Zoekwoorden

De zoekwoorden voor uw engine voor Google Aangepast zoeken moeten de inhoud of het onderwerp van uw zoekmachine beschrijven. Google gebruikt deze informatie om uw zoekresultaten te verfijnen zodat ze zo relevant mogelijk zijn en om de meest relevante pagina's voor uw zoekmachine te promoten. Goede zoekwoorden zijn woorden of woordgroepen die een van de volgende zaken beschrijven:

  • Het onderwerp van uw zoekmachine
  • De inhoud van de pagina's die u wilt promoten

Zoekwoorden kunnen helpen met het targeten van zowel resultaten als advertenties op de inhoud van uw zoekmachine. Bekijk deze voorbeelden:

Zonder zoekwoorden:

Met zoekwoorden:

Wanneer u gebruikmaakt van zoekwoorden, maar niet alle pagina's ziet die u verwacht te zien in uw aangepaste zoekresultaten, probeert u één of alle zoekwoorden te verwijderen en controleert u of de pagina's worden weergegeven. Het gebruik van te veel zoekwoorden kan uw resultaten ongunstig beperken.