Hakujen määritys ja tarkennus Tietograafin entiteettien perusteella

Google Haussa käytetään Tietograafia, jotta käyttäjät voivat löytää tiedot nopeammin ja helpommin.  Tietograafin miljoonat kohdat kuvaavat tosielämän entiteettejä, kuten ihmisiä, paikkoja ja asioita. Graafin solmukohdat muodostuvat näistä entiteeteistä, joita kutsutaan Tietograafin entiteeteiksi

Täsmähakukone tukee Tietograafin käyttöä näissä toiminnoissa: 

  • Täsmähakukoneen etsimien sivujen määrittäminen
  • Tarkennusten luominen Täsmähakukoneen tulosten rajaamiseksi

Täsmähakukoneen määrittäminen Tietograafin entiteeteillä

Täsmähakukoneen ohjauspaneelin Asetukset > Perusteet ‑sivulla voit määrittää Täsmähakukoneen rajaamaan haun vain niihin verkkosivuihin, jotka liittyvät tiettyihin Tietograafin entiteetteihin.

Jos haluat esimerkiksi määrittää täsmähakukoneen, joka etsii koko internetistä sivuja Alphabet-yrityksistä, aseta Haku koko internetistä päälle ja lisää sitten olennaiset Tietograafin entiteetit täsmähakukoneen määrityksiin käyttämällä Rajoita sivuja Tietograafin entiteettien perusteella ‑valitsinta.

Screenshot of CSE Control panel

Tämä täsmähakukone palauttaa kaikki sivut, joilla mainitaan jokin näistä viidestä yrityksestä. Kokeile sitä täällä: https://cse.google.com/cse?cx=000888210889775888983:b2bhygxt4le

Voit myös määrittää täsmähakukoneen yhdistelemällä Tietograafin entiteettejä ja Sivustot, joilta haetaan ‑kohtia. Jos haluat esimerkiksi luoda täsmähakukoneen, joka hakee jokaisen Pittsburgh-entiteettiä koskevan sivun Wikipediasta, lisää Sivustot, joilta haetaan ‑kohtaan en.wikipedia.org ja valitse sopiva entiteetti:

Tietograafin entiteetteihin perustuvat tarkennukset

Täsmähakukoneen ohjauspaneelin Hakuominaisuudet > Tarkennukset ‑sivulla voit lisätä täsmähakukoneen tarkennuksiin Tietograafin entiteettejä. Kun tarkennus on valittu, vain ne sivut palautetaan, joilla mainitaan tarkennuksen entiteetit (ja jotka vastaavat ylätason täsmähakukoneen määritelmää).

Voimme esimerkiksi määrittää täsmähakukoneen, joka hakee Tietograafin entiteettiä "koripallo":

Screenshot of CSE control panel

Lisää sitten tarkennuksia, kuten NBA, WNBA, college, olympiatason koripallo ja koripallovälineet. Esimerkiksi tämä tarkennus palauttaa sivuja, jotka liittyvät sekä koripalloon (ylätason täsmähakukoneen määritelmä) että urheiluvälineisiin, kenkiin tai pelipaitoihin:

Screenshot of CSE control panel

Kokeile sitä täällä: https://cse.google.com/cse?cx=000888210889775888983:-nzsrilglze