เราจะปรับปรุงการบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Data Studio ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2020 เพื่อเพิ่มข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูล (หากมี) เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นในเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และเพื่อให้สอดคล้องกับฟีเจอร์ใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการควบคุมระดับผู้ดูแลระบบขององค์กรด้วย สําหรับลูกค้าที่อยู่ในยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา ระบบจะโอนข้อกำหนดในการให้บริการไปเป็นของ Google Ireland Limited สําหรับลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบบจะโอนข้อกำหนดในการให้บริการไปเป็นของ Google Asia Pacific Pte Ltd หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่ปรับปรุงใหม่นี้ โปรดยุติการใช้บริการ

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของการให้บริการ

การใช้งานบริการนี้จะต้องเป็นไปตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ("AUP")

ถ้าไม่มีคำนิยามให้ไว้ในที่นี้ ข้อกำหนดที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาบริการที่ผลบังคับ ("ข้อตกลง")

คุณตกลงที่จะไม่และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามหรือผู้ใช้ปลายทางใช้บริการ

  • เพื่อสร้างหรือส่งเสริมให้มีการส่งอีเมลเชิงพาณิชย์จำนวนมากในลักษณะที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ และ/หรือฟิชชิง
  • เพื่อละเมิดหรือส่งเสริมการละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของบุคคลอื่น
  • เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รุกราน ล่วงละเมิด เป็นเท็จ หรือฉ้อโกง
  • ด้วยเจตนาที่จะหลอกลวง ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดหรือสับสนโดยการแอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นที่ตนไม่ได้เป็นตัวแทน หรือปกปิดความเป็นเจ้าของหรือวัตถุประสงค์หลัก
  • เพื่อแจกจ่ายไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน ไฟล์ที่เสียหาย การหลอกลวง หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะบ่อนทำลายหรือหลอกลวงโดยเจตนา
  • เพื่อรบกวนการใช้บริการหรืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อให้บริการโดยลูกค้าหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตรายอื่น
  • เพื่อแก้ไข ปิดใช้ รบกวน หรือขัดขวางบริการในด้านใดก็ตาม
  • เพื่อทดสอบหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับบริการเพื่อค้นหาขีดจำกัด ช่องโหว่ หรือหลบเลี่ยงความสามารถในการกรอง
  • เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่ (ก) สนับสนุนหรือยอมรับการใช้ความรุนแรง หรือมีเป้าหมายหลักในการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือทำให้สถานะของบุคคลนั้นๆ ลดลงหรือต่ำกว่ากลุ่มอื่น (ข) หาประโยชน์หรือล่วงละเมิดเด็ก
  • เพื่อใช้บริการหรือส่วนประกอบของบริการในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Google

การไม่ปฏิบัติตาม AUP อาจส่งผลให้มีการระงับหรือการสิ้นสุดบริการหรือทั้ง 2 กรณีตามข้อตกลง

อัปเดตล่าสุด: 2019-09-27

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
102097
false