Anpassa sökrutan

Använd sidan Utseende för att anpassa utseendet på sökrutan på webbplatsen.

Så här anpassar du sökrutan:

  1. Klicka på Utseende på menyn till vänster på kontrollpanelen.
  2. Klicka på de önskade alternativen i avsnittet Välj eller anpassa en stil.
  3. Klicka på Anpassa och därefter:
    • Klicka på fliken Globala stilar om du vill ändra kantlinjen och bakgrunden för hela det anpassade sökelementet.
    • Klicka på Sökkontroller om du vill ändra sökknappens och sökrutans bakgrundsfärg.
  • Klicka på Spara och hämta koden.

  • Om ändringarna ska visas på webbplatsen måste du uppdatera kodavsnittet för den anpassade sökningen. Klicka på Spara och hämta koden och kopiera sedan och klistra in koden på din webbplats. Ersätt det befintliga kodavsnittet.