Floodlight için iframe ve resim etiketleri kullanma

iframe ve resim etiketlerini uygulama

 1. Floodlight etiketlerini <body> ve </body> etiketleri arasına, web sayfasının en üstü ve açılış etiketinin mümkün olduğunca yakınına yerleştirin. Böylece, kullanıcı "Durdur"a bastığında veya sayfadan ayrıldığında bile Floodlight isteğinin Campaign Manager'a gönderileceğinden emin olabilirsiniz.
 2. Önbelleğe almayı önlemek ve sayımların doğru olmasını sağlamak için ord= parametresine sayısal bir değer girmeniz gerekir. Değerde noktalı virgül veya özel karakterler kullanılamaz. Standart Floodlight etiketleri için rastgele bir sayı kullanın. Benzersiz kullanıcı etiketleri için sabit bir değer kullanın. Satış etiketleri için sipariş onay numarası kullanın. Benzersiz kullanıcı etiketlerinde ayrıca num= parametresinin değeri olarak rastgele bir sayı kullanılması da gerekir.
 3. Uygulama içi dönüşüm izlemeyi etkinleştirmek için dc_rdid= parametresine cihaz kimliklerini girin.
 4. Floodlight etiketi güvenli bir sunucuda barındırılan bir web sayfasına yerleştirilecekse "Yalnızca Güvenli Sunucular (https)" seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, Floodlight etiketindeki http:// değerini https:// olarak değiştirir. Bu değişiklik yapılmazsa Floodlight verileri yakalanmaz ve bazı tarayıcılar güvenlik uyarısı gösterir.

En iyi uygulamalar

Floodlight etiketlerini sayfanın en üstüne yakın bir konuma yerleştirme

Doğru sayımın sağlanması için Google Marketing Platform, Floodlight etiketlerinin web sayfasının en üstüne mümkün olduğunca yakın bir noktaya yerleştirilmesini önerir. Bu şekilde, kullanıcı tarayıcının Durdur düğmesini tıklasa veya web sayfasından ayrılsa dahi Floodlight gösterimi sayılır.

Floodlight etiketlerinin genellikle kullanıcının önceki sayfada gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili bilgileri kaydetmek için kullanıldığını unutmayın. Örneğin, bir kullanıcı satın alma işlemi gerçekleştiriyorsa, satın almanın değerini kaydeden Floodlight etiketi kullanıcının satın alma işleminden sonra yönlendirildiği onay sayfasına yerleştirilir. Bu nedenle Floodlight etiketinin sayfa yükleme işleminde mümkün olduğunca erken çağrılması önemlidir. İstek süreleri değişiklik gösterse de genellikle 300 milisaniye içinde tamamlanır. Dolayısıyla çağrının gecikme üzerindeki etkisi minimum düzeydedir.

Aynı web sayfasında birden çok Floodlight etiketi kullanma

Her Floodlight etiketi bağımsız bir şekilde işlendiğinden, bir web sayfasında birden fazla Floodlight etiket grubu yerleştirebilirsiniz. Bununla birlikte, sayfa her yüklendiğinde her bir Floodlight etiket grubu için bir Floodlight gösterimi kaydedileceğini ve bunun, reklamveren için daha yüksek bir maliyete yol açabileceğini unutmayın. Aynı web sayfasına birden çok Floodlight etkinliği uygulamadan önce Floodlight stratejiniz üzerinde dikkatlice düşünün.

Floodlight etiketleri ve çerçeveler

Floodlight etiketlerini çerçeve kullanan bir web sayfasına yerleştiriyorsanız, etiketleri ana içeriğe sahip HTML sayfasına yerleştirin. Floodlight etiketlerini, <frameset> etiketlerini içeren HTML sayfasına koymayın.

Verileri iframe ve resim etiketlerindeki parametrelere iletme

Verileri, Floodlight etiketlerinizdeki parametrelere dinamik olarak iletmeniz gerekir. Web sitenizin bilgileri etiketlere iletmek için teknik gereksinimleri karşılaması gerekir. Bu parametrelerin biçimi anahtar=[değer] biçimindedir; burada değer, web sayfası yüklendiğinde dinamik bir şekilde etikete iletilir. Floodlight etiketine hangi verileri eklediğinize ve bu verileri nasıl topladığınıza web yöneticiniz karar verir. Google Marketing Platform'un kimlik bilgisi olarak kullanabileceği veya bu şekilde tanıdığı hiçbir bilgiyi vermemelisiniz.

Floodlight etiketlerinin birlikte nasıl yerleştirildiklerini anlamak için bazı örneklere bakalım. Aşağıdakilerin tamamı iframe etiketidir.

Sayaç etkinliği etiketleri

Sayaç etiketleri, dönüşümleri saymak için kullanılır. Etkinliğinizi nasıl ayarladığınıza bağlı olarak, sayaç etiketleri her dönüşüm etkinliğini sayar veya her bir kullanıcı için günde veya kullanıcı oturumu başına bir kez dönüşüm sayacak şekilde sayımı sınırlandırabilir.

Örnek:

<iframe src="http://1234567.fls.doubleclick.net/activityi;src=1234567;type=abcde123;cat=fghij456;u1=[friendlyname1];u2=[friendlyname2];ord=[Random Number]?" width="1" height="1" frameborder="0" style="display:none"></iframe>

Floodlight iframe etiketini daha iyi anlamak için gelin, etikete bölüm bölüm bakalım.

http: Bunun güvenli olmayan bir etiket olduğunu belirtir.

iframe src: Bunun dinamik bir HTML iframe etiketi olduğunu belirtir. src parametresi, tarayıcıya iframe için istenen içeriği nerede bulacağını bildirir.

fls.doubleclick.net: Floodlight sunucularının web adresi.

activityi: Etiketi, iframe biçimini kullanan bir Floodlight etkinlik etiketi olarak tanımlar.

src=1234567: Floodlight etkinliğinin kaynağı olan Floodlight yapılandırmasını tanımlar. src= anahtarının değeri reklamveren kimliğidir.

type=abcde123: Floodlight etkinliğinin Campaign Manager'da ilişkilendirildiği etkinlik grubunu tanımlayan grup etiketi dizesi. (Etkinlik grubu raporlama amacıyla kullanılır.) Grup etiketi dizesi için kendi değerinizi ayarlayabilir veya varsayılan değeri kullanabilirsiniz. Varsayılan grup etiketi dizesi, etkinlik grubu adının ilk beş harfine ve rastgele belirlenmiş üç alfa-sayısal karakter, alt çizgi ve çizgi karakterlerinden oluşan bir dizeye dayalıdır. (Etkinlik grubu adı beş karakterden kısaysa, alfa-sayısal karakterlerin önüne fazladan harfler eklenerek toplamda sekiz karakter olması sağlanır.) type= için kullanılan dizenin büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın.

cat=fghij456: Floodlight etkinliğini tanımlayan etkinlik etiketi dizesi. Etkinlik etiketi dizesi için kendi değerinizi belirleyebilir veya varsayılan değeri kullanabilirsiniz. Varsayılan etkinlik etiketi dizesi, etkinlik adının ilk beş harfine ve rastgele belirlenmiş üç alfa-sayısal karakter, alt çizgi ve çizgi karakterlerinden oluşan bir dizeye dayalıdır. (Etkinlik grubu adı beş karakterden kısaysa, alfa-sayısal karakterlerin önüne fazladan harfler eklenerek toplamda sekiz karakter olması sağlanır.) cat= için kullanılan dizenin büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın.

u1=[friendlyname1];u2=[friendlyname2]: Anahtarın u harfi ve izleyen bir sayı olduğu anahtar/değer çiftleri, özel Floodlight değişkenleridir. Bu değişkenleri, raporlarda ölçüt olarak kullanmak istediğiniz verileri Floodlight'a iletmek için kullanabilirsiniz. Google Marketing Platform'un kimlik bilgileri olarak kullanabileceği veya tanıyabileceği verileri Google Marketing Platform'a iletmemeniz gerektiğini unutmayın.

ord=[Random Number]: Genel olarak, Floodlight etiketinin benzersiz olması için ord= parametresi kullanılır. Değeri ne zaman ve nasıl yenilediğiniz ve parametrenin etiket içine nasıl yerleştirildiği, dönüşümleri saymak için kullandığınız sayım yöntemine bağlıdır. ord=  için aynı değere sahip dönüşümlerin (floodlight etkinliği, kullanıcı kimliği, floodlight yapılandırma kimliği ve dönüşüm tarihinin de eşleşmesi şartıyla) yinelemeleri kaldırılacaktır. ord= benzersiz değilse her gün için yalnızca her kullanıcının ilk dönüşümü kaydedilir.

ord= parametresinin her sayaç türü için nasıl gösterildiği
ord= parametresini farklı sayaç türleriyle kullanma
Sayaç türü ord= parametresinin gösterilme biçimi Kullanım şekli

Standart

ord=[Random Number]

Campaign Manager'ın Floodlight özellikli web sayfasına yapılan her bir ziyareti ayrı bir etkinlik olarak saymasını sağlamak üzere Floodlight özellikli web sayfasına her erişildiğinde ord= parametresinin değeri olarak dinamik bir şekilde benzersiz bir dizenin eklenmesi reklamverenin sorumluluğundadır.

