Giới thiệu về Google Marketing Platform

Tóm tắt

Chúng tôi đang hợp nhất các sản phẩm DoubleClick dành cho nhà quảng cáo và Google Analytics 360 Suite vào một thương hiệu duy nhất: Google Marketing Platform.

Trong lần ra mắt Google Marketing Platform vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, Google Analytics 360 Suite Home đã trở thành Trang chủ Platform.

Thương hiệu Google Marketing Platform mới - bao gồm tên và biểu trưng sản phẩm mới - sẽ hiển thị trong các giao diện sản phẩm, trung tâm trợ giúp, tài liệu đào tạo, v.v.

Chúng tôi đã thông báo rằng chúng tôi đang hợp nhất các sản phẩm DoubleClick dành cho nhà quảng cáo và Google Analytics 360 Suite vào một thương hiệu duy nhất: Google Marketing Platform. Bộ sản phẩm hoàn chỉnh trong Google Marketing Platform sẽ phối hợp hoạt động cùng nhau để giúp bạn lên kế hoạch, mua, đo lường và tối ưu hóa phương tiện kỹ thuật số và trải nghiệm khách hàng ở một nơi duy nhất.

Google Marketing Platform sẽ ra mắt cho khách hàng hiện tại của DoubleClick và Google Analytics 360 Suite kể từ ngày 24 tháng 7. Người dùng DoubleClick Digital Marketing có thể tìm hiểu thêm về Google Marketing Platform để quảng cáo sản phẩm tại đây.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thông báo về các nội dung thay đổi đối với Google AdWords và các sản phẩm DoubleClick dành cho nhà xuất bản.

Giới thiệu về Google Marketing Platform

Google Marketing Platform là nền tảng phân tích và quảng cáo thống nhất cho phép các nhóm tiếp thị cộng tác mạnh mẽ hơn nhờ xây dựng trên các sản phẩm tích hợp hiện có giữa DoubleClick và Google Analytics 360 Suite.

Với Google Marketing Platform, bạn có thể:

 • Phân phối tiếp thị nhanh hơn, thông minh hơn. Với quy trình hàng ngày tự động, bạn có thể dành thời gian cho các hoạt động chiến lược trong khi tính năng tích hợp thông minh tự động hiển thị các xu hướng và mẫu quảng cáo của bạn.
 • Có được quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các khoản đầu tư của bạn. Dễ dàng xem những phần nào trong hoạt động tiếp thị của bạn đang hoạt động hiệu quả và đưa ra quyết định sáng suốt để cải thiện hiệu suất - tất cả những lợi ích này đồng thời vẫn cảm thấy tự tin rằng bạn đang phân phối quảng cáo và mang đến trải nghiệm chất lượng.
 • Hiểu đối tượng của bạn ở cấp độ sâu hơn. Tích hợp và truy cập dữ liệu của bạn để có cái nhìn hoàn chỉnh hơn về khách hàng và kết nối dữ liệu của bạn với các tín hiệu trên nhiều thiết bị và theo mục đích của Google để xác định đối tượng có giá trị nhất.
 • Chia sẻ thông tin chi tiết về các nhóm của bạn. Với dữ liệu và báo cáo ở một nơi duy nhất, mọi người trong công ty của bạn có thể xem đối tượng, phương tiện và kết quả kinh doanh của bạn để chia sẻ thông tin chi tiết và tối ưu hóa tiếp thị của bạn.

Khám phá lợi ích của Google Marketing Platform.

Các tính năng mới của Google Marketing Platform

Kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2018, các thương hiệu DoubleClick và Google Analytics 360 Suite đã được thay thế bằng Google Marketing Platform. Do đang sử dụng các sản phẩm này, nên bạn sẽ có quyền truy cập vào Google Marketing Platform ngay lập tức, bao gồm:

