluk kapsamında, bu özel isteğin 13 yaşından küçük bir kullanıcıdan gelmiş olabileceğini belirtir.
tfua 0 veya 1 Tümü 0 veya 1 değerini kabul eder. 1 değeri, söz konusu isteğin AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile uyumluluk kapsamında 16 yaşından (ülkeye göre değişiklik gösterebilir) küçük bir kullanıcıdan gelmiş olabileceğini belirtir.
allow_ad_personalization_signals 0 veya 1 Tümü 0 veya 1 değerini kabul eder. 1 değeri, bu özel isteğin yeniden pazarlama kapsamı dışında kalmayı isteyen bir kullanıcıdan gelebileceğini belirtir. Eksik veya doldurulmamışsa bu alan varsayılan olarak 0 olur.
 

dc_custom_params alanı içeren örnek etkinlik snippet'i

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking. 
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'purchase', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'value': '[Revenue]',
    'transaction_id': '[OrderID]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+[countingMethod]',
    'dc_custom_params': {
      'ord': '1',
      'num': '1234',
      'dc_lat': '1',
      'tag_for_child_directed_treatment': '0'
      'tfua': '1',
      'npa': '1'
    }
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];qty=1;cost=[Revenue];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;ord=[OrderID]?" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Etkinlik snippet'lerinin <noscript> bölümü

Tüm etkinlik snippet'leri bir <noscript> bölümü içerir. Bu bölüm, tarayıcı JavaScript'i desteklemiyorsa ve global site etiketinin ana bölümü kullanılamıyorsa kullanılır. Bu durumda, bunun yerine bir resim etiketi kullanılır.

<noscript> bölümündeki parametreleri bir resim etiketi gibi doldurduğunuzdan emin olun. Bu parametrelerdeki değerler, etiketin <script> bölümündeki eşdeğer parametre değerleriyle eşleşmelidir.

Örnek global site etiketi

Aşağıda, hem global snippet hem etkinlik snippet'i içeren eksiksiz bir global site etiketi örneği verilmiştir:

Örnek global site etiketi

<!-- 
Start of global snippet: Please do not remove
Place this snippet between the <head> and </head> tags on every page of your site.
-->
<!-- Global site tag (gtag.js) - DoubleClick -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-[floodlightConfigID]"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'DC-[floodlightConfigID]');
</script>
<!-- End of global snippet: Please do not remove -->
<!--
Event snippet for Activity Name on http://www.foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking.
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'u1': '[variable]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]'/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+[countingMethod]'
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlighConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Mevcut bir global site etiketini birden çok Floodlight yapılandırmasına veya Google ürününe uyarlama

Halihazırda global site etiketiniz varsa aşağıdakileri yaparak bu etiketi birden fazla Google ürününe veri gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz:

 • Global snippet'i her ürünün tanımlayıcısını içerecek şekilde güncelleme.
 • Her ürün için ayrı etkinlik snippet'leri kullanma.

Uyarlanmış global site etiketi örneği

Başlangıçta Google Analytics hesabından oluşturulmuş bir global site etiketi örneği inceleyelim. Global snippet şöyle görünür:

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>

Floodlight yapılandırmanıza destek eklemek için sitenize ikinci bir global snippet eklemeniz gerekmez. Vurgulanan config komutunu mevcut global snippet'inize eklemeniz yeterlidir:

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script><script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
  gtag('config', 'DC-1234567');
</script>

Etiketinizin desteklemesini istediğiniz her ek Google ürünü için doğru hesap tanımlayıcısına sahip yeni bir config komutu ekleyin.

Etiketin src= bölümündeki tanımlayıcının etiketi ilk oluşturduğunuz sırada ayarlanacağını unutmayın. Bu, hangi hesapların etiketten veri alacağını belirlemez. Yukarıdaki örnekte, etiket ilk olarak Analytics'ten oluşturulmuştur. Bu nedenle src= bir Analytics kimliği içerir. Hangi hesapların global site etiketinden veri alacağı, config komutu tarafından belirlenir. Bunun için her ürüne özel olarak, ürüne yönlendirilen send_to alanını içeren etkinlik snippet'leri kullanılır.

Sık sorulan sorular

Global site etiketi ile önbellek bozma ayarlamam gerekir mi?

Hayır. Global site etiketi, önbellek bozma işlemini sizin için otomatik olarak gerçekleştirecektir. Daha fazla bilgi

Neden global site etiketi sitemin <head> bölümüne yerleştirilirken iframe ve resim etiketleri <body> bölümüne yerleştiriliyor?

iframe ve resim etiketlerinin aksine, global site etiketi eşzamansız bir etiketleme kitaplığıdır. Bu da bir tarayıcının etiketi, sayfanızdaki içeriğin oluşturulmasını engellemeden indireceği anlamına gelir. Bu nedenle etiketi, sitenizin üst kısmında <head> etiketlerinin arasına yerleştirebilirsiniz.

Global site etiketi hakkında nereden daha fazla bilgi edinebilirim?

Şu Google ürünlerinde global site etiketini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?