Miniatyrbilder

Tilpasset søk viser automatisk miniatyrbilder (der de finnes) i søkeresultatene. Du kan når som helst deaktivere automatiske miniatyrbilder, eller du kan spesifisere miniatyrbildene du vil se i søkeresultatene. Ved å deaktivere automatiske miniatyrbilder deaktiverer du ikke miniatyrbildene du har angitt.

Slik deaktiverer du automatiske miniatyrbilder:

  1. klikk på Grunnleggende på menyen til venstre i kontrollpanelet
  2. fjern avmerkingen i Vis automatisk miniatyrbilde-feltet i Søkeinnstillinger-delen (nederst på siden)
  3. Klikk på Lagre endringer

I noen tilfeller er det ønskelig å deaktivere miniatyrbilder bare for én bestemt nettside. Du kan gjøre dette ved å legge til et tomt DataObject av typen thumbnail i et PageMap på siden. Dette gjøres på følgende måte:

<!--
  <PageMap>
    <DataObject type="thumbnail" />
  </PageMap>
-->

Det vises fremdeles automatiske miniatyrbilder for andre sider, men ikke for sider med PageMaps som inneholder dette tomme DataObject-et av typen thumbnail.