 • Thương hiệu sản phẩm mới. Trên các giao diện sản phẩm, trung tâm trợ giúp, đào tạo và các tài liệu khác, bạn sẽ thấy tên và biểu trưng mới cho tất cả các sản phẩm Google Marketing Platform.
 • Trang chủ nền tảng. Trang chủ nền tảng sẽ là nơi tập trung để quản lý người dùng, kiểm soát quản trị, xem nhanh tài khoản và thanh toán trên toàn bộ nền tảng. Đối với người dùng Google Analytics 360 Suite hiện tại, trang này sẽ thay thế Suite Home.
 • Trung tâm tích hợp. Trung tâm tích hợp trong Trang chủ nền tảng giúp bạn tận dụng tối đa Google Marketing Platform bằng cách hiển thị cho bạn những sản phẩm tích hợp có sẵn và những lợi ích mà các sản phẩm này mang lại. Bạn sẽ thấy các liên kết hiện có giữa các sản phẩm và cơ hội có được sản phẩm tích hợp mới.
 • Trình chuyển đổi sản phẩm chung. Điều hướng dễ dàng trên tất cả sản phẩm Google Marketing Platform từ trình chuyển đổi sản phẩm thông dụng ở tiêu đề của mỗi sản phẩm. Bạn sẽ thấy các sản phẩm mà bạn hiện đang có quyền truy cập trong trình chuyển đổi này.

Nội dung thay đổi đối với các sản phẩm của Google Analytics 360 Suite

Chức năng riêng lẻ của sản phẩm (chẳng hạn như Google Analytics hoặc Optimize) sẽ không có gì thay đổi. Ngoài ra, tất cả các liên kết tích hợp hiện tại giữa các sản phẩm cũng sẽ giữ nguyên - bạn không cần làm gì để duy trì các liên kết này. Hoạt động thanh toán cho các sản phẩm Google Analytics 360 Suite sẽ tiếp tục diễn ra như thường lệ.

Kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2018, bạn sẽ thấy:

Các tính năng mới của Google Marketing Platform: Trong trình chuyển đổi sản phẩm chung mới, bạn sẽ thấy đường dẫn liên kết dẫn đến các tính năng mới của Google Marketing Platform mà chúng tôi đã đề cập ở trên.

Các URL mới của Trang chủ Platform: URL mà bạn sử dụng để truy cập vào Trang chủ Platform đã thay đổi từ 360suite.google.com thành marketingplatform.google.com/home và URL của trung tâm trợ giúp đã thay đổi từ support.google.com/360suite thành support.google.com/marketingplatform. Các URL này tự động thay đổi và tất cả các liên kết hiện tại dẫn đến Suite Home và Trung tâm trợ giúp 360 Suite sẽ chuyển hướng đến các URL mới này.

Tên mới cho các sản phẩm dành cho nhà quảng cáo và nhà xuất bản: Bạn sẽ thấy tên mới cho các sản phẩm dành cho nhà quảng cáo và nhà xuất bản của Google trong toàn bộ các tài khoản của bạn.

Chẳng hạn như trong Google Analytics, tất cả tên báo cáo cũng như các trường chỉ số và thứ nguyên có liên quan đều sẽ sử dụng tên sản phẩm mới:

 • Báo cáo chuyển đổi cho AdWords sẽ sử dụng tên mới là Google Ads.
 • Báo cáo chuyển đổi cho các sản phẩm của Google Marketing Platform sẽ được nhóm lại với nhau và sử dụng các tên sau:
  • Báo cáo Trình quản lý giá thầu DoubleClick sẽ sử dụng tên mới là Display & Video 360, đồng thời các chỉ số và thứ nguyên sẽ nhắc đến DV360.
  • Báo cáo DoubleClick Search sẽ sử dụng tên mới là Search Ads 360, đồng thời các chỉ số và thứ nguyên sẽ nhắc đến SA360.
  • Báo cáo Trình quản lý chiến dịch DoubleClick sẽ sử dụng tên mới là Campaign Manager, đồng thời các chỉ số và thứ nguyên sẽ nhắc đến CM.
 • Báo cáo hành vi DoubleClick for Publishers sẽ sử dụng tên mới là Google Ad Manager, đồng thời các chỉ số và thứ nguyên sẽ nhắc đến GAM.

Bạn sẽ thấy các nội dung thay đổi tương tự đối với tên trên tất cả sản phẩm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố