Zásady přípustného užívání

Na používání této služby se vztahují zásady přijatelného užívání.

Pojmy, na které je v textu odkazováno, ale nejsou výslovně definovány v tomto dokumentu, mají význam, který pro ně byl stanoven v příslušné smlouvě (dále jen „smlouva“).

Souhlasíte, že tuto službu nebudete využívat k následujícím účelům, a rovněž souhlasíte, že totéž neumožníte třetím stranám či koncovým uživatelům:

  • generovat hromadnou nevyžádanou poštu s komerčním účelem, popř. phishing nebo zprostředkovávat jejich zasílání;
  • porušovat nebo nabádat k porušování práv ostatních;
  • používat službu k jakémukoli nezákonnému, agresivnímu, hanlivému nebo podvodnému účelu nebo způsobem, který porušuje platné předpisy;
  • používat službu se záměrem podvádět, klamat nebo mást uživatele vydáváním se za osobu nebo organizaci, kterou nereprezentujete, popř. skrývat své vlastnictví nebo primární účel; 
  • úmyslně distribuovat viry, červy, trojské koně, poškozené soubory, poplašné zprávy či jiné položky škodlivé nebo klamavé povahy;
  • zasahovat do používání služby zákazníky, distributory a dalšími oprávněnými uživateli nebo do vybavení, které slouží k poskytování služby těmto osobám;
  • měnit, blokovat, obcházet nebo jakkoli ovlivňovat kteroukoli součást služby;
  • testovat nebo zpětně analyzovat službu za účelem hledání jejích omezení či chyb zabezpečení nebo obcházet funkce filtrování;
  • propagovat obsah, který (a) propaguje či schvaluje násilí proti jednotlivci nebo skupině osob na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací včetně obsahu jehož hlavním cílem je vyvolat nenávist na základě výše uvedených charakteristik, (b) zneužívá či poškozuje děti;   
  • používat službu nebo její součást způsobem, který společnost Google nepovoluje.  

Nedodržení zásad přijatelného užívání může mít v souladu se smlouvou za následek pozastavení a/nebo ukončení služby.

Naposledy aktualizováno: 2019-09-27

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?