16 listopada 2020 r. zaktualizujemy Warunki korzystania z usługi Studio danych, aby uwzględnić w nich Zasady przetwarzania danych (w określonych przypadkach) oraz nowe funkcje, w tym opcje administracyjne dla firm, a także by podkreślić nasze zobowiązania dotyczące prywatności danych. W przypadku klientów z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Warunki korzystania z usługi zostaną przeniesione do Google Ireland Limited. W przypadku klientów z regionu Azji i Pacyfiku Warunki korzystania z usługi zostaną przeniesione do Google Asia Pacific Pte Ltd. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmienione Warunki korzystania z usługi, musisz przestać jej używać.

Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi

Korzystanie z Usługi podlega niniejszym zasadom dopuszczalnego użytkowania („Zasady użytkowania”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały tutaj zdefiniowane, powinny być rozumiane zgodnie z ich definicją opisaną w obowiązującej umowie dotyczącej Usług („Umowa”).

Użytkownik zobowiązuje się nie używać Usług do następujących celów ani nie zezwalać osobom trzecim lub Użytkownikom końcowym na korzystanie z Usług do tych celów:

  • tworzenie niezamawianych reklamowych e-maili rozsyłanych masowo lub wyłudzających informacje;
  • naruszanie praw innych osób lub zachęcanie do takiego naruszania;
  • korzystanie z Usług w jakichkolwiek bezprawnych, inwazyjnych, naruszających przepisy, oszczerczych lub nieuczciwych celach;
  • oszukiwanie, celowe wprowadzanie użytkowników w błąd lub ich dezorientowanie przez bezprawne podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub organizację albo przez ukrywanie swojego prawdziwego celu bądź tego, kto jest właścicielem treści; 
  • celowe rozpowszechnianie wirusów, robaków, koni trojańskich, uszkodzonych plików, elementów wprowadzających w błąd lub jakichkolwiek innych elementów szkodliwych albo mylących;
  • zakłócanie możliwości korzystania z Usługi (lub zakłócanie działania sprzętu używanego do jej świadczenia) przez klientów lub innych upoważnionych użytkowników;
  • zmienianie, wyłączanie, zakłócanie działania lub obchodzenie jakiegokolwiek elementu Usługi;
  • testowanie Usługi lub odtwarzanie jej kodu źródłowego w celu znalezienia ograniczeń i luk bądź ominięcia funkcji filtrowania;
  • promowanie treści mających za główny cel (a) nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujących ich dyskryminację lub ubliżających im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową albo inną cechę, która może być przyczyną systematycznej dyskryminacji lub marginalizacji; (b) przedstawianie wykorzystywania dzieci lub naruszanie ich praw;   
  • korzystanie z Usługi lub komponentu Usługi w sposób niedozwolony przez Google.  

Nieprzestrzeganie przez Użytkownika Zasad użytkowania może skutkować zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia Usług (bądź jednym i drugim) zgodnie z Umową.

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-27

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
102097
false
false