Benzersiz

ord=1;num=[Random Number]

Campaign Manager'ın 24 saatlik bir dönem içinde yalnızca tekil kullanıcıların dönüşüm sayısını saymasını sağlamak için ord= parametresi 1 değerine ayarlanır. Bu şekilde, Campaign Manager her bir ziyareti benzersiz olarak saymaz. Bunun yerine, benzersiz kullanıcıları saymak için her bir kullanıcının çerez kimliğini kullanır.

num= parametresi, Floodlight etiketinin tarayıcı önbelleğine alınmasını engellemek için eklenir. Floodlight özellikli web sayfasına her erişildiğinde num= parametresinin değeri olarak dinamik şekilde benzersiz bir dize eklemek reklamverenin sorumluluğundadır.

Oturum Başına

ord=[SessionID]

Campaign Manager'ın tarayıcı oturumu başına yalnızca bir Floodlight etkinliği saymasını sağlamak amacıyla dinamik olarak oturum kimliği eklemek reklamverenin sorumluluğundadır. Bu oturum kimliği genellikle reklamveren tarafından kullanıcıya sunulan bir oturum çerezinde yer alan verilere dayanır.

Bir oturumun nasıl tanımlanacağına karar vermek reklamverene bağlıdır. Örneğin, oturumu bir kullanıcının web sitenizde veya uygulamanızda oturum açmasıyla başlayacak ve kullanıcı oturumu zaman aşımına uğradığında sona erecek bir şekilde sayabilirsiniz. Floodlight etiketi yayınlandığında, tarayıcının önbelleğe almasını önlemek için değişkeni dinamik bir şekilde benzersiz oturum tanıtıcısıyla değiştirin.

width="1" height="1": Görünmeyen iframe'in boyutlarını ayarlar.

<frameborder="0": iframe'in kenarlıklarının görünmemesi için kenarlıkları 0 piksele ayarlar.

style="display:none": Tarayıcıya iframe çevresinde herhangi bir kutu göstermemesini bildirerek reklamverenin web sayfasında görünür bir öğe olarak kutu gösterilmemesini sağlar.

Satış etkinliği etiketleri

Satış etkinliği etiketleri, birkaç istisna dışında çoğunlukla sayaç etkinliği etiketleriyle aynıdır. Bunlar genellikle bir satışın ardından, etikete iletilen satışla ilgili bilgilerle birlikte onay sayfasına yerleştirilir.

Aşağıda bununla ilgili bir örnek verilmiştir:

<iframe src="http://1234567.fls.doubleclick.net/activityi;src=1234567;type=abcde123;cat=fghij456;u1=[friendlyname1];u2=[friendlyname2];qty=[Quantity];cost=[Revenue];ord=[OrderID]?" width="1" height="1"frameborder="0" style="display:none"></iframe>

Satış etkinlikleri için benzersiz olan öğeler şunlardır:

qty=[Quantity]: Bu parametrenin nasıl kullanıldığı satış etkinliği için kullandığınız sayma yöntemine bağlıdır.

 • Her bir işlemi tek bir dönüşüm olarak sayıyorsanız qty=1 parametresi kullanılır.

 • Tek bir işlem sırasında satılan her bir öğeyi ayrı bir dönüşüm olarak sayıyorsanız, qty=[Quantity] parametresi kullanılır ve her satın alma işleminin bir parçası olarak satılan öğelerin sayısını dinamik bir şekilde eklemek reklamverenin sorumluluğundadır. Bunun yerine tek bir dönüşüm saymayı tercih ederseniz değeri 1 olarak ayarlayın.

  [Quantity] değeri, sıfırdan büyük bir tamsayı olmalıdır. Campaign Manager, satış etiketine ilişkin dönüşümlerin sayısını almak için [Quantity] değerini dönüşüm etkinliklerinin sayısıyla çarpar. Değer sıfırsa herhangi bir dönüşüm sayılmaz. Benzer bir şekilde qty= parametresini silerseniz veya sayısal olmayan bir değer iletirseniz Campaign Manager herhangi bir dönüşüm saymaz.

cost=[Revenue]: İşlem tarafından oluşturulan gelir miktarı; diğer bir deyişle, satıştaki ürünlerin satın alma fiyatı. Çoğu durumda, ilgili değer oluşturulan gelirden ibarettir. İzlemesi çok yararlı olmayan vergi, KDV, gönderim maliyetleri veya diğer maliyetleri de içerebilecek toplam satın alma fiyatı değildir.

Reklamveren, her bir satın alma işleminin değerini dinamik bir şekilde eklemekten sorumludur. Değer, virgüller veya para birimi simgeleri olmadan bir sayı olarak eklenmelidir. İsterseniz bir ondalık ayırıcı (.) kullanabilirsiniz.

ord=[orderID]: Her işlem için benzersiz bir tanıtıcının eklenmesi reklamverenin sorumluluğundadır. Sipariş kimlikleri Dönüşüme Giden Yol (P2C) raporuna dahil edilerek reklamverenlerin, reklam karşılaşmaları ile kendi sipariş izleme verileri arasındaki bağlantıları görmeleri sağlanır.

Resim etiketleri hakkında daha fazla ayrıntı 

Resim etiketleri en çok aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Reklamverenin, iframe kullanımını engelleyen güvenlikle ilgili kaygıları veya web sitesi mimarisiyle ilgili sorunları olduğunda.

 • Bazı eski cihazlardaki web tarayıcıları iframe'leri doğru işleyemeyeceğinden, Floodlight etiketlerini bir uygulamaya veya mobil siteye eklerken.

Resim etiketleri, dinamik etiketleri desteklemez. 

Resim etiketi etkinleştirmesi

Resim etiketlerini aşağıdakiler için etkinleştirebilirsiniz:

 • Tek bir Floodlight etkinliğine ilişkin özellikler sayfasında bu etkinlik için.

 • Floodlight yapılandırması sekmesinde bir reklamverenin tüm etkinlikleri için.

 • Yönetim > Hesap bölümünün altındaki Gelişmiş sekmesinde tüm Campaign Manager hesabınız için.

Floodlight yapılandırmanızı veya hesabınızı yalnızca resim etiketlerini kullanacak şekilde güncellerseniz:

 • Mevcut Floodlight etkinlikleri için etiket biçimini düzenleyemezsiniz. 

 • Web sitelerinize uygulanmış mevcut etiketler otomatik olarak değişmez. Resim etiketlerini kullanmaya başlamak için mevcut iframe etiketlerini, Campaign Manager'da oluşturulan yeni resim etiketleriyle değiştirmeniz gerekir.

 • Dinamik etiketlerin yayınlanması otomatik olarak durmaz. Önceden dinamik etiketler ayarladıysanız ve standart iframe Floodlight etiketleri uyguladıysanız, Campaign Manager içinden etkinliği resim etiketleri kullanacak şekilde değiştirseniz dahi dinamik etiketler yayınlanmaya devam eder. Dinamik etiketlerin yayınlanmasını durdurmak için mevcut iframe etiketlerini reklamverenin web sayfasından kaldırın ve bunları, yeni oluşturulan resim etiketleriyle değiştirin.

Resim etiketlerindeki parametreler

Burada benzersiz öğelerin kalın karakterlerle gösterildiği bir resim etiketi örneği bulunmaktadır; örnek, bir sayaç etkinliği etiketidir, ancak aynı değişiklikler satış etkinliği etiketi için de yapılmıştır:

<img src="http://ad.doubleclick.net/activity/src=1234567;type=abcde123;cat=fghij456;u1=[friendlyname1];u2=[friendlyname2];ord=[Random Number]?" width="1" height="1" alt=""/>

Resim etiketleri için benzersiz olan öğeler şunlardır:

img src: HTML resim etiketi. src parametresi tarayıcıya, istenen resmi (bu örnekte 1x1 piksel saydam GIF resmidir) nerede bulabileceğini bildirir.

ad.doubleclick.net: Resim dosyasını yayınlamak için kullanılan Campaign Manager reklam sunucularının web adresi.

activity: Etiketi, bir resim etiketi biçimini kullanan Floodlight etkinliği etiketi olarak tanımlar.

alt="": Resim için alternatif metin olmadığını belirtir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?