Getting started with Custom Search

Slik oppretter du en søkemotor

Hvis du vil opprette en ny tilpasset søkemotor, trenger du bare å velge hvilke nettsteder som skal gjennomsøkes og gi søkemotoren et navn.

 1. Fra startsiden til Google Custom Search klikker du på Opprett en tilpasset søkemotor eller Ny søkemotor.
 2. I feltet Nettsteder som skal søkes på skriver du inn ett eller flere nettsteder du vil ha med i søkeresultatene. Du kan ta med alle slags nettsteder, også nettsteder du ikke eier. Ingen fare – du kan når som helst legge til flere senere.
 3. I feltet Navn på søkemotoren skriver du inn et navn som identifiserer søkemotoren din. Se Retningslinjer for merkevarebygging nedenfor for å få tips om hvordan du velger navn på søkemotoren din. 
 4. Klikk på Opprett når du er klar.

Avanserte alternativer: schema.org-typer

Under Avanserte alternativer har du mulighet til å bruke schema.org-typer for å ta med resultater om et bestemt emne. Du kan bruke schema.org-typer på to måter:
 • Du kan ta med resultater med en schema.org-type fra bestemte nettsteder. 
  Hvis du vil begrense resultatene dine til schema.org-typer fra bestemte nettsteder, legger du til nettstedene du vil ha med, under Nettsteder som skal søkes på, og opptil 10 schema.org-typer i Avanserte alternativer.
 • Du kan ta med resultater med en schema.org-type fra hele nettet. 
  Hvis du vil ta med alle nettsteder som inneholder schema.org-typene du spesifiserer, lar du Nettsteder som skal søkes på stå tom, og så legger du til opptil 10 schema.org-typer i Avanserte alternativer.

Du finner mer informasjon om schema.org i Slik bruker du schema.org-typer til å lage en emnebasert søkemotor

Retningslinjer for merkevarebygging

Når du gir navn til søkemotoren din, bør du huske på følgende:
 • Ikke bruk «Google» i søkemotorens navn.
 • Ikke bruk andre varemerkebeskyttede navn, med mindre du eier varemerket eller har tillatelse fra varemerkeeieren til å bruke det.
 • Vi anbefaler også at du bruker et så kort navn på søkemotoren som mulig (tre eller fire ord), for da passer navnet bedre på søkemotorens startside og på søkeresultatsiden.