Miniatyrbilder

Tilpasset søk viser automatisk miniatyrbilder (der de finnes) i søkeresultatene. Du kan slå av automatiske miniatyrer når som helst, eller du kan spesifisere hvilke miniatyrbilder du vil at skal vises i søkeresultatene. Miniatyrbildene du har spesifisert, slås ikke av selv om du slår av automatiske miniatyrbilder.

 

Sånn slår du av automatiske miniatyrbilder:

  1. Klikk på «Utseende og preg» fra menyen til venstre i Kontrollpanel, og åpne Miniatyrbilder-fanen.
  2. Klikk på knappen for å slå miniatyrbilder eller av.

I noen tilfeller vil du kanskje bare slå av miniatyrbilder for én bestemt nettside. For å gjøre dette kan du legge et tomt dataobjekt for miniatyrbilde til et sidekart på siden, slik som dette:

<!--
  <PageMap>
    <DataObject type="thumbnail" />
  </PageMap>
-->

Automatiske miniatyrbilder vises fortsatt for andre sider, men de kommer ikke til å vises for sider med PageMaps som inneholder dette tomme dataobjektet for miniatyrbilde.